Jak zrobić ogrodowe ścieżki, schody i murki z płyt piaskowca?
31 stycznia 2019

Nieregularne płyty z piaskowca to materiał, który znakomicie nadaje się do wykonania różnych ogrodowych przedsięwzięć. Z większych płyt można zrobić nawierzchnie ścieżek, kamienne podłogi w altanach oraz stopnie ogrodowych schodów, a z mniejszych – murki oporowe, podtrzymujące niezbyt wysokie skarpy.

Płyt piaskowca nie można oczywiście układać bezpośrednio na gruncie, nawet po wcześniejszym zdjęciu ziemi roślinnej. Rodzaj podbudowy pod wykonywane z nich różne obiekty małej architektury ogrodowej, a zatem i zakres związanych z tym prac, zależy w dużej mierze od warunków gruntowych.

Najłatwiej jest oczywiście wtedy, gdy na działce są łatwo przepuszczalne dla wody piaski. Większy zakres prac jest natomiast potrzebny wówczas, gdy są na niej grunty gliniaste, co niestety zdarza się w Polsce najczęściej. Nie należy się jednak tym zrażać, choćby dlatego, że wykonane z naturalnego kamienia ścieżki, murki i schody, świetnie wpisują się w ogrodową roślinność (Fot. 1) i są dobrym towarzyszem dla innych obiektów małej architektury.

Fot. EDIN Architektura Krajobrazu
Fot. 1 – Wykonane z piaskowca ścieżki i murki są nie tylko trwałe, ale też bardzo dobrze komponują się z ogrodową roślinnością

MURKI

Podtrzymujące skarpy murki wykonuje się z mniejszych płyt, układając je w taki sposób, by frontowa powierzchnia ścianki oporowej nie była pionowa, lecz lekko (10-15º) odchylona od pionu w kierunku gruntu.

Układa się je na kilkudziesięciocentymetrowej warstwie drenującej z zagęszczonego klińca (kruszywa łamanego). Taką warstwę (Rys. 1) wykonuje się również za murkiem, by nie podmywały go wody opadowe, płynące po skarpie.

Kamienie w murkach układa się nie na zaprawie, lecz na ziemi roślinnej, którą z czasem porosną niewielkie rośliny. Ich korzenie nie tylko wzmocnią murki, lecz będą także naturalną barierą dla wód spływających ze skarpy.

Zarówno poziome, jak i pionowe spoiny pomiędzy płytami powinny być dość spore, nie tylko po to, by było w nich miejsce dla roślin porastających murki oporowe. W takich miejscach na pewno znajdą schronienie jaszczurki i inni mali przedstawiciele ogrodowej fauny.

Gdy dla podtrzymania większej skarpy trzeba wykonać kilka murków w niedużej odległości od siebie (Fot. 2), to powierzchnię między nimi warto wypełnić naturalnym żwirem lub korą, by nie porastała chwastami. Warstwę tę układa się na agrowłókninie lub agrotkaninie – najlepiej, gdy są one kolorystycznie dobrane do barwy żwiru lub kory.

Rys. 1 – Zarówno murki oporowe, jak i ogrodowe ścieżki układa się na przepuszczalnej dla wody podbudowie, wykonanej z zagęszczonego klińca – taką warstwę drenującą wykonuje się również za murkami
Fot. EDIN Architektura Krajobrazu
Fot. 2 – Jeśli skarpę podtrzymuje kilka murków oporowych, odsuniętych od siebie o kilkadziesiąt centymetrów, to między nimi warto ułożyć warstwę żwiru, by nie porastały jej chwasty
Zobacz także
Fot. Vaillant
Wśród wszystkich gazowych urządzeń grzewczych kotły kondensacyjne wyróżniają się bardzo wysoką sprawnością. Jest to...
Fot. Porta
Remontujesz mieszkanie lub odświeżasz jego wystrój? Nie zapominaj o drzwiach – wbrew pozorom ten element...
W wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) zużyte powietrze usuwane jest z domów i mieszkań kanałami...
Bezpośrednie sąsiedztwo z ulicą czy lokalną drogą bywa uciążliwe. Jeśli jest ona jedynie utwardzona, to w...