Jakie są zalety prefabrykowanych płyt stropowych z betonu komórkowego?
1 lipca 2022

Stropy z prefabrykowanych płyt z betonu komórkowego – w przeciwieństwie do monolitycznych płytowych i częściowo prefabrykowanych belkowo-pustakowych, wykonuje się bardzo szybko i niewielkim wysiłkiem. Jest tak przede wszystkim dlatego, że układa się je na ścianach domu za pomocą dźwigu – najczęściej bezpośrednio z samochodu, który przywiózł płyty z zakładu produkcyjnego. Ważna jest także ograniczona ilość prac „mokrych” związanych z wykonaniem takich stropów.

Wśród prefabrykowanych stropów szczególne zalety mają płyty stropowe Ytong, wykonane ze zbrojonego betonu komórkowego. Można z nich wykonywać stropy o rozpiętości do 7,5 m (Fot. 1), charakteryzujące się nie tylko dużą nośnością i sztywnością, ale i izolacyjnością termiczną – zdecydowanie większą niż innych stropów z betonu. Ten ostatni parametr istotny jest zwłaszcza w domach z płaskim dachem, ponieważ stropodach z takich płyt wymaga mniejszego docieplenia.

Fot. Ytong Xella
Fot. 1 – Nawet na sporym domu strop z prefabrykowanych płyt Ytong można wykonać w ciągu jednego dnia

Dodatkową korzyścią ze stosowania stropów z płyt Ytong jest możliwość wykonywania z nich wspornikowych płyt balkonowych o wysięgu do 1,5 m, ponieważ w miejscu oparcia ich na ścianach domu nie występują mostki termiczne (Fot. 2 i 3). Ważne też, że stropy Ytong są lżejsze od gęstożebrowych i monolitycznych płytowych, wiec stanowią mniejsze obciążenie dla ścian domu i jego fundamentów.

Fot. Ytong Xella
Fot. 2 – Z wykonanych z betonu komórkowego płyt stropowych Ytong można również wykonać balkony
Fot. Ytong Xella
Fot. 3 – W miejscu oparcia na ścianie wysuniętych płyt balkonu nie występują mostki termiczne

Całkowicie niepalne stropy z prefabrykowanych płyt Ytong polecane są przede wszystkim do domów, w których zewnętrzne i wewnętrzne ściany wykonane są z bloczków lub bloków betonu komórkowego Ytong (Fot. 4 i 5). Dzięki temu konstrukcja takich budynków jest jednolita pod względem materiałowym, co oznacza, że także stropy mają swój udział w zapewnianiu mieszkańcom zdrowego i przyjaznego dla nich mikroklimatu we wnętrzach domu.

Zobacz: Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego panuje idealny mikroklimat?

Fot. Ytong Xella
Fot. 4 – Prefabrykowane płyty stropowe Ytong przeznaczone są przede wszystkim do domów ze ścianami z betonu komórkowego
Fot. Ytong Xella
Fot. 5 – Świetnie sprawdzają się w domach z jednowarstwowymi ścianami z bloczków Ytong EnergoUltra+ lub bloków Ytong JumboUltra+

Projektowanie i produkcja stropów z płyt Ytong

Płyty stropowe Ytong produkowane są zawsze na wymiar dla konkretnego budynku. Dotyczy to także wymianów, wykonanych z kształtowników lub blach stalowych, na których płyty opierają się przy otworach w stropie, przeznaczonych na przykład na schody lub komin (Fot. 6 i 7).

Fot. Ytong Xella
Fot. 6 – Przy otworach na schody wewnętrzne, płyty stropowe Ytong dobrze jest oprzeć na stalowych kształtownikach
Fot. Ytong Xella
Fot. 7 – Przy mniejszych otworach (np. na komin) płyty stropowe można oprzeć na wymianie, wykonanym z blach stalowych

Decydując się na zastosowanie płyt Ytong w budowanym domu, zawsze można liczyć na wsparcie ich producenta, firmę Xella Polska. Jej dział projektowy opracuje dokładny projekt stropu w technologii BIM, także w wersji 3D (Rys. 1 i 2). Na jego podstawie zostaną wyprodukowane na wymiar płyty stropowe i jednocześnie z dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi (stalowymi wymianami) zostaną dostarczone na budowę wraz z dokładnymi planami montażowymi.

Rys. Ytong Xella
Rys. 1 – Plan montażowy rozmieszczenia płyt stropowych Ytong w przykładowym budynku
Rys. Ytong Xella
Rys. 2 – Rozmieszczenie płyt stropowych Ytong może być też przedstawione na modelu 3D (tu ze ścianami Ytong JumboUltra+)

Wykonywanie stropów z prefabrykowanych płyt Ytong

Wykonanie stropu o powierzchni 100 m² z płyt Ytong zajmuje nie więcej niż jeden dzień. Dla porównania wykonanie podobnej wielkości żelbetowych stropów monolitycznych zajmuje nawet dwa tygodnie, licząc od ustawienia deskowań i montażu na nich zbrojenia z prętów stalowych, aż po betonowanie płyty i jej pielęgnację przez pierwsze dni twardnienia.

Podobnie jest ze stropami gęstożebrowymi – rozłożenie częściowo prefabrykowanych belek na ścianach i montażowym stemplowaniu, układanie pomiędzy nimi pustaków wypełniających, a następnie betonowanie żeber i górnej płyty oraz jej pielęgnacja, też trwa podobny czas.

Tymczasem wykonanie stropu z prefabrykowanych płyt Ytong nie tylko trwa bardzo krótko, ale też można obciążać go praktycznie zaraz po montażu. To ważne, ponieważ wyeliminowanie przerw technologicznych przyspiesza budowę całego domu, a przez to zmniejsza jej koszt.

Płyty układa się, transportując je w pozycji poziomej za pomocą dźwigu, na – stanowiących podparcie dla stropu – ścianach i ewentualnie zastępujących je miejscowo żelbetowych belkach (Fot. 8). Wcześniej na ich równej górnej powierzchni rozkłada się cienką warstwę zaprawy murarskiej Ytong FIX N110. Po związaniu łączy ona trwale strop ze ścianami, usztywniając całą bryłę budynku. Najważniejsze jest poprawne ułożenie pierwszej płyty, ponieważ kolejne dociąga się do wcześniejszych za pomocą specjalnego narzędzia, mającego postać metalowego ściągacza (Fot. 9).

Fot. Ytong Xella
Fot. 8 – Na ścianach i belkach żelbetowe płyty układa się na warstwie zaprawy
Fot. Ytong Xella
Fot. 9 – Kolejne płyty dociąga się do już ułożonych za pomocą specjalnego metalowego narzędzia

Pomiędzy poprawnie ułożonymi płytami powstają zamki (Fot. 10), w których umieszcza się pręt zbrojeniowy o średnicy 8 mm i wypełnienia je betonem o drobnym uziarnieniu (Fot. 11). Zamki pomiędzy płytami zapewniają im współpracę przy przenoszeniu obciążeń i zapobiegają „klawiszowaniu” stropu.

Fot. Ytong Xella
Fot. 10 – W miejscu podłużnego styku poszczególnych płyt są zamki, które chronią strop przed „klawiszowaniem”
Fot. Ytong Xella
Fot. 11 – Zamki pomiędzy płytami zbroi się stalowymi prętami i wypełnia drobnoziarnistym betonem

Oprócz zamków pomiędzy płytami, istotną rolę w usztywnieniu nie tylko stropów, ale i ścian domu, odgrywają żelbetowe wieńce obwodowe, które oczywiście wymagają dodatkowego ocieplenia od strony zewnętrznej. Tutaj producent stropów, firma Xella Polska, rekomenduje zastosowanie termoizolacji z mineralnych płyt Multipor.

Zobacz: Jak powinny być ocieplone wieńce stropowe w ścianach jednowarstwowych z betonu komórkowego?

Zaletą stropów z gotowych płyt Ytong jest nie tylko szybkość ich wykonywania, ale i równość ich górnych (Fot. 12) i dolnych powierzchni (Fot. 13), ułatwiająca prowadzenie prac wykończeniowych. Szczególnie dotyczy to sufitów, na których można wykonać pocienione warstwy tynkarskie.

Fot. Ytong Xella
Fot. 12 – Górna powierzchnia płyt jest od razu pozioma i równa
Fot. Ytong Xella
Fot. 13 – Również spodnia część stropu jest równa i gładka

ZOBACZ FILM:  Płyty stropowe Ytong – strop w jeden dzień

 

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Naturalna trawa ma swoje niepodważalne zalety, które doceniają ogrodnicy. I nie tylko oni – ceni ją każdy,...
Jednostki zewnętrzne powietrznych pomp ciepła typu split montuje się najczęściej w pobliżu ścian domu na dwóch ...
Przydomowa przestrzeń do rekreacji może przybierać mocno zróżnicowane formy, dostosowane do upodobań użytkowników oraz...
Małometrażowe wnętrza często wymagają pomysłowości i kreatywności podczas aranżacji, szczególnie gdy mamy do...