Jak zrobić wieńce stropowe w dwuwarstwowych ścianach z pustaków ceramicznych?
13 czerwca 2022

Żelbetowe wieńce, czyli obwodowe belki stropowe, mają bardzo duże znaczenie dla stabilności całego budynku. Podwyższają one odporność jego ścian na zarysowanie i pękanie, wywołane nierównomiernym osiadaniem gruntu pod fundamentami lub jego drganiami, spowodowanymi na przykład intensywnym ruchem komunikacyjnym.

Ponieważ za izolacyjność termiczną ścian dwuwarstwowych odpowiada przede wszystkim ich ocieplenie, wykonywane na nich wieńce stropowe zajmują zazwyczaj całą szerokość ich warstwy nośnej (18-25 cm) i mają wysokość równą co najmniej grubości stropu. Nie ma bowiem specjalnej potrzeby, by je jeszcze dodatkowo docieplać w grubości muru.

Gdy warstwa nośna takich ścian wymurowana jest z bloczków betonu komórkowego lub wapienno-piaskowych, z wykonywaniem wieńców stropowych nie ma zwykle większych problemów. Przy stropach monolitycznych deskuje się je po prostu od strony zewnętrznej i – ewentualnie – od wewnętrznej (Fot. 1). Podobnie postępuje się przy stropach gęstożebrowych, chyba że ich producent ma w swojej ofercie także specjalne kształtki wieńcowe (Fot. 2).

Fot. 1 – Deskowanie i zbrojenie wieńca żelbetowego stropu monolitycznego, wykonywanego na ścianach z bloczków wapienno-piaskowych
Fot. 2 – Kształtki, będące deskowaniem wieńca częściowo prefabrykowanego stropu, ułożone na ścianach z bloczków betonu komórkowego

Wieńce na ścianach z pustaków ceramicznych

Wątpliwości mogą pojawić się wtedy, gdy wieńce stropowe mają być wykonane na ścianach, wymurowanych z pustaków z ceramiki zwykłej lub poryzowanej (Fot. 3). Niektórzy wykonawcy, a może bardziej inwestorzy, obawiają się, że podczas betonowania wieńców świeża mieszanka betonowa wypełni kanały w pustakach (Fot. 4).

Fot. 3 – Warstwa nośna ściany parteru wymurowana z pustaków z ceramiki poryzowanej
Fot. 4 – Pionowe kanały w pustakach ceramicznych są otwarte i może wpaść do nich beton

Raczej niepotrzebnie. Gdyby bowiem nawet tak się stało, to skutki tego dla izolacyjności ścian dwuwarstwowych oczywiście nie będą miały znaczenia, ponieważ i tak osłaniać je będzie gruba warstwa ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej. Do tego nawet z kanałami wypełnionymi częściowo (bo przecież nie całkowicie) betonem, górne pustaki i tak będą „cieplejsze” od znajdującego się nad nimi „zimnego” betonu wieńca.

Może więc chodzić jedynie o to, by z powodu wypełnienia otworów kanałów w pustakach przez mieszankę betonową, nie zwiększyć nadmiernie jej zużycia podczas betonowania stropu. Pomijając fakt, że zbyt duże ilości betonu nie mają szans dostać się do kanałów w pustakach, gdyż ich przekroje są niewielkie, można się zastanowić, co zrobić, by tego uniknąć. Dobrze jest jednak zdawać sobie sprawę z tego, że takie „zazębione” z betonem wieńca pustaki będą gwarancją bardzo mocnego związania ścian ze stropem.

Warto też pamiętać o tym, że zabiegi, które miałyby zapobiec ewentualnemu wpadaniu mieszanki betonowej do kanałów w pustakach, nie są darmowe. Jest wielce prawdopodobne, że będą one kosztować więcej (materiał i robocizna) niż beton, który podczas betonowania częściowo wypełniłby otwory w pustakach.

Stropy gęstożebrowe z kształtkami wieńcowymi

Przy stropach gęstożebrowych z keramzytobetonowymi kształtkami, będącymi deskowaniem wieńca (Rys. 1), nie ma oczywiście mowy o stratach betonu.

Gdy ściany z pustaków ceramicznych murowane są na spoiny grube – z zaprawy zwykłej lub „ciepłej”, albo na cienkie – z zaprawy klejowej (Fot. 5), to w taki sam sposób układa się na nich kształtki, stanowiące deskowanie wieńców stropowych. Wszystkie te rodzaje zapraw mają dobrą przyczepność zarówno do kształtek, jak i do pustaków – nie wpadają też do ich kanałów, jeśli tylko mają odpowiednią konsystencję (nie są ciekłe).

Rys. 1 – Wykonane z keramzytobetonu kształtki wieńcowe stanowią deskowanie wieńca z boku i od dołu – podczas betonowania stropu beton nie ma więc dostępu do kanałów w pustakach
Fot. 5 – Gdy ściany z pustaków ceramicznych muruje się na cienkie spoiny, to na zaprawie klejowej układa się też na nich kształtki, które są deskowaniem wieńców stropowych

Także wtedy, gdy pustaki z ceramiki poryzowanej murowane są na pianę montażową (Fot. 6), kształtki wieńcowe układa się na zaprawie klejowej (Fot. 7), gdyż – w przeciwieństwie do pustaków z ceramiki poryzowanej – nie mają one równych, szlifowanych powierzchni poziomych.

Fot. 6 – Ściany ze szlifowanych pustaków z ceramiki poryzowanej można też murować na pianę montażową
Fot. 7 – Na takich ścianach keramzytobetonowe kształtki wieńcowe układa się na gęstej zaprawie klejowej

Stropy monolityczne oraz gęstożebrowe bez kształtek wieńcowych

Gdy w domu mają być stropy monolityczne (Rys. 2) lub gęstożebrowe, wykonywane bez kształtek wieńcowych, to spód ich wieńców będzie przylegać do górnej warstwy ścian z pustaków ceramicznych. Gdy bardzo zależy nam na tym, by podczas betonowania stropu nawet małe ilości mieszanki betonowej nie wpadały do kanałów w pustakach, powinniśmy przed przystąpieniem do wykonania deskowania wieńców, pokryć je warstwą zaprawy cementowo-wapiennej lub klejowej.

Niektórzy przed ułożeniem zaprawy klejowej na pustakach, rozkładają na nich wąskie pasy plastikowej siatki, która używana jest do wykonywania warstwy zbrojącej podczas ocieplania ścian metodą lekką mokrą. Wydaje się to przesadą, ponieważ zaprawa klejowa – jeśli tylko ma konsystencją zalecaną przez producenta – ma dobrą przyczepność do pustaków (Fot. 8) i nawet bez takiego zabezpieczenia nie wpada do ich kanałów. Do tego może się tak zdarzyć, że taka plastikowa siatka, nie jest otoczona z obu stron zaprawą, stanie się dla ściany i stropu warstwą poślizgową.

Rys. 2 – Wieńce stropowe można betonować bezpośrednio na ścianach z pustaków ceramicznych, bez wcześniejszego zatykania w nich pionowych kanałów
Fot. 8 – Ułożona na pustakach z ceramiki poryzowanej zaprawa klejowa ma do nich dobrą przyczepność i „wpada” do ich kanałów jedynie nieznacznie

* * *
Jak z tego widać, problem z ewentualnym wpadaniem mieszanki betonowej do kanałów w pustakach ceramicznych jest zdecydowanie mniejszy niż mogłoby się wydawać. To pewnie dlatego spora część wykonawców betonuje wieńce bezpośrednio na ścianami, bez jakiegokolwiek wcześniejszego zakrywania kanałów w pustakach. Z pewnością, jeśli wzrośnie z tego tytułu zużycie mieszanki betonowej, to jedynie w nieznacznym stopniu.

Zobacz także
Monolityczne płyty żelbetowe – podobnie jak inne stropy w budynkach – projektuje konstruktor. To on ma za...
Balkony – przez cały czas wystawione na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych – to jedne z...
Urządzanie pokoju dziecięcego to misja specjalna o podwyższonym poziomie trudności. Trzeba tak zaplanować układ,...
Fot. FOCUS-KOPERFAM
Do spalania drewna kominki potrzebują dużych ilości powietrza. Najwięcej zużywają go oczywiście kominki tradycyjne z...