Temat: więźba dachowa

W większości domów jednorodzinnych dwupołaciowy dach stromy ma konstrukcję krokwiową lub krokwiowo-jętkową, która – za pośrednictwem murłat – opiera się na niepełnej wysokości ścianach kolankowych (stąd zapewne ich nazwa). Ściany...

W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do wysokości jętek, a następnie w ich poziomie. Nad sufitem poddasza jest przeważnie tylko stryszek,...

Prace związane z budową domu można podzielić na konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Ze względów technicznych i organizacyjnych następują one po sobie w takiej właśnie kolejności, przy czym poprawna...

Wydawałoby się, że odpowiedź na postawione pytanie jest oczywista: skoro dom ma tylko jedną kondygnację, to po co robić nad nią ciężki strop żelbetowy. W takim domu parter wystarczy jedynie przykryć drewnianym dachem, w...

Ustawione na żelbetowym stropie parteru drewniane słupy, które podpierają konstrukcję dachu, są dla niego bardzo niekorzystnym obciążeniem. Jest ono bowiem bardzo duże – co gorsze – skupione jedynie w kilku miejscach...

Wykonywanie więźb krokwiowo-jętkowych ma bardzo długą tradycję. Wciąż są one najczęściej stosowaną konstrukcją dwupołaciowego dachu stromego. Mimo to połączenia jętek z krokwiami, mające dla tych dachów podstawowe znaczenie...

Raczej żaden z inwestorów nie spodziewa się, że do wykonania więźby dachowej w ich domu cieśle użyją elementów, które są zaatakowane przez owady żerujące w drewnie. Może się oczywiście zdarzyć, że obecność złożonych...

W Polsce większość drewnianych więźb dachowych jest wykonywana przez cieśli bezpośrednio na budowie z pojedynczych belek. Znacznie mniej popularne są więźby montowane z gotowych wiązarów, przygotowanych w...

O rodzaju i klasie drewna, z jakiego ma być wykonana konstrukcja dachu, decyduje projektant i zapisuje to w projekcie domu. W praktyce jednak bardzo często to inwestor, czasem po konsultacji z...

Bywa, że część przywiezionego na budowę drewna, przeznaczonego na więźbę dachową, ma wyraźne oznaki sinizny. Najczęściej ma ona postać różnej wielkości plam i smug o barwie od szarej do czarnej i bywa widoczna nie...