Jak tynkować nadokienne kasety rolet zewnętrznych?

12 sierpnia 2020

Coraz częściej inwestorzy decydują się na zainstalowanie rolet zewnętrznych w oknach od południa oraz od wschodu i zachodu. Takie rolety to dla tynkarza oczywiście utrudnienie, bo zarówno materiał, z którego wykonane są kasety, jak i ich grubość jest inna niż ścian zewnętrznych.

Jeśli na oknami są kasety z roletami (Fot. 1), to przed tynkowaniem warto zrównać ich grubość ze ścianą, by pod nadprożem nie pozostała niepotrzebna i mało estetyczna wnęka (Fot. 2).

Najłatwiej zrobić to przez przyklejenie – w podobny sposób, jak przy ocieplaniu ścian od zewnątrz metodą lekką mokrą – płyt styropianowych o odpowiednio dobranej grubości. Takie płyty nie tylko poprawią estetykę wnętrza, ale stanowić będą ocieplenie kasety od strony wnętrza.

Fot. 1 – W nowobudowanych domach kasety rolet zewnętrznych montuje się zwykle nad oknami
Fot. 2 – Jeśli kasety z roletami są nad oknami, to przed tynkowaniem warto wyrównać ich grubość ze ścianą przez przyklejenie płyt styropianowych

Tak samo, jak przy ocieplaniu domu, na styropianie wykonuje się warstwę zbrojącą z zaprawy klejącej wzmocnionej plastikową siatką (Fot. 3). O ile jednak przy wykonywaniu elewacji taka warstwa jest wystarczającym podkładem pod tynk cienkowarstwowy, tutaj przed przystąpieniem do wykonywania tynków gipsowych trzeba całą powierzchnię zagruntować w podobny sposób, jak ściany i sufity (Fot. 4).

Fot. 3 – Do wykonania warstwy zbrojącej na powierzchni styropianu przyklejonego do kaset z roletami wykorzystuje się siatkę stosowaną do ocieplania domu metodą lekką mokrą
Fot. 4 – Przed tynkowaniem warstwę zbrojącą trzeba oczywiście też zagruntować, w taki sam sposób jak wszystkie ściany i sufity, by zagwarantować dobrą przyczepność gipsowego tynku

Nie należy też oczywiście zapominać o osadzeniu aluminiowego kątownika na dolnej krawędzi tego „nowego” nadproża (Fot. 5), wzmacniając ją w ten sam sposób, jak pozostałe wewnętrzne krawędzie otworów okiennych. Dzięki temu to dodatkowe nadproże, kryjące kasetę rolety, będzie wyglądać podobnie, jak wszystkie pozostałe krawędzie ścian (Fot. 6).

Fot. 5 – Tak samo jak wszystkie inne wypukłe krawędzie ścian, także „nowe” nadproże trzeba wzmocnić aluminiowym kątownikiem
Fot. 6 – Po otynkowaniu dolna krawędź nadproża z roletą wygląda tak samo jak inne

Po zakończeniu tynkowania wszystkich ścian i sufitów nadproża okienne z roletami będą wyróżniać się spośród innych jedynie widoczną od spodu wąską pokrywą kasety (Fot. 7). Umożliwia ona dostęp do rolety w celu konserwacji i ewentualnej naprawy mechanizmów jej opuszczania i podnoszenia.

Kasety rolet powinny być osłonięte styropianem także od zewnątrz (Fot. 8), by nie stały się mostkami termicznymi w starannie ocieplonym domu.

Fot. 7 – Wykończone tynkiem nadproże z roletą różni się od innych tylko tym, że od jego spodu widoczna jest pokrywa kasety
Fot. 8 – Kasety nadokienne powinny być także ocieplone od zewnątrz, by nie stały się mostkiem termicznym
Zobacz także
Fot. FOCUS-KOPERFAM
Do spalania drewna kominki potrzebują dużych ilości powietrza. Najwięcej zużywają go oczywiście kominki tradycyjne z...
Fot. Archiwum Czytelnika
Jeśli piwnice nie są zaprojektowane pod całym domem, a jedynie pod jego częścią, to trudniejsze jest jego...
Decyzja o sprzedaży swojego mieszkania i wybudowaniu domu pod miastem nie jest sprawą łatwą. Przy czym...
Murowane z samych bloczków zewnętrzne ściany jednowarstwowe pełnią równocześnie funkcje nośną i izolacji...