Jak zamienić trzy wąskie okna na jedno duże?
13 marca 2018

Nowi właściciele segmentu w jednym z warszawskich szeregowców mieli wiele różnych planów dotyczących modernizacji kupionego domu. Jednym z nich był pomysł na lepsze doświetlenie salonu, przez zamianę trzech, wychodzących na ogród wąskich drzwi balkonowych (Fot. 1), na jedno duże, panoramiczne okno.

Fot. 1 – Trzy wąskie i niesymetrycznie ustawione drzwi balkonowe nie tylko nie wyglądały ładnie, ale też filary między nimi ograniczały widok na niewielki ogród, którego urządzeniem właściciele planowali zająć się zaraz po zakończeniu największych prac remontowych

Nowe okno miało być nieotwierane, ponieważ w bocznej ścianie salonu były jeszcze jedne drzwi balkonowe prowadzące do ogrodu. Właścicielom zależało też, by było ono ustawione osiowo; ustalono więc, że z lewej strony (patrząc od wnętrza domu) zostanie domurowany fragment ściany tak, by miała tę samą szerokość, jak ta z prawej (Rys. 1).

Trzeci postulat wynikał ze względów technicznych: żeby nie trzeba było rozbierać ścian działowych w holu, nowe okno nie mogło mieć więcej niż 2 metry wysokości. Pociągało to za sobą konieczność domurowania ścianki podokiennej na całej szerokości okna i przykrycia jej parapetem.

Rys. 1 – Inwentaryzacja ściany ogrodowej: troje mniej więcej metrowej szerokości drzwi balkonowych rozdzielały prawie pół metrowe filarki

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Pod względem konstrukcyjnym sytuacja była korzystna, gdyż nad salonem był jedynie taras (nie było nad nim kondygnacji mieszkalnej), a belki jego stropu oparte były na ścianach podłużnych (nie obciążały ściany czołowej, a więc i nadproży okiennych). Należało zatem wykonać nową konstrukcję powiększonego nadproża i usunąć dwa filarki międzyokienne (do poziomu wierzchu ścianki podokiennej) oraz domurować fragment ściany z lewej strony oraz kawałki muru pomiędzy pozostawionymi fragmentami filarków (Rys. 2).

Rys. 2 – Zakres prac budowlanych: domurowanie ściany z lewej strony, wykonanie wzmocnienia nadproża dwoma ceownikami, wycięcie fragmentów dwóch filarków międzyokiennych oraz wymurowanie brakujących części ścianki podokiennej

Domurowanie ściany. Aby ściany po obu stronach nowego okna miały tę samą szerokość, do lewej dostawiono mur z cegły pełnej, powiązany z nią za pomocą stalowych kotew umieszczanych w co trzeciej poziomej spoinie.

Do murowania użyto tu specjalnej zaprawy montażowej, która jest nie tylko mocniejsza od zwykłej, ale przede wszystkim bardzo szybko wiąże. Dzięki temu nie trzeba było robić przerwy technologicznej i można było szybko przystąpić do wykonywania nadproża.

Zobacz także
Fot. Vaillant
Wśród wszystkich gazowych urządzeń grzewczych kotły kondensacyjne wyróżniają się bardzo wysoką sprawnością. Jest to...
Fot. Porta
Remontujesz mieszkanie lub odświeżasz jego wystrój? Nie zapominaj o drzwiach – wbrew pozorom ten element...
W wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) zużyte powietrze usuwane jest z domów i mieszkań kanałami...
Bezpośrednie sąsiedztwo z ulicą czy lokalną drogą bywa uciążliwe. Jeśli jest ona jedynie utwardzona, to w...