Jak zrobić betonowy taras przylegający do domu?
28 sierpnia 2020

Są projektanci ogrodów, którzy uważają, że taras – zwłaszcza jeśli ma być zadaszony – powinien być odsunięty od domu. Jednym z argumentów za takim rozwiązaniem ma być to, że dach tarasu stykającego się z domem ogranicza dostęp naturalnego światła do przylegających do niego pomieszczeń.

Niezależnie od takich opinii, większość inwestorów decyduje się jednak na zrobienie jednego lub kilku tarasów bezpośrednio przy samym domu, w naturalny sposób powiększając latem powierzchnię użytkową domu. Dzięki tarasowi salon – zwłaszcza gdy oddzielony jest od niego dużymi przesuwnymi drzwiami – staje się nawet dwa razy większy. Także nieduży taras przy kuchni może być atrakcyjnym miejscem na wypicie porannej kawy.

KONSTRUKCJA BETONOWYCH TARASÓW

Przydomowe tarasy można zrobić na wiele sposobów. Jednym z popularniejszych jest wykonanie betonowej płyty tarasu na warstwie zagęszczonego piasku, opartej krawędziami o ściany z bloczków betonowych, wymurowane na ławie fundamentowej. Nie ma przy tym specjalnego znaczenia, czy taras przylega tylko do jednej ściany (Fot. 1), czy do dwóch – w narożniku domu (Fot. 2).

Fot. 1 – Taras przylegający tylko do jednej ściany domu
Fot. 2 – Taras narożny, stykający się z dwiema ścianami

Nie jest istotne dla jego konstrukcji także to, czy taras ma schody z jednej (Fot. 3), z dwóch, czy nawet z trzech stron (Fot. 4). Różnica jest jedynie w wysokości, na jaką wyprowadzane są z gruntu poszczególne odcinki tarasowych ścian obwodowych.

Konstrukcja takich tarasów jest podobna do tej, którą stosuje się przy robieniu schodów wejściowych do domu (zobacz: Jak zrobić schody wejściowe do domu?)

Tak samo jak schody, taras też powinien być oddylatowany od konstrukcji domu – najlepiej jeśli będzie on jedynie dotykał do ocieplenia ścian fundamentowych, wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego lub twardego styropianu.

Także ławy, na których zostaną wymurowane okalające taras ściany z bloczków betonowych powinny być zagłębione w gruncie (zwłaszcza wysadzinowym) na głębokość równą strefie przemarzania gruntu. Ponieważ na ścianach tych opiera się obwodowo betonowa płyta tarasu, nie byłoby dobrze, gdyby została ona połamana z powodu wysadzin mrozowych, unoszących jej brzegi.

Fot. 3 – Taras ze schodami do ogrodu tylko z jednej strony
Fot. 4 – Taras, który ma schody z trzech stron

PŁYTA ZE SPADKIEM

Istotną różnicą pomiędzy wejściowymi schodami do domu a przydomowymi tarasami jest taka, że zwykle ich powierzchnie zdecydowanie się różnią. Małe podesty schodów można zrobić poziome, a niewielkie spadki, umożliwiające spływanie z nich wody na zewnątrz, wykonać podczas układania płytek kamiennych lub gresowych.

Inaczej jest z płytami większych tarasów –najlepiej, jeśli będą one od razu zabetonowane z co najmniej 1% spadkiem na zewnątrz. Uzyskanie tego podczas układania wykładzin tarasów wymagałoby albo wykonania na ich płycie dodatkowej wylewki spadkowej, albo zużycia znacznej ilości zaprawy klejowej.

WYKONANIE TARASU

Po wykonaniu ław fundamentowych – zbrojonych oczywiście podłużnie, tak jak ściany domu – i wymurowaniu na nich ścian obwodowych z bloczków betonowych, przestrzeń między nimi wypełniamy piaskiem, zagęszczonym warstwami. Następnie wykonujemy deskowanie krawędzi tarasu i jego schodów (Fot. 5 i 6).

Fot. 5 – Deskowanie schodów, które w tym tarasie są zrobione z trzech stron – ich ostatnie stopnie betonowane są na ścianach obwodowych
Fot. 6 – Ponieważ płyty tarasu opierają się również na ścianach obwodowych, więc na ich krawędziach trzeba zrobić płytkie deskowanie

Po ułożeniu krzyżowego zbrojenia płyty, na pryzmach z betonu umieszczamy prowadnice z rur stalowych (Fot. 7) z 1-procentowym spadkiem, oczywiście na zewnątrz :). Gdy taras przylega do dwóch ścian domu, to jedną z rur układamy po przekątnej (Fot. 8), tak żeby jego płyta miała spadek na dwie strony.

Fot. 7 – Dzięki prowadnicom z rur stalowych betonowane płyty tarasu będą miały od razu odpowiedni spadek na zewnątrz
Fot. 8 – Na tarasie, który jest z dwóch stron domu, prowadnica umieszczona po przekątnej, zapewni spadki płyty w obu kierunkach

W trakcie betonowania płyty (Fot. 9) po rurach tych ściągamy za pomocą długiej drewnianej lub metalowej łaty mieszankę betonową, tak by płyta tarasu miała odpowiedni spadek lub spadki. W tym samym czasie wyrównujemy też beton na stopniach schodów (Fot. 10).

Fot. 9 – Do zrobienia tarasu potrzeba sporo betonu, dlatego najlepiej zamówić go w wytwórni i układać za pomocą pompy, pamiętając o jego zagęszczeniu i pielęgnacji
Fot. 10 – Równą powierzchnię płyty tarasu uzyskuje się przesuwając po prowadnicach długą łatę – stopnie schodów trzeba jednak wyrównać przy pomocy metalowej pacy

Następnego dnia, gdy beton już zrobi się twardy na tyle, że można po nim chodzić, wyjmujemy prowadnice z rur, a miejsca po nich wyrównujemy za pomocą zaprawy cementowej (Fot. 11).

W zależności od pogody po kilku lub kilkunastu dniach (nie zapominając w tym czasie o konieczności pielęgnacji świeżego betonu) można rozebrać deskowanie tarasów (Fot. 12). Na zrobienie okładzin przyjdzie im teraz trochę poczekać, zwykle do zakończenia prac wykończeniowych wewnątrz domu.

Fot. 11 – Następnego dnia, gdy beton stwardnieje, wyjmuje się stalowe prowadnice i miejsca po nich wypełnia zaprawą cementową
Fot. 12 – Taras w stanie surowym jest już gotowy – jego wykończenie zostanie zrobione pod koniec budowy, razem z cokołem domu
Zobacz także
Fot. Vaillant
Wszystkie urządzenia grzewcze trzeba okresowo serwisować. Dotyczy to oczywiście także powietrznych pomp ciepła....
Drzwi zewnętrzne pełnią kilka ważnych funkcji. Nie tylko zabezpieczają dom przed włamaniem, lecz także chronią...
Większość osób budujących dom nawet nie bierze pod uwagę tego, że niektóre z tradycyjnych okien mogą...
Gdy na parterze domu zaprojektowano duże, sięgające od podłogi do sufitu okna, to w otworach na nie...