Czym różnią się od siebie jednowarstwowe i dwuwarstwowe ściany z betonu komórkowego?

30 kwietnia 2024

Beton komórkowy jest znakomitym materiałem do budowy ścian domu. Zawdzięcza to swojej jednorodnej strukturze, której lekki, ale mocny szkielet mineralny wypełniony jest ogromną ilością małych pęcherzyków powietrza. To właśnie dlatego wykonane z betonu komórkowego elementy murowe charakteryzują się nie tylko dobrą wytrzymałością na ściskanie, ale i dużą izolacyjnością termiczną.

Najlepszym dowodem na bardzo dobrą izolacyjność cieplną betonu komórkowego jest to, że z drobno- i wielkowymiarowych elementów murowych, oferowanych przez firmę Xella Polska, można budować jednowarstwowe ściany zewnętrzne, które spełniają – niektóre z dużym zapasem – rygorystyczne wymagania termiczne obowiązujących Warunków Technicznych 2021.

Ważne też, że wszystkie te elementy produkowane są przez firmę Xella Polska z dużą dokładnością wymiarową, co bardzo przyspiesza wykonywanie z nich ścian. Umożliwia też – bez pracochłonnego szlifowania warstw – murowanie ich na cienkie spoiny, dzięki czemu ilości zużywanej zaprawy murarskiej są niewielkie.

Zobacz: Dlaczego beton komórkowy jest najlepszym materiałem na zewnętrzne ściany domu?

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego

Z drobnowymiarowych bloczków Ytong EnergoUltra+, których współczynnik przewodzenia ciepła λ równy jest 0,072 W/(mK), można budować bardzo „ciepłe” jednowarstwowe ściany zewnętrzne (Fot. 1). Już przy grubości 36,5 cm współczynnik przenikania ciepła U takich ścian jest równy 0,20 W/(m²K), co oznacza, że spełniają one wymagania obowiązujących przepisów budowlanych. Natomiast, gdy ściany te mają grubość 48 cm, to ich współczynnik U ma rewelacyjnie małą wartość 0,15 W/(m²K), dzięki czemu bardzo dobrze nadają się do budowy domów nisko-, a nawet zeroenergetycznych.

Zobacz: Dlaczego ściany jednowarstwowe lepiej chronią dom przed ucieczką ciepła niż dwuwarstwowe?

Fot. Xella Polska
Fot. 1 – Jednowarstwowe ściany z bloczków Ytong EnergoUltra+ nie tylko mają bardzo dużą izolacyjność termiczną, ale też szybko pozbywają się wilgoci technologicznej

Do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych przeznaczone są też wielkowymiarowe bloki Ytong JumboUltra+ (Fot. 2). Mają one takie same parametry wytrzymałościowe i termiczne oraz szerokość i grubości jak bloczki Ytong EnergoUltra+, natomiast ich wysokość jest od nich trzy razy większa. Dzięki temu jednowarstwowe ściany z bloków Ytong JumboUltra+ buduje się co najmniej o 25% szybciej niż z drobnowymiarowych bloczków, zużywając do tego celu mniej zaprawy murarskiej do cienkich spoin.

Zobacz: Jak przyspieszyć budowę domów ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego?

Do jeszcze szybszego wznoszenia jednowarstwowych ścian o grubości 36,5 cm i współczynniku U = 0,20 W/(m²K) firma Xella Polska poleca elementy Ytong Panel SWE Ultra+ (Fot. 3). Mają one wysokości od 180 do 300 cm (w module co 20 cm) oraz szerokości 30, 37,5, 45 i 60 cm. Ściany z nich – ze względu na większy ciężar niż bloczków i bloków – montuje się za pomocą dźwigu, na przykład zamontowanego na samochodzie (HDS).

Zobacz: Jak w ekspresowym tempie wykonać ściany z betonu komórkowego?

Fot. Xella Polska
Fot. 2 – Z bloków Ytong JumboUltra+ bardzo ciepłe ściany jednowarstwowe buduje się szybciej niż z drobnowymiarowych bloczków
Fot. Xella Polska
Fot. 3 – Najszybciej ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego wykonuje się z prefabrykowanych elementów Ytong Panel SWE Ultra+

Jednorodne ściany dwuwarstwowe z betonu komórkowego

Z betonu komórkowego można też budować zewnętrzne ściany dwuwarstwowe. Ich wewnętrzną warstwę nośną o grubości 24 cm można wykonać na przykład z „mocnych” bloczków Ytong Acura (Fot. 4). Mają one gęstość 500 kg/m³ i wytrzymałość na ściskanie 4 MPa, a ich współczynnik przewodzenia ciepła λ jest równy 0,140 W/(mK). Zbudowane z nich wewnętrzne warstwy ścian zewnętrznych mają więc całkiem sporą nośność, choć pod względem izolacji cieplnej są one prawie dwa razy gorsze od tych, które wybudowane są z bloczków Ytong EnergoUltra+.

Zobacz: Do jakich ścian nośnych najlepiej nadają się poszczególne odmiany bloczków Ytong?

Dla zapewnienia ścianom zewnętrznym, których warstwa nośna wykonana jest z bloczków Ytong Acura, takiej izolacyjności termicznej, która spełniałaby wymagania Warunków Technicznych 2021, powinno się je dodatkowo ocieplić. Dla zachowania jednorodności materiałowej takich ścian należy do tego celu użyć mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS (Fot. 5), oferowanych również przez firmę Xella Polska. Produkowane są one z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego, której gęstość nie przekracza 115 kg/m³. Dzięki temu współczynnik przewodzenia ciepła λ płyt Multipor ETICS jest bardzo mały i wynosi 0,043 W/(mK). Oznacza to, że mają one prawie taką samą izolacyjność cieplną jak „białe” odmiany styropianu, a przy tym są od niego twardsze i całkowicie niepalne.

Zobacz: Dlaczego ściany z różnych materiałów warto ocieplać mineralnymi płytami Multipor ETICS?

Fot. Xella Polska
Fot. 4 – Wewnętrzną warstwę nośną ścian dwuwarstwowych można wymurować na przykład z „mocnych” bloczków Ytong Acura
Fot. Xella Polska
Fot. 5 – Ocieplając warstwę nośną płytami Multipor uzyskuje się ścianę dwuwarstwową, która jest jednorodna materiałowo

Dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, których warstwa nośna wykonana jest z bloczków Ytong Acura o grubości 24 cm, a ocieplenie – z płyt Multipor ETICS o grubości 20 cm, mają współczynnik przenikania ciepła U = 0,16 W/(m²K). Oznacza to, że przy nieco mniejszej grubości (44 cm) mają one tak samo dużą izolacyjność termiczną, jak – rewelacyjne pod tym względem – jednowarstwowe ściany o grubości 48 cm, wykonane z bloczków Ytong EnergoUltra+ i bloków Ytong JumboUltra+.

Zobacz: Jakie są zalety jednorodnej ściany dwuwarstwowej z betonu komórkowego?

Porównanie jedno- i dwuwarstwowych ścian z betonu komórkowego

Wykonane z betonu komórkowego jednowarstwowe i jednorodne materiałowo dwuwarstwowe ściany zewnętrzne mają podobne parametry techniczne. Dotyczy to nie tylko ich nośności i izolacyjności termicznej, ale i niepalności, twardości i trwałości. Także bardzo niewiele różnią się one od siebie pod względem szybkości pozbywania się wilgoci technologicznej, a także akumulowania i oddawania z powrotem ciepła i wilgoci z wnętrza zamieszkałego domu.

Mimo tych podobieństw lepiej zdecydować się budowę ścian jednowarstwowych. Przede wszystkim wykonuje się je szybciej, choćby dlatego, że ich budowa nie jest podzielona na dwa etapy, jak to ma miejsce w ścianach dwuwarstwowych. W nich trzeba wykonać najpierw warstwę nośną z „mocniejszych” bloczków, a następnie – z pełnego rusztowania – ocieplić ją lekkimi płytami izolacyjnymi, zużywając do tego celu sporych ilości zaprawy Multipor FIX X702 i plastikowych kołków mocujących.

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Wystający z elewacji domu balkon jest zdecydowanie bardziej narażony na destrukcyjne skutki opadów...
Fot. DOMATERIA
Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o...
Folia tłoczona, zwana popularnie kubełkową, jest powszechnie używana do ochrony ocieplenia ścian fundamentowych przed...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Okna ścienne, zwane też pionowymi lub fasadowymi, są bardzo ważnym elementem domu. W ciągu dnia umożliwiają...