Jak zrobić kaflowy kominek z ciepłym siedziskiem?

Zwyczaj siadania wieczorami z plecami opartymi o jeszcze ciepły piec kaflowy był kiedyś dość powszechny. Takie zachowanie nikogo oczywiście nie dziwiło, jako że było to najcieplejsze miejsce w domu lub mieszkaniu w czasach, gdy nie miały one jeszcze grzejników i centralnego ogrzewania.

Nie wiadomo, czy właśnie takim nostalgicznym wspomnieniem kierowała się właścicielka nowego domu, gdy zapragnęła mieć w nim obudowany kaflami kominek, który miałby miejsce do siedzenia. Jej życzenia nie ograniczały się jednak tylko do tego – chciała też, aby to siedzisko mogło być od czasu do czasu ciepłe.

CZOPUCH Z „BAJPASEM”

By zrealizować oczekiwania klientki, kominkarz musiał zamówić w zakładzie ślusarskim specjalny czopuch, który byłby – używając pojęcia z dziedziny kardiologii – wyposażony dodatkowo w „bajpas” (Fot. 1). Taką połączoną z czopuchem dodatkową rurą, wykonaną – podobnie jak on – z czarnej, kwasoodpornej blachy, gorące spaliny z kominka mogłyby być kierowane pod kaflowe siedzisko (Fot. 2), będące integralną częścią obudowy kominka.

Fot. 1 – By kominkowe siedzisko mogło być ogrzewane, trzeba było zamówić u ślusarza czopuch o specjalnej konstrukcji
Fot. 2 – Dzięki „bajpasowi” z kwasoodpornej rury spaliny z kominka mogą być kierowane pod wykonane z kafli siedzisko

Dzięki takiej „przedkominowej” konstrukcji, w kominku można palić na dwa sposoby. W ciepłe dni, gdy w kominku pali się jedynie dla przyjemności, spaliny przepływają z niego bezpośrednio czopuchem do komina (Fot. 3). Inaczej jest wtedy, gdy domownikom zależy na tym, by kominek w jak największym stopniu ogrzewał wnętrze. W takich sytuacjach spaliny z niego są – częściowo lub w całości – kierowane do rury doprowadzającej ciepło do siedziska, by następnie powrócić do czopucha drugą rurą (Fot. 4).

Fot. 3 – Gdy spaliny z wkładu kominkowego przepływają czopuchem bezpośrednio do komina, siedzisko pozostaje zimne
Fot. 4 – W celu podgrzania siedziska spaliny są kierowane do pierwszej rury, by powrócić do czopucha rurą powrotną

W tym wariancie ogrzewane jest nie tylko siedzisko, ale także lewa strona obudowy kominka, a dzięki wydłużeniu drogi pomiędzy paleniskiem a kominem więcej ciepła zostaje w domu.

Sterownie przepływem spalin odbywać się będzie za pomocą zrobionej na zamówienie przepustnicy (Fot. 5 i 6), która w pozycji otwartej kieruje spaliny bezpośrednio do komina, a w częściowo lub całkowicie przymkniętej – do kominowego „bajpasa”.

Fot. 5 – O kierunku i ilości przepływających spalin decyduje przepustnica, znajdująca się pomiędzy miejscami przyłączenia rur „bajpasa”
Fot. 6 – Od stopnia przymknięcia przepustnicy zależy to, czy całe spaliny, czy jedynie ich część ogrzewać będzie kominkowe siedzisko

Sterowanie przepustnicą, zamkniętą w obudowie kominka, umożliwia pokrętło umieszczone w jej bocznej ścianie (Fot. 7), dopasowane swoją stylistyką do metalowych osłon wlotów i wylotów powietrza.

1
Zobacz także

Od kiedy wysokoparoprzepuszczalne folie dachowe, nazywane teraz najczęściej membranami, pojawiły się na rynku materiałów budowlanych wykonywanie stromych dachów z mieszkalnym poddaszem stało się tańsze, szybsze i pewniejsze. Są one przydatne nawet wtedy, gdy rodzaj zastosowanego pokrycia wymusza ułożenie na krokwiach sztywnego poszycia. Membrany dachowe, zastosowane jako wstępne krycie dachu (Fot. 1 i 2), chronią jego ocieplenie przed przeciekaniem pokrycia dachowego (co może się zdarzyć nawet […]

.

Gazowy kocioł kondensacyjny można teraz zainstalować w różnych miejscach domu, a nie tylko w kotłowni lub wielofunkcyjnym pomieszczeniu technicznym. Kocioł ten ma bowiem zamkniętą komorę spalania, do której powietrze dostarczane jest z zewnątrz oddzielnym przewodem, więc podczas pracy nie pobiera tego, które jest wewnątrz domu. Kocioł kondensacyjny można więc zamontować nawet w niewielkiej toalecie na parterze, choć nie jest to często spotykane rozwiązanie. Być może jest tak dlatego, że nie jest łatwo pogodzić […]

.

Większość czasu spędzamy zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych. Zwłaszcza, kiedy za oknem panuje chłód, nasza aktywność na zewnątrz spada do minimum. Nie tylko kapryśna pogoda zachęca do zamknięcia się w ciepłym domu lub mieszkaniu – wpływ na to ma również smog, jaki unosi się nad miastem. Czy jednak przebywając we odizolowanych od otoczenia wnętrzach, rzeczywiście jesteśmy bardziej bezpieczni? Jak się okazuje – nie do końca. OCHRONA PRZED SMOGIEM Przed smogiem niełatwo jest uciec, nawet […]

.

Ponieważ okna mają ze swej natury większy współczynnik przenikania ciepła U niż ściany czy dach, więc są źródłem większych niż inne przegrody budynku strat energii niezbędnej do jego ogrzewania. Stąd można by wyprowadzić wniosek, że w domach energooszczędnych okna powinny być jedynie na tyle duże, żeby dobrze doświetlały wnętrza naturalnym światłem. To rozumowanie byłoby poprawne, gdyby pominąć fakt, że okna są też istotnym źródłem ciepła. Ponieważ są to przegrody […]

.