Kiedy warto zamontować skrzydłową bramę wjazdową?

13 czerwca 2022

Brama uchylna, nazywana też skrzydłową, mimo dużej konkurencji ze strony bram przesuwnych, wciąż ma zwolenników. Być może ze względu na swoją wielowiekową tradycję – w końcu zarówno na chłopskie podwórka, jak i do szlacheckich dworów wjeżdżało się przez dwuskrzydłowe wrota.

Bramy uchylne mogą z powodzeniem umożliwiać wygodny wjazd na posesję i wyjazd z niej, jeśli tylko na podjeździe jest odpowiednio dużo miejsca, by można było je bez problemów otwierać i zamykać nawet wtedy, gdy przed garażem stoi samochód (Fot. 1).

Skrzydła bram uchylnych można zawiesić na metalowych słupach lub na kątownikach zakotwionych w żelbetowych rdzeniach słupów murowanych na przykład z cegły klinkierowej lub licowej.

Fot. Hörmann KG
Fot. 1 – By móc wygodnie korzystać z uchylnej bramy wjazdowej, na podjeździe musi być więcej miejsca niż przy bramie przesuwnej

Wymiary i lokalizacja

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, brama wjazdowa na działkę nie może mieć mniejszej szerokości niż 2,4 m. To niewiele – dla własnej wygody i bezpieczeństwa samochodu lepiej, żeby miała co najmniej 3 m. Zgodnie z przepisami zarówno brama, jak i furtka, która powinna mieć nie mniej niż 90 cm szerokości, muszą się otwierać w kierunku posesji (Rys. 1).

Można ją usytuować wzdłuż granicy posesji (chyba że zapisy w planie miejscowym lub warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowią inaczej). Dobrze jest jednak zrobić bramę i furtkę w odległości 1 m od granicy działki (Rys. 2). Nie tylko ułatwi to wjazd na działkę i wyjazd z niej, ale także wyeliminuje oddziaływanie ogrodzenia (zwłaszcza długiego) na słupy podtrzymujące skrzydła bramy.

Jeśli bowiem ogrodzenie wykonane jest z solidnych, metalowych przęseł, przyspawanych do kwadratowych kątowników osadzonych w betonowej podmurówce, to latem potrafi się ono tak rozszerzyć górą, że wygina słupy, na których zawieszone są skrzydła bramy. Skutek jest taki, że brama końcami zaczyna szurać po podjeździe i można ją naprawić jedynie przez odcięcie zawiasów i przyspawanie ich w nowym położeniu.

Rys. 1 – Nawet gdy samochód stoi na podjeździe, będzie można otworzyć bramę uchylną, jeśli tylko odległość od niej do bramy garażu nie będzie mniejsza niż 7 m
Rys. 2 – Jeśli bramę odsuniemy od granicy działki na 1 m, to nie tylko będzie nam się łatwiej na nią wjeżdżało, ale i jej konstrukcja będzie bardziej stabilna

Słupy

Najważniejszym elementem bramy są słupy, wykonane z metalowych, najczęściej kwadratowych kształtowników lub murowane z cegły, koniecznie z żelbetowym rdzeniem o przekroju minimum 14 x 14 cm. Muszą być one nie tylko odpowiednio sztywne i wytrzymałe, by bez zauważalnych odkształceń przenieść – czasem całkiem spory – ciężar skrzydła bramy, ale też bardzo dobrze osadzone w wykonanych w gruncie betonowych stopach.

To drugie dotyczy szczególnie gruntów wysadzinowych, czyli przede wszystkim glin, glin piaszczystych, piasków gliniastych i iłów. Podczas zamarzania, grunty te – jeśli tylko są zawilgocone, o co jesienią nietrudno – zwiększają swoją objętość. Gdyby zaczęły unosić zbyt płytko zagłębiony słup bramy, to – obciążony z jednej strony jej skrzydłem – pochyliłby się on z pewnością w jego kierunku. Skutek byłby oczywiście taki sam, jak wtedy, gdy długie metalowe ogrodzenie, ogrzane latem do wysokiej temperatury, odgina koniec metalowego słupa, czyli szuranie końca skrzydła bramy po podjeździe.

Żeby uniknąć takich sytuacji, najlepiej w takich gruntach betonową stopę słupa zagłębić nawet 20 cm poniżej strefy przemarzania gruntu (Rys. 3), czyli w centralnej Polsce 1,2 m poniżej terenu.

Na wszelki wypadek warto też zrobić podobnie w gruntach piaszczystych, jeśli tylko nie mamy pewności, czy są one odpowiednio mocno zagęszczone. Gwarancja, że nie będziemy mieć kłopotów z bramą uchylną, warta jest tej dodatkowej pracy i odrobinę większej ilości betonu.

Rys. 3 – Wysadziny mrozowe nie spowodują wychylania się słupów bramy i szurania końców skrzydeł po podjeździe, jeśli tylko ich fundament będzie odpowiednio głęboko osadzony w gruncie

* * *
Korzystanie z bramy uchylnej może być równie wygodne jak z przesuwnej. Jej dużą zaletą jest to, że furtkę możemy zrobić po tej jej stronie, po której jest nam wygodniej, co przy bramach przesuwnych nie zawsze jest możliwe.

Bramę uchylną można otwierać i zamykać ręcznie, wtedy jedno skrzydło jest blokowane w linii bramy, a drugie – zamykane na przykład na skobel i kłódkę. Zdecydowanie wygodniej jest jednak robić to automatycznie, tak jak dzieje się to z bramą przesuwną.

Wystarczy tylko bramę uchylną wyposażyć w siłowniki (Fot. 2), których jest na rynku bardzo wiele modeli i od tego momentu uruchamiać ją za pomocą pilota. Wtedy też uzbraja się bramę w różnego rodzaju zabezpieczenia, by jej skrzydła zatrzymały się (lub z powrotem otworzyły), gdy podczas zamykania natrafią na jakąś przeszkodę. Dzięki fotokomórkom zainstalowanym na słupach, brama nie zamknie się też, gdy w jej świetle stoi na przykład samochód.

Fot. Hörmann KG
Fot. 2 – Uchylne bramy wjazdowe mogą być otwierane i zamykane automatycznie, podobnie jak przesuwne czy garażowe; na rynku jest wiele modeli siłowników, które nam to umożliwią
Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...