Dlaczego ściany z różnych materiałów warto ocieplać mineralnymi płytami Multipor ETICS?
16 czerwca 2022

Płyty Multipor ETICS, nowość na rynku budowlanym, dzięki swoim zaletom są alternatywą dla tradycyjnych materiałów, służących do ocieplania ścian domu, czyli styropianu i wełny mineralnej. Zewnętrzna warstwa termiczna ścian nośnych, wykonana z tego innowacyjnego produktu, jest nie tylko trwała, niepalna i przepuszczalna dla pary wodnej, ale także odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Mineralne płyty izolacyjne Multipor ETICS (Fot. 1) produkowane są z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego, o gęstości nie przekraczającej 115 kg/m³. Dzięki swojej komórkowej budowie mają one bardzo dobrą izolacyjność termiczną, zachowując przy tym stosunkowo dużą wytrzymałość na ściskanie (powyżej 300 kPa), zdecydowanie większą niż płyty ze styropianu czy wełny mineralnej.

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ płyt Multipor ETICS wynosi zaledwie 0,043 W/(mK) – jest zatem podobna do tej, którą mają wełny mineralne i „białe” odmiany styropianu.

Ściany domu ociepla się płytami mineralnymi Multipor ETICS w bardzo podobny sposób jak wełną czy styropianem (Fot. 2). Prace te ułatwia dokładność wymiarowa, z jaką są one produkowane, a także ich duża sztywność i niezmienność kształtu w czasie.

Zobacz: Jak ocieplać ściany mineralnymi płytami izolacyjnymi Multipor ETICS?

Fot. Multipor Xella
Fot. 1 – Ekologiczne płyty mineralne Multipor ETICS charakteryzują się nie tylko dużą izolacyjnością termiczną, ale i dobrą wytrzymałością na ściskanie
Fot. Multipor Xella
Fot. 2 – Mineralnymi płytami Multipor ETICS zewnętrzne ściany domu ociepla się praktycznie w taki sam sposób jak styropianem czy wełną mineralną

Płyty Multipor ETICS, o szerokości 60 cm i wysokości 50 cm, oferowane są w trzech grubościach – 10, 15 i 20 cm (Fot. 3). Mają one niewielki ciężar i są łatwe w obróbce – można je szybko i bez problemów przycinać na potrzebny wymiar oraz wykonywać w nich różnej wielkości otwory i bruzdy.

Fot. Multipor Xella
Fot. 3 – Mineralne płyty Multipor ETICS oferowane są w trzech grubościach: 10, 15 i 20 cm

Ściana z bloczków betonu komórkowego i płyt Multipor ETICS

Użycie mineralnych płyt Multipor ETICS do ocieplenia ścian nośnych, wymurowanych z bloczków betonu komórkowego, jest czymś naturalnym. Wykonana z nich zewnętrzna ściana dwuwarstwowa jest bowiem nie tylko bardzo „ciepła”, ale i jednorodna materiałowo, będąc jedynym takim rozwiązaniem na rynku budowlanym.

Przykładowo: ściany wykonane z bloczków betonu komórkowego Ytong Forte 24 i ocieplone płytami Multipor ETICS o grubości 10 cm, mają współczynnik przenikania ciepła U = 0,22 W/(m²K), który spełnia obowiązujące aktualnie wymagania prawne w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych.

Jeśli do ocieplania takich ścian użyjemy płyt Multipor ETICS o grubości 15 cm, to będą miały one współczynnik U = 0,18 W/(m²K), a zatem będą spełniać wymagania, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.

Jeszcze lepszy efekt uzyskamy, jeśli ścianę z bloczków Ytong Forte 24 ocieplimy płytami Multipor ETICS o grubości 20 cm. Wtedy będzie miała ona rewelacyjnie niski współczynnik U, równy jedynie 0,15 W/(m²K)!

Podobne efekty uzyskamy także ocieplając mineralnymi płytami Multipor ETICS ściany wykonane z innych materiałów murowych, na przykład z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) czy pustaków z ceramiki poryzowanej.

Ściana z bloczków silikatowych i płyt Multipor ETICS

Jeśli ścianę nośną o grubości 18 cm, wykonaną z bloczków silikatowych Silka E18, ocieplimy płytami Multipor ETICS o grubości 20 cm, to jej współczynnik U będzie miał wartość 0,20 W/(m²K). Gdy będzie to ściana o grubości 24 cm, wymurowana z bloczków Silka E24, to jej współczynnik U zmniejszy się do wartości 0,19.

Jak z tego widać, obie ściany już teraz będą pod względem izolacyjności termicznej spełniać te wymagania, które zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaczną – w stosunku do ścian zewnętrznych – obowiązywać od 2021 roku.

Ściana z pustaków ceramicznych i płyt Multipor ETICS

Bardzo dobre efekty da również ocieplenie płytami Multipor ETICS ścian zewnętrznych o grubości 25 cm, wymurowanych na cienkiej zaprawie z pustaków z ceramiki poryzowanej.

Gdy płyty izolacyjne Multipor ETICS będą miały grubość 15 cm, to współczynnik przenikania ciepła U takich ścian nie przekroczy 0,23 W/(m²K). Przy płytach grubości 20 cm, wartość współczynnika U takich dwuwarstwowych ścian spadnie do wartości 0,18 W/(m²K).

 

Materiał promocyjny Ytong

Zobacz także
Monolityczne płyty żelbetowe – podobnie jak inne stropy w budynkach – projektuje konstruktor. To on ma za...
Balkony – przez cały czas wystawione na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych – to jedne z...
Urządzanie pokoju dziecięcego to misja specjalna o podwyższonym poziomie trudności. Trzeba tak zaplanować układ,...
Fot. FOCUS-KOPERFAM
Do spalania drewna kominki potrzebują dużych ilości powietrza. Najwięcej zużywają go oczywiście kominki tradycyjne z...