Temat: więźba dachowa

Połacie dachów stromych, zarówno dwupołaciowych, jak i wielospadowych (na przykład kopertowych), oparte są zwykle na ścianach kolankowych, stanowiących najczęściej przedłużenie ścian parteru. Od ich sztywności i wytrzymałości zależy stateczność oraz bezpieczeństwo takich dachów, szczególnie gdy mają konstrukcję krokwiową lub krokwiowo-jętkową. Krokwie przekazują na ściany kolankowe ciężar całego dachu, a zimą – także śniegu. Niestety, w przeciwieństwie do na przykład stropu opartego na ścianach parteru, nie są to tylko obciążenia pionowe, ale także […]

Przede wszystkim solidnie. Od dobrego zamocowania krokwi na murłacie zależy bowiem stateczność i wytrzymałość dachów stromych o konstrukcji krokwiowej. W najpopularniejszych rodzajach więźb dachowych, czyli krokwiowej i krokwiowo-jętkowej, krokwie przekazują na murłaty nie tylko obciążenia pionowe z całego dachu (ciężar jego konstrukcji i pokrycia oraz ocieplenia i obudowy poddasza), ale także poziome, czy rozpór. Wynika to przede wszystkim z tego, że połacie dachu są pochylone, przez co krokwie opierają się na murłatach pod kątem. Gdy dach ma […]

W większości domów jednorodzinnych dach stromy ma konstrukcję krokwiową lub krokwiowo-jętkową, która – za pośrednictwem murłat – opiera się na ścianach kolankowych. Ściany te, będące przedłużeniem ścian parteru, umożliwiają lepsze wykorzystanie poddasza na cele mieszkalne. Należy jednak pamiętać, że stateczność takich dachów krokwiowych zależy w dużej mierze od sztywności i wytrzymałości ścian kolankowych. Krokwie bowiem, przez murłatę, do której są zamocowane, przekazują na ściany domu nie tylko obciążenia pionowe (Rys. […]

Więźby krokwiowo-jętkowe to chyba najczęściej wykonywane w Polsce konstrukcje dachów stromych. Mimo to w wielu z nich główne elementy, czyli krokwie i jętki są niepoprawnie połączone. Niektórzy wykonawcy przypisują bowiem jętkom inną rolę niż rzeczywiście pełnią one w tego typu dachach. Jętki są elementami ściskanymi, a nie rozciąganymi, jak się czasem uważa. W więźbie krokwiowo-jętkowej jętka rozpiera parę krokwi mniej więcej w połowie ich długości (Rys. […]

1
2
3
4