Jak zrobić schody wejściowe do domu?

13 czerwca 2022

Wśród problemów, które można mieć podczas budowy domu, wykonanie prowadzących do niego betonowych schodów wejściowych wydaje się sprawą błahą. Konstrukcyjnie sprawiają bowiem wrażenie niezbyt skomplikowanych. Tymczasem i z nimi możemy mieć kłopot, jeśli zostaną zrobione w nieodpowiedni sposób.

Zewnętrzne schody wejściowe do domu są zazwyczaj budowane bezpośrednio na gruncie (Fot. 1). Kłopot w tym, że są od domu zdecydowanie lżejsze – po zbudowaniu będą więc osiadać znacznie mniej niż budynek. By nie powodowało to uszkodzeń w miejscu styku schodów z domem są dwie możliwości: albo ich konstrukcja musi być silnie powiązana z fundamentami budynku, albo wręcz przeciwnie – niezależna.

Pierwszy wariant nie jest prosty do zrobienia, nie tylko z powodów konstrukcyjnych, ale też ze względu na konieczność dobrego ocieplenia schodów, by nie stały się dużym mostkiem termicznym.

Zdecydowanie łatwiejszy (i tańszy) do zrealizowania jest drugi wariant (Rys. 1), w którym schody wejściowe są dostawione do domu. Jedyne co może wtedy grozić, to że z powodu osiadania budynku – które na gruntach gliniastych trwać może nawet rok i dłużej – powierzchnia podestu schodowego zbliży się nieco do poziomu podłogi parteru. Na pewno jednak różnice w osiadaniu domu i schodów wejściowych nie staną się przyczyną pękania tych ostatnich.

Fot. 1 – Schody wejściowe, ze stopniami na jedną, dwie lub trzy strony, są zazwyczaj konstrukcją niezależną od domu, jedynie przylegającą do ocieplenia jego fundamentów
Rys. 1 – Konstrukcję schodów wejściowych stanowi żelbetowa płyta podestu i stopni, oparta na trzech ścianach z bloczków betonowych, wymurowanych na betonowej ławie

Budowa schodów wejściowych

Wykopy pod fundament schodów zewnętrznych należy robić już po wykonaniu fundamentów domu, czyli jego ław i ścian fundamentowych (Fot. 2). Powinny one być już wtedy ocieplone, by schody wejściowe były odizolowane od domu warstwą polistyrenu ekstrudowanego i nie stały się mostkiem termicznym.

Gdy na działce są grunty gliniaste, wykop pod fundament schodów powinno się zrobić do poziomu strefy przemarzania gruntu (Fot. 3), czyli na tym samym poziomie co dom. To ważne, bo skoro zimą wysadziny mrozowe potrafią unieść cały dom nawet na kilka centymetrów, to bez problemu mogą to zrobić z dużo od niego lżejszymi schodami.

Fot. 2 – Wykop pod fundament schodów wejściowych powinno się robić po wykonaniu fundamentów domu i ich ociepleniu
Fot. 3 – Ławę fundamentową dobrze jest zazbroić podłużnie w podobny sposób, jak te stanowiące podstawę konstrukcji domu

Uwaga! Jedynie w gruntach piaszczystych fundament pod schody można zrobić na głębokości 50 cm.

W dolnej części fundament schodów dobrze jest wykonać z betonu, zbrojonego podłużnie w podobny sposób jak ławy fundamentowe. Górną część, wystającą powyżej terenu można już wymurować z bloczków betonowych (Fot. 4).

Przestrzeń pomiędzy ścianami z bloczków wypełnia się zagęszczonym piaskiem, formując z niego także nasyp pod betonową płytę schodów. Kolejne prace to ułożenie zbrojenia schodów oraz wykonanie ich deskowania (Fot. 5).

Fot. 4 – Ścianę z bloczków betonowych warto zaizolować przeciwwilgociowo – w wywierconych w niej od góry otworach można osadzić końce prętów siatki zbrojenia podestu i stopni schodów
Fot. 5 – Deskowanie stopni i podestu schodów nie jest skomplikowane – powinno być jednak odpowiednio usztywnione, by podczas układania betonu nie zostało zdeformowane

Przy robieniu deskowania należy pamiętać, że docelowy poziom terenu działki będzie wyżej niż w trakcie budowy – zostanie bowiem na niej ułożona warstwa ziemi roślinnej. Z tego powodu pierwszy stopień musi być wyższy niż pozostałe.

Do wykonania schodów najlepiej użyć betonu towarowego rozprowadzanego za pomocą pompy (Fot. 6). Ponieważ nie potrzeba go dużo, betonowanie schodów najlepiej połączyć z wykonaniem na przykład stropu na parterem. Po wstępnym rozprowadzeniu mieszanki betonowej, powierzchnię podestu i stopni wyrównuje się za pomocą metalowych pac (Fot. 7).

Fot. 6 – Najszybciej betonuje się schody wejściowe przy użyciu pompy do mieszanki betonowej przygotowanej w wytwórni
Fot. 7 – Beton w deskowaniu trzeba starannie zagęścić, a powierzchnie podestu i stopni wyrównać metalowymi pacami

Przez co najmniej 4-5 dni schody pozostawia się w deskowaniu (Fot. 8). Gdy beton będzie już twardy, można deskowanie rozebrać (Fot. 9) i usunąć folie, ochraniające ściany przed zabrudzeniem świeżym betonem.

Fot. 8 – W deskowaniu świeżo wykonane schody powinny pozostać co najmniej 4-5 dni, a przy chłodnej pogodzie – nawet dłużej
Fot. 9 – Schody wejściowe po zdjęciu deskowania – z ich wykończeniem dobrze jest poczekać aż do samego końca budowy domu

Uwaga! Schody wejściowe o konstrukcji niezależnej od domu najlepiej wykonać dopiero pod koniec budowy, gdy sam budynek zdąży już wstępnie osiąść. Gdy jednak zostaną zrobione już na początkowym etapie wznoszenia konstrukcji domu (fundament i ściany parteru), to najlepiej jeśli z ich wykończeniem poczeka się aż do samego końca budowy. Będzie wtedy dobry moment na skorygowanie podestu schodów w stosunku do poziomu podłogi parteru.

Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...