Jak przeprowadzić przewody instalacyjne przez ściany fundamentowe?

Podczas prowadzenia robót fundamentowych warto pamiętać, że część instalacji domu niepodpiwniczonego będzie przebiegać pod podłogą parteru. Dlatego podczas wykonywania ścian fundamentowych warto przygotować w nich otwory, przez które później – bez dodatkowych prac – będzie można przeprowadzić przewody instalacyjne.

Dotyczy to w szczególności instalacji kanalizacyjnych, gdyż pod podkładem betonowym podłogi parteru przebiegają przewody łączące poszczególne piony w domu z rurą odprowadzającą ścieki do odbiornika – kanalizacji, szamba lub przydomowej oczyszczalni. Z tego powodu otwory na nie trzeba wykonać nie tylko w zewnętrznych ścianach fundamentowych (Fot. 1), ale i wewnętrznych.

Wcześniejsze wykonanie otworów jest ważne także dlatego, że przewody kanalizacyjne mają stosunkowo duże średnice, więc wykuwanie otworów na nie w już wykonanych ścianach fundamentowych byłoby bardzo pracochłonne.

Jedynie przyłącze wodne (Fot. 2) nie wymaga pozostawienia otworu w fundamentach, gdyż ze względu na możliwość zamarznięcia w nim wody, prowadzi się go w karbowanych, plastikowych osłonach pod ławami fundamentowymi, czyli poniżej strefy przemarzania gruntu.

Fot. 1 – Otwory na przewody instalacji kanalizacyjnej powinno się zrobić nie tylko w zewnętrznych ścianach fundamentowych, ale i wewnętrznych
Fot. 2 – Jedynie przyłącze wodne nie przechodzi przez fundamenty, ponieważ prowadzi się go zwykle 20-30 cm poniżej strefy zamarzania gruntu

Otwory na przewody najlepiej wykonać z odcinków plastikowych rur. Dobrze jest, jeśli ich średnica jest większa o około 2 cm od przechodzących przez nie później przewodów. Wtedy – po wykonaniu instalacji – przestrzeń między nimi wypełnia się materiałem elastycznym, na przykład pianką montażową. Dzięki temu żaden z przewodów instalacji kanalizacyjnej (lub innej) nie zostanie uszkodzony, gdy budynek świeżo po wybudowaniu będzie osiadał.

Taki sposób przygotowania otworów na przewody instalacyjne gwarantuje również, że nie zostanie uszkodzona pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, co na pewno by się stało, gdyby wykuwano je już po zrobieniu i zaizolowaniu fundamentów domu.

WYKONYWANIE OTWORÓW W ŚCIANACH

W ścianach fundamentowanych wykonywanych z bloczków betonowych, kawałki rur o długości równej grubości muru, osadza się podczas ich murowania (Fot. 3 i 4).

Fot. 3 – W ścianach fundamentowych z bloczków betonowych odcinki rur osłonowych osadza się podczas ich murowania
Fot. 4 – Lokalizacja przejść przez ściany fundamentowe musi być dostosowana do projektu instalacji kanalizacyjnej

Natomiast w monolitycznych ścianach fundamentowych odcinki rur osłonowych umieszcza się przed ustawieniem na ławach ich deskowania (Fot. 5 i 6). By rury te nie przemieszczały się podczas betonowania ścian, stabilizuje się je za pomocą krótkich prętów, przywiązanych drutem wiązałkowym do zbrojenia głównego.

Dla ułatwienia sobie późniejszych prac, związanych z doprowadzeniem przyłącza elektrycznego do skrzynki rozdzielczej, warto w ścianach fundamentowych osadzić także dla niego kawałek plastikowej rury o odpowiedniej średnicy.

Fot. 5 – W monolitycznych ścianach fundamentowych odcinki rur rozmieszcza się – w miejscach przejść instalacji – przed montażem deskowania
Fot. 6 – Dzięki zastosowaniu rur osłonowych dla przejść instalacyjnych nie zostaje później uszkodzona pionowa izolacja przeciwwilgociowa

więcej na ten temat:

W jakiej kolejności wykonywać prace instalacyjne w domu?

Czy powinno się robić pionową izolację ścian fundamentowych?

Dlaczego zawsze powinno się izolować od zewnątrz ściany fundamentowe?

Jak powinno się ocieplać tradycyjne fundamenty domu niepodpiwniczonego?

Zobacz także

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki, przekrój przewodów wywiewnych wentylacji naturalnej powinien mieć co najmniej 160 cm². Warunek ten spełniają kominy wykonane z cegły pełnej, gdyż mają kanały o przekroju 14 x 14 cm. Podobnie jest, gdy kominy wentylacyjne zrobione są z keramzytobetonowych prefabrykatów, ponieważ przewody wywiewne mają w nich z reguły przekrój nie mniejszy niż 10 x 16 cm. Wydawać by się więc mogło, że zarówno kanały wentylacyjne w tradycyjnych […]

.

Od kiedy wysokoparoprzepuszczalne folie dachowe, nazywane teraz najczęściej membranami, pojawiły się na rynku materiałów budowlanych wykonywanie stromych dachów z mieszkalnym poddaszem stało się tańsze, szybsze i pewniejsze. Są one przydatne nawet wtedy, gdy rodzaj zastosowanego pokrycia wymusza ułożenie na krokwiach sztywnego poszycia. Membrany dachowe, zastosowane jako wstępne krycie dachu (Fot. 1 i 2), chronią jego ocieplenie przed przeciekaniem pokrycia dachowego (co może się zdarzyć nawet […]

.

Gazowy kocioł kondensacyjny można teraz zainstalować w różnych miejscach domu, a nie tylko w kotłowni lub wielofunkcyjnym pomieszczeniu technicznym. Kocioł ten ma bowiem zamkniętą komorę spalania, do której powietrze dostarczane jest z zewnątrz oddzielnym przewodem, więc podczas pracy nie pobiera tego, które jest wewnątrz domu. Kocioł kondensacyjny można więc zamontować nawet w niewielkiej toalecie na parterze, choć nie jest to często spotykane rozwiązanie. Być może jest tak dlatego, że nie jest łatwo pogodzić […]

.

Większość czasu spędzamy zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych. Zwłaszcza, kiedy za oknem panuje chłód, nasza aktywność na zewnątrz spada do minimum. Nie tylko kapryśna pogoda zachęca do zamknięcia się w ciepłym domu lub mieszkaniu – wpływ na to ma również smog, jaki unosi się nad miastem. Czy jednak przebywając we odizolowanych od otoczenia wnętrzach, rzeczywiście jesteśmy bardziej bezpieczni? Jak się okazuje – nie do końca. OCHRONA PRZED SMOGIEM Przed smogiem niełatwo jest uciec, nawet […]

.