Dlaczego zawsze powinno się izolować od zewnątrz ściany fundamentowe?
20 sierpnia 2020

Nawet przy wydawałoby się korzystnych warunkach gruntowych na działce, ściany fundamentowe warto zabezpieczyć przed wilgocią. Dotyczy to także sytuacji, gdy najwyższy poziom wód gruntowych jest znacznie poniżej spodu ław fundamentowych budowanego domu.

Gdy w niepodpiwniczonym domu poziom podłogi parteru jest w sporej odległości od terenu, ewentualne zawilgocenie ścian fundamentowych może nawet nie zostać zauważone przez mieszkańców. Oczywiście pod warunkiem, że została w nim poprawnie wykonana pozioma izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych i w podłodze parteru.

Nawet jednak w takich sytuacjach warto zadbać o to, by fundamenty pozostawały suche, chociaż beton, z którego się je wykonuje, nie boi się wody, jeśli tylko nie znajdują się w niej kwasy organiczne, pochodzące z ziemi roślinnej.

ŚCIANY FUNDAMENTOWE BEZ PIONOWEJ IZOLACJI

W pewnym domu parter był wyniesiony ponad teren jedynie na kilkanaście centymetrów. Ponieważ zwierciadło wód gruntowych w całej okolicy znajdowało się na głębokości kilku metrów od poziomu działki, więc nie spodziewano się problemów z wilgocią gruntową. Tym bardziej, że na ścianach fundamentowych wykonano izolację przeciwwilgociową, a wokół budynku zrobiono opaskę z betonowej kostki na podsypce piaskowej (Fot. 1). Dlatego ściany fundamentowe ocieplono jedynie przez przyklejenie do nich płyt polistyrenu ekstrudowanego (Rys. 1).

Fot. 1 – Podłoga parteru była wprawdzie blisko poziomu terenu, ale – ze względu na niski poziom wód gruntowych na działce – nie spodziewano się, że wilgoć z gruntu może w tym domu sprawić jakieś kłopoty
Rys. 1 – Wystające niewiele ponad teren ściany fundamentowe z bloczków betonowych ocieplono jedynie płytami polistyrenu ekstrudowanego, rezygnując z wykonywania jakiejkolwiek izolacji przeciwwilgociowej

Pewnie nikt z mieszkańców nie zauważyłby, że takie rozwiązanie może powodować zawilgocenie fundamentów, gdyby na części parteru nie została wykonana – zagłębiona poniżej terenu – kotłownia z olejowym kotłem grzewczym. Przy takim źródle energii przepisy wymagają, by w razie awarii zbiorników, olej opałowy nie wylał się poza budynek, lecz pozostał w nim w czymś, co miałoby kształt wanny.

Właśnie w kotłowni zauważono, tuż przy podłodze, plamy wilgoci na ścianie zewnętrznej, które powiększały się po dłuższych deszczach. Grunt na działce okazał się słabo przepuszczalny, a dodatkowym powodem jego długo utrzymującego się zawilgocenia, były rury spustowe, które wodę z dachu odprowadzały wprost na betonową opaskę wokół domu.

NAPRAWA IZOLACJI FUNDAMENTÓW

W tej sytuacji nie pozostało nic innego, jak zdjąć opaskę z betonowej kostki i odkopać fundamenty do poziomu ław (Fot. 2). Ocieplenia z płyt polistyrenu ekstrudowanego, które były przymocowane na klej do ścian fundamentowych, nie dało się jednak odzyskać (Fot. 3) i musiały zostać zastąpione nowymi.

Fot. 2 – Dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej, trzeba było wykonać wokół całego domu wąskie wykopy i zdjąć ze ścian fundamentowych płyty z polistyrenu ekstrudowanego
Fot. 3 – Płyty ocieplenia były solidnie przymocowane do ścian fundamentowych za pomocą kleju montażowego, więc przy zdejmowaniu kruszyły się na małe kawałki

Najpierw jednak trzeba było oczyścić ściany z kleju, a następnie – po ich uprzednim wyrównaniu zaprawą cementową (Fot. 4) i zagruntowaniu – zaizolować dyspersyjną emulsją asfaltowo-kauczukową (Fot. 5). Jest ona wodorozpuszczalna i nie zawiera rozpuszczalników organicznych, może być więc bez obaw stosowana w bezpośrednim kontakcie z płytami styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Płyty te można też – przy odpowiednich warunkach pogodowych i dobrej organizacji prac – przyklejać do ścian za pomocą świeżo rozłożonej emulsji asfaltowo-kauczukowej.

Fot. 4 – Przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, powierzchnię ścian fundamentowych trzeba było wyrównać („wyrapować”) zaprawą cementową
Fot. 5 – Ściany fundamentowe starannie zaizolowano emulsją asfaltowo-kauczukową, po ich wcześniejszym zagruntowaniu (emulsja z wodą w proporcji 1:1)

Na zaizolowaną przeciwwilgociowo ścianę przyklejono nowe ocieplenie z twardych płyt styropianowych (Fot. 6-8), które zabezpieczono przed gryzoniami warstwą zbrojącą z zaprawy klejowej z plastikową siatką (Fot. 9).

Fot. 6 – Do zaizolowanych przeciwwilgociowo ścian fundamentowych przyklejono nowe ocieplenie z twardych płyt styropianowych
Fot. 7 – Wszelkie szczeliny w miejscach połączeń płyt styropianu starannie uszczelniono pianką montażową (jej nadmiar zostanie oczywiście usunięty)
Fot. 8 – Pianki montażowej użyto także w miejscach oparcia płyt styropianowych na ławach fundamentowych, by nie gromadziła się w nich woda
Fot. 9 – Płyty ocieplenia osłonięto od zewnątrz warstwą zbrojącą, stosowaną podczas ocieplania domów metodą lekką mokrą

Jako ochronę ocieplenia można było też zastosować tutaj folię tłoczoną (Fot. 10) lub specjalną, zbrojoną matę (Fot. 11).

Fot. 10 – Zamiast warstwy zbrojącej styropian można było zabezpieczyć przed gryzoniami plastikową folią tłoczoną
Fot. 11 – Podobną rolę ochronną dla ocieplenia mogłaby pełnić specjalna mata zbrojona z tworzyw sztucznych

Po zakończeniu tych prac pozostało zasypać wykopy wokół budynku (Fot. 12 i 13), starannie zagęszczając grunt warstwami za pomocą ubijarki, by ułożona z powrotem opaska z betonowej kostki nie zapadła się po pierwszym deszczu.

Fot. 12 – Po zakończeniu prac izolacyjnych trzeba było – przed ułożeniem z powrotem opaski z kostki betonowej wokół domu – starannie zasypać wykopy piaskiem średnioziarnistym
Fot. 13 – Wykopy wokół domu zasypywano warstwami piasku, każdorazowo zagęszczając je za pomocą ubijaków mechanicznych; było to szczególnie ważne na wjeździe do garażu

* * *
Konieczność dorobienia izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych w już wykonanym i zamieszkałym budynku, jest kolejnym dowodem na to, że lepiej coś zrobić od razu dobrze niż potem poprawiać. I że czasem nawet przesadna zapobiegliwość kosztuje mniej niż ryzykowne przekonanie, że jakieś konkretne rozwiązanie w tych warunkach może okazać się zbyteczne.

Zobacz także
Poprawnie zaprojektowane i wykonane stropy żelbetowe mają dużą nośność, zazwyczaj znacznie większą niż...
Fot. Vaillant
Wszystkie urządzenia grzewcze trzeba okresowo serwisować. Dotyczy to oczywiście także powietrznych pomp ciepła....
Drzwi zewnętrzne pełnią kilka ważnych funkcji. Nie tylko zabezpieczają dom przed włamaniem, lecz także chronią...
Większość osób budujących dom nawet nie bierze pod uwagę tego, że niektóre z tradycyjnych okien mogą...