Jak uniknąć rdzawych plam na tynku gipsowym?

Podczas wykańczania wnętrz tynkiem gipsowym należy zwracać uwagę, by nie miał on bezpośredniego kontaktu z niezabezpieczoną antykorozyjnie stalą, gdyż przyczynia się on do jej szybkiej korozji. To dlatego na przykład wypukłe krawędzie ścian lepiej wzmacniać kątownikami aluminiowymi niż stalowymi, nawet jeśli te ostatnie wykonane są z blachy ocynkowanej.

Dobrze wykonane tynki gipsowe, ułożone na ścianach i sufitach (Fot. 1), a także słupach i belkach (Fot. 2) powinny być równe, gładkie i bez przebarwień.

Fot. 1 – Tynki gipsowe, ułożone na ścianach i sufitach, powinny być równe, gładkie i bez przebarwień
Fot. 2 – Dotyczy to także tynków gipsowych, którymi wykończono powierzchnie żelbetowych belek i słupów

Zdarza się jednak czasem, że na świeżo otynkowanych gipsem sufitach, gdy w pomieszczeniach jest jeszcze bardzo wilgotno, pojawiają się wyraźne plamy (Fot. 3-6), które – sądząc z koloru – muszą mieć związek z korozją stali.

Nie powinno się to zdarzyć, jeśli stropy są wykonane poprawnie, to znaczy w taki sposób, że w żadnym miejscu nie są na nich widoczne od spodu – zarówno punktowe, jak i liniowe – ślady prętów zbrojeniowych. Zgodnie ze sztuką budowlaną pręty te powinny być otulone betonem, co jest dla konstrukcji żelbetowych bardzo ważne nie tylko ze względów estetycznych (zobacz: Dlaczego w żelbecie wszystkie pręty zbrojeniowe muszą być dokładnie otulone betonem?).

Fot. 3 – Rdzawe plamy na suficie świeżo pokrytym tynkiem gipsowym bardzo rzucają się w oczy
Fot. 4 – Rdzawe plamy na otynkowanym gipsem suficie mogą mieć bardzo różne kształty i rozmiary
Fot. 5 – Plamy, widoczne na suficie w pobliżu ścian, mogą się też pojawiać w innych jego miejscach
Fot. 6 – Plam z rdzy nie da się usunąć z tynku na mokro ani przez przecieranie papierem ściernym

Niestety, czasem z powodu złego betonowania stropu (na przykład braku lub złego rozmieszczenia podkładek dystansowych) pręty zbrojeniowe mogą miejscowo przylegać do deskowania i po jego usunięciu być widoczne od dołu.

Oczywiście w większym stopniu dotyczy to monolitycznych stropów żelbetowych, wykonywanych w całości na budowie na pełnym deskowaniu (Fot. 7). Rzadziej się to zdarza, gdy w domu zaprojektowano stropy częściowo prefabrykowane, w których belki i pustaki wypełniające przygotowane są w wytwórni (Fot. 8). Ale i w takich stropach są miejsca (na przykład żelbetowe wylewki pod ściany działowe na piętrze), w których z powodu błędów wykonawczych pręty zbrojeniowe – punktowo lub liniowo – będą widoczne od dołu stropu.

Fot. 7 – Przed przystąpieniem do tynkowania gipsem żelbetowych stropów monolitycznych, trzeba dokładnie obejrzeć, czy wszystkie pręty zbrojeniowe są otoczone betonem
Fot. 8 – Stopki belek stropów gęstożebrowych wykonane są w wytwórni, więc nie powinno być na nich widać prętów zbrojeniowych – nie dotyczy to jednak robionych na budowie wylewek

Dlatego przed przystąpieniem do tynkowania warto spód każdego stropu dokładnie obejrzeć i sprawdzić, czy jego cała powierzchnia jest tylko betonowa. W razie natrafienia na jakikolwiek pręt stalowy, należy go staranie zamalować farbą antykorozyjną.

Po jej wyschnięciu można przystąpić do gruntowania sufitu (Fot. 9), a następnie do tynkowania (Fot. 10), bez obawy, że po mogą się na nim pojawić rdzawe plamy.

Fot. 9 – Gruntować sufit przed tynkowaniem można dopiero wtedy, gdy wszystkie widoczne na stropie pręty zostały zamalowane farbą antykorozyjną
Fot. 10 – Na tynku tak otynkowanych stropów na pewno nie pojawią się rdzawe plamy, spowodowane korodowaniem nieosłoniętych betonem prętów

Uwaga! By usunąć rdzawe plamy z sufitu, trzeba najpierw w tych miejscach skuć tynk. Następnie należy oczyścić widoczne fragmenty prętów zbrojeniowych z produktów korozji i zamalować je farbą antykorozyjną. Dopiero po jej wyschnięciu można przystąpić do wypełniania wykonanych w tynku wgłębień zaprawą lub szpachlą gipsową. Wcześniej powinno się te miejsca zwilżyć wodą.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Dlaczego w żelbecie wszystkie pręty zbrojeniowe muszą być dokładnie otulone betonem?

Co jest ważne przy tynkowaniu gipsem ścian i sufitów?

Zobacz także

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki, przekrój przewodów wywiewnych wentylacji naturalnej powinien mieć co najmniej 160 cm². Warunek ten spełniają kominy wykonane z cegły pełnej, gdyż mają kanały o przekroju 14 x 14 cm. Podobnie jest, gdy kominy wentylacyjne zrobione są z keramzytobetonowych prefabrykatów, ponieważ przewody wywiewne mają w nich z reguły przekrój nie mniejszy niż 10 x 16 cm. Wydawać by się więc mogło, że zarówno kanały wentylacyjne w tradycyjnych […]

.

Od kiedy wysokoparoprzepuszczalne folie dachowe, nazywane teraz najczęściej membranami, pojawiły się na rynku materiałów budowlanych wykonywanie stromych dachów z mieszkalnym poddaszem stało się tańsze, szybsze i pewniejsze. Są one przydatne nawet wtedy, gdy rodzaj zastosowanego pokrycia wymusza ułożenie na krokwiach sztywnego poszycia. Membrany dachowe, zastosowane jako wstępne krycie dachu (Fot. 1 i 2), chronią jego ocieplenie przed przeciekaniem pokrycia dachowego (co może się zdarzyć nawet […]

.

Gazowy kocioł kondensacyjny można teraz zainstalować w różnych miejscach domu, a nie tylko w kotłowni lub wielofunkcyjnym pomieszczeniu technicznym. Kocioł ten ma bowiem zamkniętą komorę spalania, do której powietrze dostarczane jest z zewnątrz oddzielnym przewodem, więc podczas pracy nie pobiera tego, które jest wewnątrz domu. Kocioł kondensacyjny można więc zamontować nawet w niewielkiej toalecie na parterze, choć nie jest to często spotykane rozwiązanie. Być może jest tak dlatego, że nie jest łatwo pogodzić […]

.

Większość czasu spędzamy zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych. Zwłaszcza, kiedy za oknem panuje chłód, nasza aktywność na zewnątrz spada do minimum. Nie tylko kapryśna pogoda zachęca do zamknięcia się w ciepłym domu lub mieszkaniu – wpływ na to ma również smog, jaki unosi się nad miastem. Czy jednak przebywając we odizolowanych od otoczenia wnętrzach, rzeczywiście jesteśmy bardziej bezpieczni? Jak się okazuje – nie do końca. OCHRONA PRZED SMOGIEM Przed smogiem niełatwo jest uciec, nawet […]

.