Jak zrobić ścieżki i obrzeża rabat z drewnianych okrąglaków?
13 czerwca 2022

Ścieżki z drewnianych okrąglaków są z pewnością mniej trwałe od tych, zrobionych z betonowych kostek. Mają jednak niepowtarzalny urok, a jeśli wykonamy je poprawnie i użyjemy do tego odpowiedniego drewna, to z takich ścieżek możemy cieszyć się bardzo długie lata.

Z odpowiednio zaimpregnowanego, najlepiej ciśnieniowo drewna da się wykonać nie tylko krawężniki ścieżek, ale i obrzeża ogrodowych rabat (Fot. 1). Można do tego celu użyć krótkich, 30-centymetrowych, okrągłych słupków, zaostrzonych na jednym końcu i ze sfazowanymi krawędziami – na drugim (Fot. 2). Mogą być one wykonane na przykład z długich słupków o średnicy 10 cm, będących „odpadem”, powstającym przy produkcji forniru.

Słupki do wykonania palisady mogą być nawet sosnowe – ważne jedynie, żeby były solidnie zabezpieczone przed wilgocią i gniciem trwałym impregnatem.

Fot. ZIELONO-MI
Fot. 1 – Prace przy wykonywaniu obrzeży rabat i ścieżek, rozpoczyna się od wytyczenia ich w terenie, a następnie zrobienia wykopów pod drewniane słupki
Fot. ZIELONO-MI
Fot. 2 – Wykopy pod słupki mają głębokość około 30 cm; przed umieszczeniem w nich drewnianych słupków palisady, wykopy wypełnia się suchą mieszanką piasku i cementu

Po wytyczeniu ścieżek i rabat, pod palisadę, stanowiącą krawężniki i obrzeża, zrobiono wąskie wykopy. Po wypełnieniu ich mieszaniną piasku z cementem (mniej więcej 50 kg, czyli dwa worki cementu, na 1 m³ piasku), wbija się w nią słupki, jeden przy drugim, tak by częściowo weszły w ziemię (Fot. 3). Następnie starannie się ją zagęszcza, tak by tworzyła skarpy ze spadkiem na zewnątrz – dla spływu wód opadowych z dala od drewna.

Prace te kończy zasypanie wykopów i wypełnienie wnętrza rabat ziemią roślinną (Fot. 4).

Fot. ZIELONO-MI
Fot. 3 – Słupki obrzeży stabilizuje się w gruncie za pomocą suchej mieszaniny piasku i cementu, formując z niej skarpy, odprowadzające wodę opadową z dala od drewna
Fot. ZIELONO-MI
Fot. 4 – Od strony trawnika przy palisadzie ułożono jeden rząd okrąglaków, z których wykonano ścieżki, by trawa nie przerastała rabat, na których zaplanowano posadzenie owocowych krzewów

Ścieżki z okrąglaków

Ścieżki wykonano z dębowych okrąglaków, pociętych na plastry o grubości około 10 cm. Dąb zawiera duże ilości garbników, więc jest odporny na czynniki atmosferyczne i nawet bez impregnacji przetrwa co najmniej kilkanaście lat.

Takie drewniane ścieżki można też wykonać z innych twardych gatunków drzew, takich jak grab, buk, jesion czy grochodrzew (czyli robinia, nazywana też niezbyt poprawnie – akacją).

Ścieżki muszą być z boków ograniczone krawężnikami, by krążki brukowe się nie rozjeżdżały (Fot. 5). Układa się je na 5-centymetrowej warstwie piasku (Rys. 1), z pozostawieniem między nimi co najmniej półcentymetrowych szczelin.

Bruku z okrąglaków nie układa się bowiem na styk, gdyż zawilgocone drewno pęcznieje i mogłoby dojść do wypiętrzenia ścieżki.

Fot. ZIELONO-MI
Fot. 5 – Bruk z dębowych okrąglaków ułożono na ścieżce, na warstwie piasku, pełniącej także funkcję drenującą; drewnianych krążków nie układano na styk, lecz pozostawiono pomiędzy nimi przerwy, które na koniec wypełniono piaskiem
Rys. 1 – Słupki palisady, stanowiącej obrzeża rabat i krawężniki ścieżek, stabilizuje się za pomocą mieszaniny piasku i cementu, natomiast dębowe okrąglaki, z których wykonane są nawierzchnie ścieżek, układa się na warstwie piasku rzecznego

Nawierzchnię z drewnianego bruku układa się ze spadkiem co najmniej 2%, by w czasie deszczu spływała z niego woda i nie stawał się bardzo śliski. Podczas wykonywania ścieżki położenie poszczególnych krążków z okrąglaków koryguje się za pomocą gumowego młotka i drewnianej łaty. Do wyrównania i zagęszczenia ścieżki można też użyć mechanicznej zagęszczarki z gumową podkładką.

Po ułożeniu nawierzchni ścieżki przerwy pomiędzy okrąglakami wypełnia się szczelnie piaskiem.

Uwaga! Jeśli grunt na działce jest słabo przepuszczalny, warto przed ułożeniem warstwy piasku, wykonać co najmniej 15-centymetrową warstwę drenującą ze żwiru, osłoniętą od góry geowłókniną. Odpowiednie zdrenowanie drewnianej ścieżki ma bowiem dla jej trwałości ogromne znaczenie.

* * *
Ścieżki z drewnianego bruku w naturalny sposób wpisują się w sielski, zielony krajobraz (Fot. 6), w którym nawierzchnia wykonana na przykład z kostki betonowej kostki byłaby wyraźnym dysonansem.

Fot. ZIELONO-MI
Fot. 6 – Łukowe rabaty z krzewami owocowymi otaczają owalny trawnik, na którym rosną stare i nowe drzewa owocowe, a prowadzą do niego ścieżki wykonane z dębowych okrąglaków

Realizacja: ZIELONO-MI     www.zielono-mi.waw.pl

Zobacz także
Ściany zewnętrzne są jedną z przegród oddzielających wnętrze budynku od otoczenia. Są one równocześnie bardzo...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Rola drzwi wejściowych nie ogranicza się jedynie do fizycznego odgrodzenia wnętrza domu od otoczenia oraz jego...
Komody to nieodłączny element wyposażenia w każdym domu. Meble te służą przede wszystkim do przechowywania...
Pokrycie dachu wiórami osikowymi, choć ma swój niepowtarzalny urok, nie jest zbyt trwałe. Dotkliwie przekonują się o...