Jak wykonać wentylację mechaniczną bez montażu przewodów nawiewnych i wywiewnych?
24 czerwca 2022

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacją) – w przeciwieństwie do naturalnej – przez cały rok działa skutecznie i w zakresie dostosowanym do potrzeb domowników. Do tego odzyskuje ona ciepło z usuwanego powietrza i ogrzewa nim świeże, dostarczane do pomieszczeń z zewnątrz, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania domu.

Ten rodzaj instalacji wentylacyjnej kojarzy się zazwyczaj z rozprowadzonymi po całym domu przewodami nawiewnymi i wywiewnymi oraz z centralą wentylacyjną, z której wyprowadzone są na zewnątrz czerpnia i wyrzutnia powietrza.

Tymczasem okazuje się, że da się zrobić wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła bez tak rozbudowanej instalacji.

Fot. Vaillant
Fot. 1 – Minicentrala wentylacyjna recoVAIR VAR 60 zamontowana w ścianie zewnętrznej pokoju dziennego

System wentylacji lokalnej

Taki właśnie jest oryginalny system wentylacji recoVAIR VAR 60 marki Vaillant. Zakłada on, że wymiana powietrza bez strat ciepła będzie odbywać się lokalnie w każdym pomieszczeniu, a więc zarówno w pokojach (Fot. 1), jak i kuchni (Fot. 2). Nie dotyczy to jedynie łazienek i toalet, w których powinny być zainstalowane higrosterowane wentylatorki (przy kanałach wywiewnych o długości powyżej 4 m – kanałowe).

By lokalna wentylacja pomieszczenia była możliwa, musi on mieć co najmniej jedną ścianą zewnętrzną. To w nią bowiem wbudowuje się lokalną, niewielką centralę wentylacyjną recoVAIR VAR 60.

Jeśli w lokalna wentylacja mechaniczną zostanie wyposażonych kilka pomieszczeń w domu lub mieszkaniu, to wszystkie zamontowane centrale muszą działać w sposób zsynchronizowany, by w domu lub mieszkaniu panowało mniej więcej stałe ciśnienie powietrza. Dlatego, gdy z jednych pomieszczeń jest usuwane zużyte powietrze, do innych – napływa świeże (Rys. 1).

Fot. Vaillant
Fot. 2 – Minicentrale wentylacyjne montuje się w każdym pomieszczeniu mieszkalnym, a więc także w kuchni
Fot. Vaillant
Rys. 1 – Przykład działania systemu wentylacji recoVAIR VAR 60 w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym

Ścienne minicentrale wentylacyjne recoVAIR VAR 60 mają średnicę 160 mm (Rys. 2). Są one wyposażone w ceramiczny wymiennik ciepła, wentylator o niewielkiej mocy (od 4,9 do 8,9 W), zasilany prądem o napięciu 230 V, oraz zestaw filtrów powietrza. Wszystkie minicentrale muszą być podłączone do instalacji elektrycznej, z czym nie powinno być problemów zarówno w nowobudowanym, jak i modernizowanym domu. By można było zsynchronizować pracę minicentral zainstalowanych w kilku pomieszczeniach, muszą być one między sobą połączone przewodami elektrycznymi. Można jednak z nich zrezygnować, by ograniczyć prace instalacyjno-wykończeniowe, jeśli wybierze się wariant sterowania nimi za pomocą komunikacji radiowej.

W każdej z minicentral kierunek przepływu powietrza zmienia się co 70 sekund (Rys. 3). Oznacza to, że w takim cyklu usuwają one zużyte powietrze z pomieszczenia i dostarczają świeże, przy czym – dzięki wymiennikowi ciepła – jest ono ogrzane ciepłem odzyskanym z powietrza usuwanego.

Odbywa się to ze sprawnością dochodzącą do 90%, a sprawność termiczna całego systemu określona wg EN 13141-8 wynosi 78,2%.

Fot. Vaillant
Rys. 2 – Schemat przepływu powietrza przez minicentralę wentylacyjną recoVAIR VAR 60
Fot. Vaillant
Rys. 3 – Kierunek przepływu powietrza przez centralę wentylacyjną zmienia się co 70 sekund

Dla pracy systemu recoVAIR VAR 60 ważne jest też to, że podczas odzysku ciepła w ceramicznym wymienniku nie powstaje kondensat, który musiałaby być odprowadzany z centrali wentylacyjnej na przykład do kanalizacji.

By zanieczyszczenia z zewnątrz nie dostawały się do pomieszczenia, centrale recoVAIR VAR 60 wyposażone są dwa filtry – zewnętrzny i wewnętrzny, które można łatwo czyścić. Dodatkowo w pokrywie zewnętrznej (Fot. 3) znajduje się siatka, która zamyka owadom dostęp do centrali wentylacyjnej.

Zarówno pokrywę zewnętrzną, jak i element wewnętrzny (Fot. 4), pełniący rolę jednocześnie nawiewnego i wywiewnego anemostatu, łatwo jest utrzymać w czystości. To samo dotyczy ceramicznego wymiennika ciepła, który można bez kłopotów wyjąć i umyć.

Zarówno montaż, jak i serwis minicentral wentylacyjnych recoVAIR VAR 60 jest łatwy i szybki.

Fot. Vaillant
Fot. 3 – Zewnętrzna czerpnia i jednocześnie wyrzutnia minicentrali wentylacyjnej recoVAIR VAR 60
Fot. Vaillant
Fot. 4 – Element wewnętrzny minicentrali wentylacyjnej recoVAIR VAR 60 jest rodzajem anemostat

Sterowanie systemem

Pracą systemu recoVAIR VAR 60 można łatwo sterować za pomocą pilota (Fot. 5) lub panelu kontrolnego (Fot. 6), dostosowując ją do aktualnych potrzeb mieszkańców. W trybie sterowania ręcznego można wybrać trzy poziomy intensywności wymiany powietrza w pomieszczeniach, natomiast w trybie automatycznym wentylacja dostosowuje się do poziomu wilgotności powietrza. Podobnie jest w trybie ekonomicznym, w którym uruchamia się ona jedynie wtedy, gdy wilgotność powietrza jest zbyt duża. Wentylację tę można też uzbroić w czujnik dwutlenku węgla, który zwiększy jej intensywność na przykład podczas odwiedzin dużej liczby gości.

Fot. Vaillant
Fot. 5 – Pilot VAZ-RC służy do zdalnego sterowania systemem wentylacji
Fot. Vaillant
Fot. 6 – Panel kontrolny VAZ-CPC wyposażony jest w czujnik dwutlenku węgla

Dla komfortu mieszkańców wentylacja recoVAIR VAR 60 została też wyposażona w czujnik światła, który wieczorem przełącza ją zawsze na poziom 1, aby nawet stosunkowo niewielki szum wentylatorów na wyższych poziomach nie zakłócał domownikom snu.

Możliwe też jest ustawienie wentylacji w pozycji „przewietrzenie”, w której automatycznie wyłączony jest odzysk ciepła z powietrza usuwanego.

Dla kosztów eksploatacji systemu recoVAIR VAR 60 istotne jest także to, że niezależnie, jaki wybierzemy tryb pracy wentylacji, jest on automatycznie optymalizowany pod względem efektywności energetycznej.

System recoVAIR VAR 60 pracuje bardzo cicho i ma klasę efektywności energetycznej A. Wyposażony jest też w trzy funkcje alarmowe, które sygnalizują zbyt duży poziom dwutlenku węgla oraz wilgotności powietrza, a także konieczność szybkiej wymiany filtrów.

Infolinia 0 801 804 444     www.vaillant.pl

Materiał promocyjny Vaillant


Zobacz filmy

INSTALACJE EKOLOGICZNE

Zobacz także
Kominek najczęściej ogrzewa jedynie pomieszczenie, w którym stoi. Zazwyczaj jest to pokój dzienny. Istnieje...
Szeroko rozumiana energooszczędność powoli staje się budowlanym standardem, a inwestorom zależy na świadomym...
Fot. FOCUS-KOPERFAM
Do spalania drewna kominki potrzebują dużych ilości powietrza. Najwięcej zużywają go oczywiście kominki tradycyjne z...
Urządzasz łazienkę? Pamiętaj, że oprócz kafli, miski WC, wanny czy brodzika, potrzebujesz także dodatków. Akcesoria...