Temat: więźba dachowa

Wykonywanie więźb krokwiowo-jętkowych ma bardzo długą tradycję. Wciąż są one najczęściej stosowaną konstrukcją dwupołaciowego dachu stromego. Mimo to połączenia jętek z krokwiami, mające dla tych dachów podstawowe znaczenie...

Raczej żaden z inwestorów nie spodziewa się, że do wykonania więźby dachowej w ich domu cieśle użyją elementów, które są zaatakowane przez owady żerujące w drewnie. Może się oczywiście zdarzyć, że obecność złożonych...

W Polsce większość drewnianych więźb dachowych jest wykonywana przez cieśli bezpośrednio na budowie z pojedynczych belek. Znacznie mniej popularne są więźby montowane z gotowych wiązarów, przygotowanych w...

O rodzaju i klasie drewna, z jakiego ma być wykonana konstrukcja dachu, decyduje projektant i zapisuje to w projekcie domu. W praktyce jednak bardzo często to inwestor, czasem po konsultacji z...

Bywa, że część przywiezionego na budowę drewna, przeznaczonego na więźbę dachową, ma wyraźne oznaki sinizny. Najczęściej ma ona postać różnej wielkości plam i smug o barwie od szarej do czarnej i bywa widoczna nie...

Murłatami nazywamy drewniane belki, przeważnie o prostokątnym przekroju, do których dolnymi końcami mocuje się krokwie, będące głównymi elementami więźb dachowych. Murłaty przykręcone są stalowymi śrubami do żelbetowych wieńców,...

W dachach stromych z drewnianymi więźbami, krokwie są głównymi elementami nośnymi, na których układane jest pokrycie dachowe. Dlatego przede wszystkim od właściwego oparcia i dobrego zamocowania krokwi na murłatach zależy...

Ogólnie wiadomo, że więźbę dachową powinno się robić z suchego drewna, czyli takiego, którego wilgotność nie przekracza 18%. Tymczasem zdarzają się właściciele tartaków, którzy przekonują swoich klientów, że najlepiej jest...

Nie jest wprawdzie zadaniem inwestora sprawdzanie, czy cieśle wykonali więźbę dachową zgodnie z projektem, ale warto to przynajmniej w pewnym zakresie zrobić, by nie mieć potem kłopotów przy zabudowie poddasza. Tym...

W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do jętek, a następnie w ich poziomie. Nad sufitem poddasza jest już tylko stryszek, wykorzystywany zazwyczaj...