W jaki sposób działa licznik ciepła?
24 sierpnia 2020

Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, budynki z wodną instalacją grzewczą, zasilaną z sieci ciepłowniczej, muszą być wyposażone w urządzenia do rozliczania zużytego ciepła.

Oprócz budynków użyteczności publicznej, sklepów i zakładów produkcyjnych dotyczy to przede wszystkim mieszkań w domach wielorodzinnych. Zdarza się jednak również, że z takiego ciepła korzystają mieszkańcy domów jednorodzinnych, położonych w niebyt dużej odległości od sieci miejskiej, dostarczającej ciepło, nazywane systemowym. Jest to zresztą korzystne finansowo rozwiązanie, gdyż gorąca woda, zasilająca domowe instalacje grzewcze, pochodzi najczęściej z elektrociepłowni, w których jest niejako produktem ubocznym, uzyskiwanym podczas wytwarzania prądu. Stąd stosunkowo niska cena tego sposobu ogrzewania budynków i przygotowywania w nich ciepłej wody.

ROZLICZANIE CIEPŁA

Do rozliczania zużytej energii cieplnej służą ciepłomierze, czyli liczniki ciepła. W domu wielorodzinnym mogą być one wspólne dla całego budynku i dopiero na podstawie ich wskazań jest rozliczane – według różnych algorytmów – zużycie dla poszczególnych mieszkań i ewentualnie dla znajdujących się w nim lokali użytkowych.

Każdy ciepłomierz (Fot. 1) rejestruje ilość pobranego do ogrzewania ciepła. W tym celu mierzy w sposób ciągły – mechanicznie lub ultradźwiękowo – objętość przepływającej przez niego gorącej wody oraz – za pomocą dwóch czujników – jej temperaturę w przewodach zasilającym i powrotnym. Cyfrowy przelicznik na podstawie tych trzech wartości określa ilość ciepła w gigadżulach (GJ), zużytego w okresie rozliczeniowym przez cały budynek lub pojedyncze mieszkania.

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie każdego mieszkanie w swój własny licznik, określający ilość ciepła, zużytego do jego ogrzewania.

Towarzyszą mu z reguły liczniki zużycia ciepłej i zimnej wody. Dzięki takiemu indywidualnemu rozliczaniu zużytej energii cieplnej, mieszkańcy mają większą motywację do jej oszczędzania. Łatwo mogą bowiem sprawdzić, że każdorazowe przykręcenie głowicy termostatycznej, zamontowanej – zgodnie z wymaganiami przepisów – we wszystkich grzejnikach (Fot. 2), na przykład z poziomu „4” na „3”, będzie miało wpływ na obniżenie wysokości rachunków za ogrzewanie.

Fot. Jan Duda
Fot. 1 – Liczniki ciepła zużywanego do ogrzewania poszczególnych mieszkań – czujniki rejestrują temperaturę wody w przewodach zasilającym i powrotnym
Fot. 2 – Przykręcenie głowic termostatycznych, zamontowanych w każdym grzejniku, ma zawsze wpływ na obniżenie wskazań licznika energii cieplnej, zużytej do ogrzewania mieszkania

LOGOTERMA

Coraz częściej w nowo budowanych domach każde mieszkanie wyposażane jest w logotermę (Fot. 3), czyli lokalny wymiennik, do którego energia cieplna dostarczana jest z centralnego wymiennika, zamontowanego w pomieszczeniu technicznym budynku i zasilanego w ciepło z sieci miejskiej.

Taka logoterma ogrzewa nie tylko mieszkanie, ale także podgrzewa wodę do mycia. Zamontowany jest w niej tylko jeden licznik ciepła (Fot. 4), który rejestruje ilość energii cieplnej zużytej w okresie rozliczeniowym, nie tylko do utrzymania w chłodne dni odpowiedniej temperatury w mieszkaniu, ale także do przygotowania w nim ciepłej wody. Takie mieszkanie musi więc być wyposażone dodatkowo tylko w jeden licznik, rejestrujący całkowite zużycie zimnej wody. Zużycie ciepła, niezbędnego do podgrzania jej części, pokaże bowiem ciepłomierz.

Fot. 3 – Indywidualna logoterma służy zarówno do ogrzewania mieszkania, jak i do przygotowania ciepłej wody
Fot. 4 – W mieszkaniach wyposażonych w logotermę, całkowite zużycie ciepła rejestruje tylko jeden ciepłomierz

Uwaga! Liczników ciepła nie należy mylić z podzielnikami, montowanymi na grzejnikach centralnego ogrzewania, które służą do rozliczania poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych za ciepło zużyte w całym budynku.

Zobacz także
Konstrukcje betonowe i żelbetowe zachowują swoje bardzo dobre parametry techniczne zarówno podczas upalnej, jak i...
Fot. Vaillant
Z powodu zmian klimatycznych także w Polsce coraz częściej zdarzają się dłuższe okresy upałów. Życie w...
Fot. VELUX
Niezwykłe możliwości aranżacji, panoramiczny widok, poczucie przestrzeni oraz wnętrza pełna światła i...
Elementy ze świeżego drewna podczas wysychania pozbywają się znajdującej się w nich wilgoci do otoczenia,...