Czy warto docieplać ściany jednowarstwowe?

Jednowarstwowe ściany domów, które zostały wybudowane kilkanaście lat temu z bloczków betonu komórkowego, mają współczynnik przenikania ciepła U nieco mniejszy niż 0,3 W/(m²K). Ich izolacyjność termiczna jest oczywiście mniejsza niż wymagają tego od ścian zewnętrznych obecnie obowiązujące przepisy, ale trudno je uznać za „zimne”.

Gdy po ponad piętnastu latach właściciele jednego z takich domów (Fot. 1 i 2) zauważyli kilka drobnych rys na jego elewacji, wykonanej z pocienionego tynku mineralnego, postanowili ją odnowić.

Archiwum Czytelnika
Fot. 1 – Ten dom ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego został wybudowany kilkanaście lat temu, a wciąż prezentuje się bardzo dobrze
Archiwum Czytelnika
Fot. 2 – W opinii właścicieli tego domu jest on „ciepły”, a koszty jego ogrzewania nawet podczas ostrzejszych zim są na akceptowalnym poziomie

DODATKOWE OCIEPLENIE

Pierwszym pomysłem, który przyszedł im do głowy, było wykonanie nowej elewacji metodą lekką mokrą, ocieplając ją dodatkowo tak, by ściany ich domu pod względem izolacyjności termicznej spełniały obowiązujące od stycznia 2017 roku wymagania. Obniżenie współczynnika U z 0,29 do 0,23 W/(m²K) – przy zastosowaniu najlepszego na rynku styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/(mK) – oznaczało konieczność dodatkowego ocieplania ścian płytami o grubości jedynie 3 cm!

Wybierając taki sposób naprawy, na pewno nie musieliby się martwić o rysy na elewacji (Fot. 3 i 4), gdyż byłyby one osłonięte płytami styropianowymi, pokrytymi warstwą zbrojącą i tynkiem cienkowarstwowym.

Archiwum Czytelnika
Fot. 3 – Jedynym zmartwieniem właścicieli są drobne, pojedyncze rysy, które jakiś czas temu pojawiły się na jego tynkowanej elewacji
Archiwum Czytelnika
Fot. 4 – Rysy na tynku mineralnym, którym pokryto ściany jednowarstwowe pojawiły się między innymi pod niektórymi oknami parteru

Problem był jedynie taki, że jest to rozwiązanie bardzo drogie, zwłaszcza że koszt ocieplenia ścian metodą lekką mokrą prawie nie zależy od grubości styropianu. Gdyby bowiem budowali nowy dom, to za jego ocieplenie na przykład 10-12 cm warstwą styropianu zapłaciliby jedynie o 10-15% drożej niż za naprawę tą metodą elewacji swojego domu.

Jednocześnie, gdyby zdecydowali się na wariant z dociepleniem, utraciliby niewątpliwą zaletę ścian jednowarstwowych, jaką jest nagrzewanie ich zimą przez Słońce na elewacjach południowej oraz wschodniej i zachodniej. Dzięki akumulowaniu energii słonecznej w pogodne, zimowe dni ściany te pozostają ciepłe jeszcze przez jakiś czas po zachodzie słońca, co musi mieć wpływ na ich izolacyjność cieplną w cyklu dobowym.

Choć w obowiązujących metodach obliczeniowych z zakresu fizyki budowli tego zjawiska się nie uwzględnia, to najpewniej z jego powodu właściciele wybudowanych kilkanaście lat temu domów z jednowarstwowymi ścianami z bloczków betonu komórkowego uważają je za ciepłe. W tym przekonaniu utwierdzają ich też rachunki, które przychodzi im płacić za ogrzewanie.

Z tego powodu mogłoby się okazać, że wykonując – za spore pieniądze – dodatkowe ocieplenie elewacji swojego domu niewiele by zyskali, a być może nawet coś stracili.

TYNK CIENKOWARSTWOWY

Tańszym sposobem naprawy zarysowanej elewacji byłoby pokrycie jej tynkiem cienkowarstwowym, położonym na warstwie zaprawy klejowej, zbrojonej plastikową siatką. Taki sposób wykańczania elewacji (Fot. 5 i 6) jest stosowany (i dobrze się sprawdza) także na budowie nowych domów ze ścianami jednowarstwowymi (zobacz: Czy ściany jednowarstwowe można wykończyć tynkiem cienkowarstwowym?)

W tym wariancie wydatki na naprawę elewacji w opisanym domu zmniejszą się co najmniej o połowę, gdyż odpada koszt styropianu i jego ułożenia, a przy tym ściany jednowarstwowe nie zostaną pozbawione możliwości akumulowania słonecznego ciepła zimą.

Fot. 5 – Dom jednorodzinny ze ścianami jednowarstwowymi z bloczków betonu komórkowego, którego elewację wykończono mineralnym tynkiem cienkowarstwowym, ułożonym na podkładzie z zaprawy klejowej, zbrojonej plastikową siatką
Fot. 6 – W tym domu także ściany jednowarstwowe z bloczków betonu komórkowego – przed położeniem mineralnego tynku cienkowarstwowego – pokryto zbrojoną zaprawą klejową, stosowaną w metodzie lekkiej mokrej ocieplania ścian

ZBROJONA ZAPRAWA

Ostatecznie właściciele tego domu zrezygnowali z jego docieplania i zdecydowali się na prawdopodobnie najtańszy sposób naprawy zarysowanej elewacji. Postanowili mianowicie pokryć ją specjalnie to takich celów przeznaczoną zaprawo-szpachlą, zbrojoną rozproszonymi włóknami z polipropylenu. Zostanie ona położona na całej elewacji, a następnie pomalowana farbą elewacyjną, która zakryje ewentualne przebarwienia tynku. Według zapewnień producenta taki sposób renowacji ma na trwałe zasłonić zarysowania elewacji tego domu.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Czy ściany jednowarstwowe można wykończyć tynkiem cienkowarstwowym?

Jak powinno się ocieplać styropianem ściany domu?

Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?

Zobacz także

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki, przekrój przewodów wywiewnych wentylacji naturalnej powinien mieć co najmniej 160 cm². Warunek ten spełniają kominy wykonane z cegły pełnej, gdyż mają kanały o przekroju 14 x 14 cm. Podobnie jest, gdy kominy wentylacyjne zrobione są z keramzytobetonowych prefabrykatów, ponieważ przewody wywiewne mają w nich z reguły przekrój nie mniejszy niż 10 x 16 cm. Wydawać by się więc mogło, że zarówno kanały wentylacyjne w tradycyjnych […]

.

Od kiedy wysokoparoprzepuszczalne folie dachowe, nazywane teraz najczęściej membranami, pojawiły się na rynku materiałów budowlanych wykonywanie stromych dachów z mieszkalnym poddaszem stało się tańsze, szybsze i pewniejsze. Są one przydatne nawet wtedy, gdy rodzaj zastosowanego pokrycia wymusza ułożenie na krokwiach sztywnego poszycia. Membrany dachowe, zastosowane jako wstępne krycie dachu (Fot. 1 i 2), chronią jego ocieplenie przed przeciekaniem pokrycia dachowego (co może się zdarzyć nawet […]

.

Gazowy kocioł kondensacyjny można teraz zainstalować w różnych miejscach domu, a nie tylko w kotłowni lub wielofunkcyjnym pomieszczeniu technicznym. Kocioł ten ma bowiem zamkniętą komorę spalania, do której powietrze dostarczane jest z zewnątrz oddzielnym przewodem, więc podczas pracy nie pobiera tego, które jest wewnątrz domu. Kocioł kondensacyjny można więc zamontować nawet w niewielkiej toalecie na parterze, choć nie jest to często spotykane rozwiązanie. Być może jest tak dlatego, że nie jest łatwo pogodzić […]

.

Większość czasu spędzamy zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych. Zwłaszcza, kiedy za oknem panuje chłód, nasza aktywność na zewnątrz spada do minimum. Nie tylko kapryśna pogoda zachęca do zamknięcia się w ciepłym domu lub mieszkaniu – wpływ na to ma również smog, jaki unosi się nad miastem. Czy jednak przebywając we odizolowanych od otoczenia wnętrzach, rzeczywiście jesteśmy bardziej bezpieczni? Jak się okazuje – nie do końca. OCHRONA PRZED SMOGIEM Przed smogiem niełatwo jest uciec, nawet […]

.