Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi są komfortowe warunki do mieszkania?

1 lipca 2022

Domy ze ścianami jednowarstwowymi, wykonanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+, nie tylko buduje się krócej niż budynki, w których ściany zewnętrzne są dwuwarstwowe. Szybciej też pozbywają się one wilgoci technologicznej – zarówno tej znajdującej się w ścianach, jak i w żelbetowych stropach i schodach, a także w tynkach i wylewkach podłogowych.

Szybsze wysychanie świeżo wybudowanych domów ze ścianami jednowarstwowymi ma bezpośredni związek z tym, że na żadnym etapie budowy nie są one od strony zewnętrznej osłaniane warstwą ocieplenia. Dzięki temu ściany te przez cały czas odsychają nie tylko przez wnętrze domu, ale także bezpośrednio do otoczenia, w czym wydatnie pomaga im słońce i wiatr.

To dlatego ściany jednowarstwowe, wymurowane z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+, zdecydowanie szybciej niż dwuwarstwowe osiągają swoje – niezwykle korzystne – parametry termoizolacyjne. Dzięki temu koszty ogrzewania domów z takimi ścianami (Fot. 1) bardzo szybko stabilizują się na niskim poziomie, podczas gdy przy ścianach dwuwarstwowych trzeba na to czekać co najmniej dwa sezony grzewcze, a często i dużo dłużej.

Fot. Ytong Xella
Fot. 1 – Dom ze ścianami jednowarstwowymi o grubości 48 cm, wykonanymi z bloczków Ytong EnergoUltra+, które pod względem izolacyjności termicznej (U = 0,15!) już teraz z nawiązką spełniają wymagania, które będą obowiązywać od 2021 roku

Dodatkowo na obniżenie rachunków za ogrzewanie takich domów ma również wpływ promieniowanie słoneczne. Nawet podczas bardzo mroźnej zimy słońce potrafi tak nagrzać oświetlone nim ściany jednowarstwowe, że ciepło nie tylko nie ucieka przez nie wtedy z domu, ale wręcz przemieszcza się w kierunku jego wnętrza. Takiego zjawiska nie ma w ścianach dwuwarstwowych, których mur od zimowego słońca odgrodzony jest grubą warstwą ocieplenia.

Jednak bardzo dobra izolacyjność termiczna, duża odporność na uszkodzenia oraz skrócenie czasu budowy to nie jedyne korzyści z zastosowania ścian jednowarstwowych z bloczków Ytong EnergoUltra+. Ich wielką zaletą jest również zapewnienie mieszkańcom przyjaznego mikroklimatu.

Komfort cieplno-wilgotnościowy

Przyjmuje się, że komfortowe warunki do mieszkania są wtedy, gdy w domu panuje mniej więcej stała temperatura w granicach 20-23ºC (w zależności od indywidualnych preferencji) oraz wilgotność względna powietrza w przedziale 40-60%.

Utrzymanie – przy zmieniających się warunkach atmosferycznych – stałej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych, jest przede wszystkim zadaniem sprawnej instalacji grzewczej oraz jej odpowiedniego sterowania przez regulatory pogodowe i pokojowe. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywają jednak także elementy konstrukcyjne budynku, w tym ściany zewnętrzne i wewnętrzne, których objętościowo jest w nim najwięcej.

To właśnie dzięki dużej pojemności cieplnej ścian, temperatura powietrza w pomieszczeniach – nawet przy braku lub opóźnionej reakcji instalacji grzewczej – zmienia się powoli. Oddają one bowiem do pomieszczeń zakumulowane w sobie ciepło wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniach zaczyna spadać. Pochłaniają także jego nadmiar, gdy na przykład zimą wnętrza domu zostają intensywnie nagrzane przez „wędrujące” nisko nad horyzontem słońce.

Jednak nie tylko dzięki dużej akumulacyjności cieplnej, ściany mają korzystny wpływ na zapewnienie domownikom komfortowych warunków do mieszkania. Bardzo istotna jest też ich rola w ograniczaniu wahań wilgotności powietrza w domu.

Wprawdzie za wymianę powietrza w domu, w tym za usuwanie z niego nadmiaru wilgoci „produkowanej” przez mieszkańców, odpowiada przede wszystkim wentylacja. Jednak nawet wtedy, gdy jest to nowoczesna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, nie zawsze jest ona w stanie zapewnić komfortowy dla człowieka poziom wilgotności.

Jest tak dlatego, że ilość wilgoci w powietrzu we wnętrzach poprawnie wentylowanego domu zależy głównie od warunków atmosferycznych. Podczas deszczowej pogody powietrze w domu będzie wilgotne, niezależnie od tego, jaki jest w nim rodzaj wentylacji. I odwrotnie – podczas dużych mrozów, gdy w powietrzu na zewnątrz jest mało wilgoci, to i w domu szybko robi się ono „suche”.

Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy są skazani na te niekorzystne pod względem wilgotnościowym warunki. W skrajnych sytuacjach są je bowiem w stanie złagodzić murowane ściany domu. Dzięki małemu oporowi dyfuzyjnemu pary wodnej (dużej paroprzepuszczalności) oraz znacznej pojemności „wilgotnościowej” absorbują one nadmiar wilgoci, gdy jest jej w pomieszczeniach zbyt dużo, i oddają ją – jeśli poziom wilgotności powietrza w nich staje się zbyt niski.

Dotyczy to oczywiście także ścian z bloczków Ytong EnergoUltra+ (Fot. 2), które dzięki swej porowatej strukturze mają naturalną zdolność do wchłaniania wilgoci z powietrza, gdy jej poziom jest duży i szybkiego oddawania jej, gdy w pomieszczeniu robi się sucho. Przy czym ich przewaga nad ścianami dwuwarstwowymi, wykonanymi z różnych materiałów, wynika przede wszystkim z tego, że są… jednowarstwowe.

Fot. Ytong Xella
Fot. 2 – Jednowarstwowe ściany z bloczków Ytong EnergoUltra+są bardzo dobrymi akumulatorami nie tylko ciepła, ale i wilgoci z wnętrza domu, której ewentualny nadmiar bez problemów oddają do otoczenia

Nie tylko bowiem – ze względu na swoją grubość – są one w stanie zmagazynować większe ilości wilgoci niż mury ścian dwuwarstwowych, ale też – w razie jej nadmiaru – mogą ją łatwo oddać do otoczenia i dzięki temu nie obniżać swoich parametrów termicznych. Tego oczywiście nie są w stanie zrobić ściany dwuwarstwowe, których mur oddziela od powietrza zewnętrznego gruba warstwa izolacji termicznej.

* * *
W starych kościołach gotyckich, których ściany z cegły mają ponad 1 metr grubości, podczas gorącego lata jest chłodno, a zimą – na tyle ciepło, że wierni nie marzną. I to pomimo tego, że nie są one ogrzewane, a ich grube jednowarstwowe ściany nie spełniają współczesnych wymagań pod względem izolacyjności cieplnej. Jednak to właśnie dzięki tym ścianom – o dużej akumulacyjności termicznej i wilgotnościowej – w kościołach tych praktycznie przez cały rok panuje przyjazny dla człowieka mikroklimat.

Podobnie jest z domami, w których zastosowano jednowarstwowe ściany, wymurowane z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+. Wprawdzie nie mają one tak dużej akumulacyjności cieplnej i wilgotnościowej jak grube ściany ceglane, ale za to dużo lepiej od nich izolują wnętrza przed ucieczką ciepła.

Nic więc dziwnego, że domy jednorodzinne ze ścianami z bloczków Ytong EnergoUltra+ (Fot. 3) łatwo jest ogrzać i to bardzo niewielkim kosztem. Do tego przez cały rok panują w nich komfortowe warunki do mieszkania, zarówno pod względem cieplnym, jak i wilgotnościowym.

Fot. Ytong Xella
Fot. 3 – Domy ze ścianami jednowarstwowymi, wykonanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+ nie tylko są łatwe do ogrzania – ważne że przez cały rok panuje w nich przyjazny dla mieszkańców mikroklimat

Materiał promocyjny Ytong

Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...