Czy warto zdecydować się na dom drewniany, wykonywany z prefabrykatów?
5 października 2021

Gotowe domy o konstrukcji drewnianej, wznoszone z przywiezionych na budowę prefabrykatów, są w Polsce ciągle znacznie mniej popularne niż w krajach Europy Zachodniej. Mimo że jest wiele polskich firm, eksportujących takie domy do różnych krajów europejskich.

Według definicji Europejskiego Stowarzyszenia Domów Gotowych, dom gotowy to taki, którego elementy ścian, stropu i dachu zostały wyprodukowane w zakładzie prefabrykacji. Dzięki temu – po dostarczeniu elementów na budowę – można, na uprzednio przygotowanym fundamencie, zmontować go w krótkim czasie (praktycznie 2-3 dni) do stanu zamkniętego, z wbudowanymi oknami, drzwiami wejściowymi oraz szczelnym dachem (Fot. 1 i 2). Oczywiście dom w takim stanie wymaga jeszcze wykonania robót wykończeniowych i instalacyjnych.

Fot. Wojciech Nitka
Fot. 1 – Montaż konstrukcji takiego domu gotowego trwa 2-3 dni, a wykonanie wszystkich prac instalacyjno-wykończeniowych – do 3 miesięcy
Fot. Wojciech Nitka
Fot. 2 – Z prefabrykowanych elementów drewnianych można budować nie tylko domy jednorodzinne, ale także w zabudowie bliźniaczej i szeregowej

Domy montowane z prefabrykatów są obecnie jedną z trzech podstawowych technologii budynków o konstrukcji drewnianej – obok domów szkieletowych, wytwarzanych bezpośrednio na placu budowy oraz domów z bali pełnych.

Budownictwo domów prefabrykowanych, nazywanych domami gotowymi, rozwinęło się szczególnie intensywnie po drugiej wojnie światowej, kiedy to w wielu krajach europejskich wzrosło zapotrzebowanie na budownictwo mieszkaniowe o krótkim czasie realizacji. Przy bardzo dużym – wskutek zniszczeń wojennych – popycie na materiały budowlane, drewno było najłatwiejsze do zdobycia.

Pierwszy gwałtowny wzrost popularności budownictwa drewnianego spowodowany był tym, że każda forma prefabrykacji pozwalała na szybsze – niż przy tradycyjnych systemach – zbudowanie domu. Oczywiście, ile było zakładów ciesielsko-budowlanych, tyle systemów prefabrykacji, które z punktu widzenia konstrukcyjnego, a szczególnie fizyki budowli, nie zawsze były rozwiązaniami trafnymi.

RODZAJE GOTOWYCH DOMÓW Z DREWNA

Istnieje kilka systemów prefabrykacji domów drewnianych, różniących się od siebie stopniem przygotowania elementów.

Najprostszą metodą prefabrykacji jest prefabrykacja otwarta, na którą składa się konstrukcja szkieletu z zewnętrzną płytą poszycia (Fot. 3 i 4).

Fot. Wojciech Nitka
Fot. 3 – Z elementów przygotowanych w prefabrykacji otwartej i przywiezionych na plac budowy, konstrukcję domu wykonuje się szybciej niż z pojedynczych belek i słupów oraz płyt wiórowych
Fot. Wojciech Nitka
Fot. 4 – W prefabrykacji otwartej układanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych oraz warstw wykończeniowych odbywa się w taki sam sposób, jak na budowach realizowanych tradycyjnie

Domy w prefabrykacji otwartej stawiają firmy budowlane niemające odpowiedniego zaplecza, które pozwoliłoby na prefabrykację ścian, dachów i stropów w systemie bardziej rozwiniętym.

Fabryki domów, posiadające bogatsze zaplecze techniczne, przygotowują poszczególne elementy budynków w stopniu bardziej zaawansowanym, z izolacją cieplną, opóźniaczem pary, okładziną wewnętrzną, okładziną elewacyjną i elementami instalacji.

W takich fabrykach produkcja elementów prefabrykowanych odbywa się na specjalistycznych liniach technologicznych. Ich podstawą są stoły motylkowe, pozwalające na prace montażowe po jednej stronie prefabrykatu na przykład ściennego, a po przełożeniu prefabrykatu na drugi stół – na wykończeniu ściany z drugiej strony (Fot. 5 i 6).

Fot. Wojciech Nitka
Fot. 5 – W fabrykach domów poszczególne ich elementy wykonuje się na specjalnych stołach montażowych, pozwalających na uzyskanie dużej dokładności wymiarowej
Fot. Wojciech Nitka
Fot. 6 – Na stołach montażowych szkielet konstrukcyjny usztywniany jest poszyciem z płyt wiórowych, wypełniany wełną mineralną, a po osłonięciu jej paroizolacją, zamykany obudową z płyt g-k

Pełną prefabrykację wykonuje w naszym kraju jeszcze niewiele firm. Wymaga ona bowiem posiadania wysoko zaawansowanej linii technologicznej. Takie linie pozwalają na montaż prefabrykatów nawet z wmontowaną stolarką okienną wraz z parapetami (Fot. 7 i 8), a także wykonanie elementów budynku z wykończonymi elewacjami i wszelkimi instalacjami.

Fot. Wojciech Nitka
Fot. 7 – Przy pełnej prefabrykacji elementy ścienne nie tylko mają zamontowaną stolarkę okienną i przewody instalacyjne, ale są też w pełni wykończone od zewnątrz i od środka
Fot. Wojciech Nitka
Fot. 8 – Pełna prefabrykacja, przy której prace instalacyjne i wykończeniowe na budowie ograniczone są do niezbędnego minimum, pozwala na zbudowanie domu nawet w ciągu dwóch tygodni
Zobacz także
Fot. REHAU
Okna to zakup na długie lata, a nawet pokolenia, dlatego ich wybór nie powinien być podyktowany jedynie...
Boniowanie, czyli rowkowanie elewacji domu w celu nadania jej wyglądu kamiennych bloków, ma wielowiekową...
Współczesne okna mają coraz lepsze parametry termiczne. Dotyczy to zarówno ich pakietów szybowych, jak i...
Fot. FAKRO
Kolor odgrywa bardzo ważną rolę w codziennym życiu. Ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a nawet na...