Jak w ścianach z betonu komórkowego zrobić nadproża z miejscem na kasety rolet?
13 czerwca 2022

W domach energooszczędnych wyposażenie okien w rolety zewnętrzne powinno być standardem. Ograniczają one bowiem nie tylko straty ciepła zimą, ale chronią także przed przegrzewaniem wnętrz latem. Dlatego dodatkowe pieniądze wydane na rolety zwrócą się szybko mniejszymi wydatkami na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń w domu.

Kasety rolet mogą być w różny sposób mocowane do ścian nad otworami okiennymi, a ich lokalizacja zależy między innymi od rodzaju ścian zewnętrznych.

Ściany dwuwarstwowe

W ścianach dwuwarstwowych, także tych wykonanych z bloczków betonu komórkowego, kasety rolet mogą być mocowane do monolitycznego (Fot. 1) lub prefabrykowanego nadproża okiennego od jego strony zewnętrznej. Wtedy po ich zamontowaniu, są one ukryte w warstwie ocieplenia ścian i osłonięte od zewnątrz elewacyjnym tynkiem cienkowarstwowym (Fot. 2).

Fot. 1 – W ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z różnych materiałów, bardzo często stosuje się żelbetowe nadproża wykonane w deskowaniu
Fot. 2 – Kaseta rolety, zamontowana od zewnętrznej strony nadproża, po ociepleniu ściany i wykonaniu elewacji domu jest prawie niewidoczna

W takich ścianach można też zamontować kasetę bezpośrednio nad oknem, mocując ją do spodu nadproża (Fot. 3) – wtedy będzie ona całkowicie zakryta ociepleniem ściany. Ważne jedynie, by górna krawędź ościeżnicy okiennej była – za pomocą specjalnych uchwytów – zakotwiona też w nadprożu. Z powodu obecności rolety nie może być ona bowiem zamocowana do otworu okiennego na całym obwodzie, jak to ma miejsce przy „zwykłym” montażu okien. Oczywiście przy wyborze takiego wariantu, ważne jest także, by wysokość otworu okiennego na etapie wznoszenia ścian była powiększona o grubość kasety.

Trzeci wariant to zamontowanie kastety do nadproża w taki sposób, że będzie ona częściowo nachodziła na okna (Fot. 4) – jest to jednak sposób stosowany przeważnie wtedy, gdy rolety są montowane nie w budowanych, lecz już istniejących domach.

Fot. 3 – Roletę można też zamontować w otworze okiennym bezpośrednio nad ościeżnicą okna, mocując jej kasetę do spodu nadproża
Fot. 4 – Montaż rolety w taki sposób, że jej kaseta w części nachodzi na okno stosuje się najczęściej w już istniejących domach

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego

W jednowarstwowych ścianach z betonu komórkowego można oczywiście zamontować kasety rolet do spodu nadproża okiennego, które ma stały przekrój na całej grubości ściany (Fot. 5).

Z powodu braku warstwy ocieplenia nie praktykuje się jednak w takich domach mocowania rolet do boku nadproża. Wystawałyby one bowiem znacznie z elewacji, przez co byłyby narażone na opady atmosferyczne i podmuchy wiatru.

Bardzo często natomiast w jednowarstwowych ścianach wykonuje się w taki sposób nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi, by od strony zewnętrznej powstały w nich specjalne miejsca na kasety rolet (Fot. 6).

Fot. 5 – W jednowarstwowych ścianach z betonu komórkowego nadproża o pełnym przekroju wykonuje się nad otworami okiennymi przeważnie wtedy, gdy inwestorzy nie planują montażu w nich rolet
Fot. 6 – Gdy już na etapie budowy wiadomo, że w oknach będą rolety zewnętrzne, to w jednowarstwowych ścianach z betonu komórkowego wykonuje się zazwyczaj nadproża z miejscem na ich kasety

Ponieważ jednowarstwowe ściany z betonu komórkowego mają grubość co najmniej 40 cm, więc pozostawione miejsce na kasetę jest zazwyczaj dosyć duże (co najmniej 20 x 20 cm). Nie będzie więc problemu z wykonaniem dodatkowego ocieplenia ściany w miejscu jej montażu.

Wykonanie takiego nadproża z miejscem na kasetę rolety jest szczególnie proste, gdy do jego przesklepienia stosuje się prefabrykowane belki nadprożowe z betonu komórkowego. Ponieważ mają one szerokość 20 cm (lub 24 cm, gdy ściana ma grubość 48 cm), więc wystarczy je jedynie ułożyć na dwóch poziomach, przesuniętych względem siebie o grubość jednej warstwy bloczków, czyli o 20 cm (Rys. 1).

Takie rozwiązanie stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy w budynku będą stropy częściowo prefabrykowane typu teriva (Fot. 7).

Rys. 1 – W nadprożach wykonanych z dwóch prefabrykowanych belek z betonu komórkowego, miejsce na kasetę uzyskuje się przez zamontowanie ich na dwóch różnych wysokościach
Fot. 7 – Nadproże z dwiema prefabrykowanymi belkami, ułożonymi na dwóch różnych poziomach, stosuje się w domach, w których będą częściowo prefabrykowane stropy typu teriva

Inaczej jest, gdy w domu przewidziano stropy płytowe, na przykład sprężone strunobetonowe. Ich krawędzie powinny oprzeć się przynajmniej częściowo na żelbetowym wieńcu, który przy takim stropie ma nietypowy przekrój w kształcie litery L (Rys. 2).

Do wykonania dolnej części takiego wieńca stosuje się tradycyjne kształtki stropowe U (Fot. 8), w których umieszcza się ocieplenie ze styropianu.

Rys. 2 – Gdy w domu z jednowarstwowymi ścianami z betonu komórkowego będą prefabrykowane stropy płytowe, wieniec ma dużo bardziej skomplikowany kształt niż zwykle
Fot. 8 – Do wykonania wieńca prefabrykowanych stropów płytowych, wykorzystuje się elementy nadprożowe typu U, które opiera się na systemowych belkach nadprożowych

Natomiast deskowanie tracone oraz ocieplenie jego górnej części wykonuje się z systemowych elementów, służących do izolacji termicznej wieńców stropowych (Fot. 9).

Kształtki U układa się obok siebie na – opartym na ścianie od strony wewnętrznej – prefabrykowanym nadprożu z betonu komórkowego oraz podpiera tymczasowo od zewnątrz bloczkami betonu komórkowego, ustawionymi na deskowaniu (Fot. 10).

Fot. 9 – Do uformowania górnej części wieńca stosuje się tradycyjne elementy systemowe, składające się z zewnętrznej płytki z betonu komórkowego oraz dodatkowego ocieplenia z wełny mineralnej
Fot. 10 – W domach z prefabrykowanymi stropami płytowymi, w których okna będą wyposażone w rolety, nadprożowe kształtki U układa się na nadprożu prefabrykowanym i podpiera bloczkami ułożonymi na deskowaniu
Zobacz także
Ściany zewnętrzne są jedną z przegród oddzielających wnętrze budynku od otoczenia. Są one równocześnie bardzo...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Rola drzwi wejściowych nie ogranicza się jedynie do fizycznego odgrodzenia wnętrza domu od otoczenia oraz jego...
Komody to nieodłączny element wyposażenia w każdym domu. Meble te służą przede wszystkim do przechowywania...
Pokrycie dachu wiórami osikowymi, choć ma swój niepowtarzalny urok, nie jest zbyt trwałe. Dotkliwie przekonują się o...