Czy „zwykłe” pustaki ceramiczne da się murować na cienkie spoiny?

Ściany z bloczków wapienno-piaskowych i z betonu komórkowego powszechnie muruje się na cienkie spoiny poziome z zaprawy klejowej (pionowych spoin zazwyczaj się nie robi). Z pustakami ceramicznymi sprawa jest pod tym względem bardziej skomplikowana, gdyż ze względu na technologię ich produkcji nie jest możliwe uzyskanie elementów murowych o równie dużej – jak tamte elementy ścienne – dokładności wymiarowej.

Pustaki ceramiczne tradycyjne i poryzowane, czyli z powstającymi w trakcie ich produkcji mikroporami, są wypalane w wysokiej temperaturze. Ze względu na zróżnicowane właściwości gliny, mimo jej homogenizacji w procesie produkcyjnym, pustaki wychodzące z pieca, nawet z jednego cyklu, różnią się od siebie nieznacznie wymiarami. Także ich górna i dolna powierzchnia nie zawsze są do siebie równoległe.

Oczywiście produkowanych obecnie ceramicznych elementów ściennych nie da się – pod względem powtarzalności wymiarów i kształtu – porównać z cegłą pełną (Fot. 1), nie tylko tą, produkowaną kiedyś w rzemieślniczych cegielniach.

Mimo tego również obecnie pustaki ceramiczne – bez wcześniejszej korekty ich wymiarów – muruje się na zwykłe spoiny, co najwyżej pocienione z klasycznych 15 do 10 mm (Fot. 2). Takie poziome spoiny, wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, są oczywiście „zimniejsze” od „ciepłych” pustaków z ceramiki poryzowanej. W murze tworzą więc linie mostków termicznych i sprawiają, że nie ma on takiej samej izolacyjności termicznej na całej swojej powierzchni.

Fot. 1 – W murach z pełnych cegieł, ze względu na ich niedokładności wymiarowe, spoiny poziome mają 15 mm grubości, a pionowe – 10 mm
Fot. 2 – Nieszlifowane pustaki ceramiczne, których boczne powierzchnie uformowane są we wpusty i wypusty, muruje się na „grube” spoiny poziome

W ścianach dwuwarstwowych nie ma to oczywiście większego znaczenia, gdyż za ich izolacyjność cieplną odpowiada ułożona od strony zewnętrznej warstwa ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej.

Gorzej jest w ścianach jednowarstwowych z pustaków ceramicznych, gdyż tutaj „grube” spoiny obniżałyby bardzo ich współczynnik przenikania ciepła U. Dlatego w takich ścianach zamiast zwykłej zaprawy stosuje się ciepłochronną, zawierającą perlit, która jest od niej oczywiście droższa.

SZLIFOWANE PUSTAKI CERAMICZNE MUROWANE NA CIENKIE SPOINY

Producenci pustaków ceramicznych postanowili umożliwić wykonywanie także z nich ścian murowanych na cienkie spoiny, czyli o grubości 2-3 mm. Dlatego część elementów materiałów ściennych ma po wypaleniu w piecu dodatkowo szlifowaną górną i dolną powierzchnię (Fot. 3), tak aby wszystkie pustaki miały stałą i jednakową wysokość. Dzięki temu da się z nich murować ściany nie tylko na zaprawę klejową, ale także na pianę montażową (Fot. 4).

Fot. 3 – W części pustaków z ceramiki poryzowanej w końcowej fazie cyklu produkcyjnego szlifuje się górną i dolną powierzchnię, by można je było murować na cienkie spoiny
Fot. 4 – Szlifowane pustaki z ceramiki poryzowanej muruje się na cienkie spoiny z zaprawy klejowej lub piany montażowej – jest to szczególnie ważne w ścianach jednowarstwowych

NIESZLIFOWANE PUSTAKI CERAMICZNE MUROWANE NA CIENKIE SPOINY

Szlifowane dodatkowo pustaki z ceramiki poryzowanej są oczywiście droższe od tych zwykłych, ale wykonana z nich ściana nie musi być droższa od tej wymurowanej z elementów „surowych”. Do jej zrobienia zużywa się przecież mniej zaprawy, a i samo wykonanie ścian przebiega szybciej.

Niektórzy wykonawcy, oczywiście na życzenie inwestora, bo wymaga to dodatkowej pracy, podejmują się także wymurowania ścian ceramicznych na cienkie spoiny, używając do tego zwykłych, nieszlifowanych pustaków.

Nie ma oczywiście problemu, gdy pustaki trzymają wymiar (Fot. 5). Gorzej, gdy ich wysokości różnią się od siebie (Fot. 6).

Fot. 5 – Pustaki z ceramiki poryzowanej w większości „trzymają” swoją wysokość i po zestawieniu ze sobą tworzą równą płaszczyznę
Fot. 6 – Z ułożonych w jednej warstwie pustaków, jedynie niektóre są – zazwyczaj tylko z jednej strony – wyższe od 1-3 mm od sąsiada

W takich sytuacjach wyższy pustak trzeba przeszlifować za pomocą szlifierki kątowej z tarczą diamentową (Fot. 7) i dopiero wtedy nałożyć cienką warstwę zaprawy na pustak i ustawić go poziomo w murze (Fot. 8). Jeśli pustaki pochodzą od dobrego producenta, to z ich wyrównywaniem nie ma dużo pracy, gdyż w każdej warstwie najwyżej kilka z nich nie „trzyma” wysokości na długości całej ściany.

Fot. 7 – Wystające ponad poziom fragmenty pustaków trzeba przed ułożeniem następnej warstwy usunąć za pomocą szlifierki kątowej z tarczą diamentową
Fot. 8 – Po nałożeniu od spodu pustaka cienkiej warstwy zaprawy układa się go na wykonany wcześniej mur, starannie wyrównany i wypoziomowany

Tak więc w wykonanej z nieszlifowanych pustaków ścianie z cienkimi spoinami, warstwy też mogą być równe i poziome (Fot. 9), jeśli oczywiście wykonawca dochowa staranności przy ich układaniu. Jedyne do czego można by mieć zastrzeżenia, to że do murowania tych ścian użyto zaprawy ciepłochronnej z perlitem. Jest ona sporo droższa od zwykłej, a przecież ściany tego domu mają być od zewnątrz ocieplone płytami styropianu o grubości 20 cm! W związku z tym rodzaj zaprawy, jakiej użyto do klejenia pustaków nie będzie miał praktycznie żadnego wpływu na izolacyjność termiczną całej ściany.

Nie było też potrzeby wypełniania pianką poliuretanową pionowych szczelin pomiędzy pustakami, uformowanymi po bokach we wpusty i wypusty. Po zrobieniu ocieplenia od zewnątrz i otynkowaniu ścian od wewnątrz miejsca te w żaden sposób nie będą przewiewane, a obecność pianki nie zmniejszy w tym miejscu wartości współczynnika ciepła U.

Warto to było zrobić jedynie w tych miejscach, w których przycinany z jednej strony pustak spotyka się z takim, którego boczna powierzchnia wykończona jest we wpusty i wypusty (Fot. 10). Ale też raczej po to, żeby podczas tynkowania i ocieplania ściany zaprawa nie wpadała do wnętrza przyciętych pustaków.

Fot. 9 – Jak widać, da się ułożyć w równych warstwach nieszlifowane pustaki na cienkie spoiny – wymaga to jedynie od wykonawcy trochę dodatkowej pracy
Fot. 10 – W ścianach dwuwarstwowych nie ma potrzeby wypełniania pianką montażową spoin pionowych pomiędzy pustakami, łączonymi na wpusty i wypusty

więcej na ten temat:

Z czego wymurować ściany domu?

Czy lepiej murować ściany na cienkie, czy grube spoiny?

Jak powinno się murować ściany jednowarstwowe z bloczków betonu komórkowego?

Jakie błędy zdarzają się podczas murowania ścian z betonu komórkowego?

Zobacz także

Od kiedy wysokoparoprzepuszczalne folie dachowe, nazywane teraz najczęściej membranami, pojawiły się na rynku materiałów budowlanych wykonywanie stromych dachów z mieszkalnym poddaszem stało się tańsze, szybsze i pewniejsze. Są one przydatne nawet wtedy, gdy rodzaj zastosowanego pokrycia wymusza ułożenie na krokwiach sztywnego poszycia. Membrany dachowe, zastosowane jako wstępne krycie dachu (Fot. 1 i 2), chronią jego ocieplenie przed przeciekaniem pokrycia dachowego (co może się zdarzyć nawet […]

.

Gazowy kocioł kondensacyjny można teraz zainstalować w różnych miejscach domu, a nie tylko w kotłowni lub wielofunkcyjnym pomieszczeniu technicznym. Kocioł ten ma bowiem zamkniętą komorę spalania, do której powietrze dostarczane jest z zewnątrz oddzielnym przewodem, więc podczas pracy nie pobiera tego, które jest wewnątrz domu. Kocioł kondensacyjny można więc zamontować nawet w niewielkiej toalecie na parterze, choć nie jest to często spotykane rozwiązanie. Być może jest tak dlatego, że nie jest łatwo pogodzić […]

.

Większość czasu spędzamy zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych. Zwłaszcza, kiedy za oknem panuje chłód, nasza aktywność na zewnątrz spada do minimum. Nie tylko kapryśna pogoda zachęca do zamknięcia się w ciepłym domu lub mieszkaniu – wpływ na to ma również smog, jaki unosi się nad miastem. Czy jednak przebywając we odizolowanych od otoczenia wnętrzach, rzeczywiście jesteśmy bardziej bezpieczni? Jak się okazuje – nie do końca. OCHRONA PRZED SMOGIEM Przed smogiem niełatwo jest uciec, nawet […]

.

Ponieważ okna mają ze swej natury większy współczynnik przenikania ciepła U niż ściany czy dach, więc są źródłem większych niż inne przegrody budynku strat energii niezbędnej do jego ogrzewania. Stąd można by wyprowadzić wniosek, że w domach energooszczędnych okna powinny być jedynie na tyle duże, żeby dobrze doświetlały wnętrza naturalnym światłem. To rozumowanie byłoby poprawne, gdyby pominąć fakt, że okna są też istotnym źródłem ciepła. Ponieważ są to przegrody […]

.