Jak przeprowadzić przewody instalacyjne przez ściany fundamentowe?

13 czerwca 2022

Podczas prowadzenia robót fundamentowych warto pamiętać, że część instalacji domu niepodpiwniczonego będzie przebiegać pod podłogą parteru. Dlatego podczas wykonywania ścian fundamentowych warto przygotować w nich otwory, przez które później – bez dodatkowych prac – będzie można przeprowadzić przewody instalacyjne.

Dotyczy to w szczególności instalacji kanalizacyjnych, gdyż pod podkładem betonowym podłogi parteru przebiegają przewody łączące poszczególne piony w domu z rurą odprowadzającą ścieki do odbiornika – kanalizacji, szamba lub przydomowej oczyszczalni. Z tego powodu otwory na nie trzeba wykonać nie tylko w zewnętrznych ścianach fundamentowych (Fot. 1), ale i wewnętrznych.

Wcześniejsze wykonanie otworów jest ważne także dlatego, że przewody kanalizacyjne mają stosunkowo duże średnice, więc wykuwanie otworów na nie w już wykonanych ścianach fundamentowych byłoby bardzo pracochłonne.

Jedynie przyłącze wodne (Fot. 2) nie wymaga pozostawienia otworu w fundamentach, gdyż ze względu na możliwość zamarznięcia w nim wody, prowadzi się go w karbowanych, plastikowych osłonach pod ławami fundamentowymi, czyli poniżej strefy przemarzania gruntu.

Fot. 1 – Otwory na przewody instalacji kanalizacyjnej powinno się zrobić nie tylko w zewnętrznych ścianach fundamentowych, ale i wewnętrznych
Fot. 2 – Jedynie przyłącze wodne nie przechodzi przez fundamenty, ponieważ prowadzi się go zwykle 20-30 cm poniżej strefy zamarzania gruntu

Otwory na przewody najlepiej wykonać z odcinków plastikowych rur. Dobrze jest, jeśli ich średnica jest większa o około 2 cm od przechodzących przez nie później przewodów. Wtedy – po wykonaniu instalacji – przestrzeń między nimi wypełnia się materiałem elastycznym, na przykład pianką montażową. Dzięki temu żaden z przewodów instalacji kanalizacyjnej (lub innej) nie zostanie uszkodzony, gdy budynek świeżo po wybudowaniu będzie osiadał.

Taki sposób przygotowania otworów na przewody instalacyjne gwarantuje również, że nie zostanie uszkodzona pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, co na pewno by się stało, gdyby wykuwano je już po zrobieniu i zaizolowaniu fundamentów domu.

Wykonywanie otworów w ścianach

W ścianach fundamentowanych wykonywanych z bloczków betonowych, kawałki rur o długości równej grubości muru, osadza się podczas ich murowania (Fot. 3 i 4).

Fot. 3 – W ścianach fundamentowych z bloczków betonowych odcinki rur osłonowych osadza się podczas ich murowania
Fot. 4 – Lokalizacja przejść przez ściany fundamentowe musi być dostosowana do projektu instalacji kanalizacyjnej

Natomiast w monolitycznych ścianach fundamentowych odcinki rur osłonowych umieszcza się przed ustawieniem na ławach ich deskowania (Fot. 5 i 6). By rury te nie przemieszczały się podczas betonowania ścian, stabilizuje się je za pomocą krótkich prętów, przywiązanych drutem wiązałkowym do zbrojenia głównego.

Dla ułatwienia sobie późniejszych prac, związanych z doprowadzeniem przyłącza elektrycznego do skrzynki rozdzielczej, warto w ścianach fundamentowych osadzić także dla niego kawałek plastikowej rury o odpowiedniej średnicy.

Fot. 5 – W monolitycznych ścianach fundamentowych odcinki rur rozmieszcza się – w miejscach przejść instalacji – przed montażem deskowania
Fot. 6 – Dzięki zastosowaniu rur osłonowych dla przejść instalacyjnych nie zostaje później uszkodzona pionowa izolacja przeciwwilgociowa
Zobacz także
Zima w ogrodzie często kojarzy się z okresem spoczynku i zastoju. Jednak dla miłośników ogrodnictwa to...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Drzwi wejściowe muszą być trwałe oraz mieć dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną. Powinny się też łatwo...
Zmiana wnętrza domu czy mieszkania często kojarzą się z wysokimi kosztami, dużą ilością pracy oraz wieloma...
Cementowa dachówka KAPSTADT, od momentu wprowadzenia na rynek, nieprzerwanie cieszy się dużą popularnością oraz...