Jakie są zalety jednorodnej ściany dwuwarstwowej z betonu komórkowego?

1 lipca 2022

W murowanych domach jednorodzinnych ściany zewnętrzne mają bardzo często budowę dwuwarstwową. Za przeniesienie występujących w budynku obciążeń, odpowiada ich warstwa nośna, wykonana z takich materiałów murowych jak bloczki lub pustaki. Natomiast za ochronę wnętrza domu przed ucieczką ciepła odpowiada – przyklejona do niej od strony zewnętrznej – warstwa izolacji termicznej.

Ściany dwuwarstwowe ociepla się najczęściej płytami styropianowymi lub wełny mineralnej i wykańcza od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym, ułożonym na cienkim podkładzie z zaprawy cementowej, zbrojonym plastikową siatką.

Takie rozwiązanie ma sporo wad, z których jedną z ważniejszych jest mała odporność takiego ocieplenia na uszkodzenia mechaniczne. Zarówno styropian, jak i wełna mineralna są bowiem materiałami elastycznymi i dlatego wgniecenia w elewacji domu może zrobić nawet mocniejsze uderzenie piłką.

Bardzo często dziury w warstwie izolacji termicznej, zwłaszcza tej wykonanej ze styropianu, robią też dzięcioły. Wykorzystując jej „akustyczność”, stukają w cienki tynk długimi dziobami, by na przykład głośnymi dźwiękami zwabić partnerkę lub odstraszyć intruzów ze „swojego” terytorium.

Izolacja ze styropianu, którym – ze względów cenowych – domy jednorodzinne ociepla się bez porównania częściej niż wełną mineralną, opóźnia też wysychanie murowanej warstwy nośnej z wilgoci technologicznej. W skrajnych sytuacjach może to być powodem nawet podwojenia kosztów ogrzewania domu przez pierwszych pięć lat od jego zbudowania.

Ocieplenie ze styropianu lub wełny mineralnej chroni wprawdzie dom przed stratami ciepła, ale skutecznie izoluje też ściany od promieni słonecznych. W mroźne, ale pogodne dni słońce nie będzie nagrzewać takich ścian i w ten sposób ograniczać ucieczkę przez nie ciepła z domu. Dla mieszkańców to oczywiście strata finansowa, bo każdego dnia energia słoneczna dociera na Ziemię w ogromnych ilościach.

Izolacja termiczna ścian z płyt Multipor ETICS

Tych wszystkich wad nie ma ocieplenie ścian z mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS. Są one wykonane z bardzo lekkiego betonu komórkowego, którego gęstość nie przekracza 115 kg/m3. Dzięki temu mają one bardzo dobrą izolacyjność termiczną, zbliżoną do wełny mineralnej i „białych” odmian styropianu – ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,043 W/(mK).

Płyty Multipor ETICS (Fot. 1) są niepalne, trwałe i sztywne. Ich wytrzymałość na ściskanie jest stosunkowo duża (powyżej 300 kPa) – większa kilka razy niż płyt ze styropianu i kilkanaście razy – niż płyt z wełny mineralnej. W przeciwieństwie do styropianu nie stanowią one też bariery dla pary wodnej, dzięki czemu ocieplone nimi mury mogą przez cały czas pozbywać się wilgoci technologicznej także do otoczenia, a nie jedynie przez wnętrze domu.

Płyty izolacyjne Multipor ETICS sprawdzają się nie tylko jako izolacja termiczna ścian zewnętrznych, ale także stropodachów i balkonów. Produkowane są one w różnych grubościach – 10, 15 i 20 cm, a na specjalne zamówienie – nawet do 30 cm.

Fot. Xella
Fot. 1 – Mineralne płyty izolacyjne Multipor można wykorzystać do ocieplania ścian domu zarówno od strony zewnętrznej (Multipor ETICS), jak i wewnętrznej
Fot. Xella
Fot. 2 – Ściana wymurowana z bloczków betonu komórkowego Ytong i ocieplona płytami izolacyjnymi Multipor ETICS jest jednorodna pod względem materiałowym

Jednorodna ściana dwuwarstwowa

Jeśli płyt izolacyjnych Multipor ETICS użyjemy do ocieplania ścian nośnych, wymurowanych z bloczków betonu komórkowego Ytong, to będziemy mieć ściany dwuwarstwowe (Fot. 2), które są jednorodne pod względem materiałowym. Zarówno bowiem ich warstwa nośna, jak i ocieplająca wykonane są z betonów komórkowych, których odmiany różnią się między sobą jedynie gęstością, wytrzymałością na ściskanie i izolacyjnością termiczną.

W pełni mineralna jednorodna ściana dwuwarstwowa Ytong + Multipor ETICS to jedyne takie rozwiązanie na rynku budowlanym. Całkowicie niepalna, trwała, „ciepła” oraz odporna na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne, jest także przepuszczalna dla pary wodnej. Dzięki temu w domach z takimi ścianami panują komfortowe warunki do mieszkania, a koszty ich ogrzewania są bardzo niskie.

Jeśli warstwa nośna takich ścian zostanie wymurowana z bloczków z betonu komórkowego Ytong Forte PP2,5/0,4 o grubości 30 cm, a ocieplająca – z płyt Multipor ETICS o grubości 10 cm (Fot. 3), to otrzymamy bardzo ciepłą ścianę zewnętrzną. Jej współczynnik przenikania ciepła U równy będzie 0,19 W/(m²K), a to oznacza, że pod względem izolacyjności termicznej ściana ta już teraz spełnia wymagania, które zaczną obowiązywać od 2021 roku!

Ściany dwuwarstwowe Ytong + Multipor ETICS buduje się szybko (Fot. 4), a przycinanie elementów, z których wykonane są warstwy nośna i ocieplająca jest bardzo łatwe i z małą ilością odpadów. Dla środowiska naturalnego ważne jest również to, że cały materiał użyty do wykonywania takich ścian, można niewielkim kosztem poddać recyklingowi i wykorzystać w całości do produkcji nowych elementów ściennych.

Fot. Xella
Fot. 3 – Jednorodna ściana dwuwarstwowa z bloczków Ytong Forte, ocieplona płytami Multipor ETICS, już teraz spełnia wymagania, które będą obowiązywać od 2021 roku
Fot. Xella
Fot. 4 – Budowanie jednorodnych ścian dwuwarstwowych z bloczków betonu komórkowego Ytong i mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS jest szybkie i nieskomplikowane

Materiał promocyjny Ytong

Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...