Jak poradzić sobie z wilgocią w kuchni nad garażem?

Ocieplając istniejący dom trzeba zadbać nie tylko o wszystkie przegrody, które stykają się z powietrzem zewnętrznym, a więc ściany, dach i okna. Dla ograniczenia strat ciepła w budynku ważne jest też, by zostały odpowiednio ocieplone także te ściany i stropy, które oddzielają ogrzewane pomieszczenia mieszkalne od nieogrzewanych – na przykład garażu lub piwnicy.

Nie dopilnowali tego właściciele segmentu w zabudowie szeregowej, w którym ocieplono ściany zewnętrzne i dach oraz wymieniono stare okna na nowe, o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. Wykonane prace termomodernizacyjne przyniosły oczywiście pozytywne efekty i rachunki za ogrzewanie domu wyraźnie zmalały, ale wystąpiły w nim problemy, których wcześniej nie było. Mianowicie zimą w kuchni pojawiła się wilgoć, szczególnie zauważalna za szafkami, znajdującymi się w jej narożniku, wzdłuż frontowej i bocznej ściany domu. Woda gromadziła się też wewnątrz szafek, na płytkach ceramicznych, którymi wykończono podłogę w kuchni.

PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA KUCHNI

Wykraplanie się pary wodnej podczas mroźnych dni świadczy o nie najlepiej działającej wentylacji naturalnej. Może to być skutkiem wymiany okien na szczelne, bez zamontowania w nich nawiewników. Przy braku napływu świeżego powietrza do domu – zakładając, że kanały wywiewne, popularnie nazywane kratkami, są sprawne – zwiększa się w nim poziom wilgoci. Przy dużej wilgotności powietrza para wodna wykrapla się na chłodniejszych powierzchniach domu, zwłaszcza takich, które są osłonięte meblami. Są one bowiem pozbawione naturalnej wymiany powietrza. W takich miejscach dość szybko pojawiają się grzyby pleśniowe, których zarodniki mają tu doskonałe warunki do rozwoju.

W tym domu szczególnie chłodne miejsca są w kuchni, która znajduje się bezpośrednio nad zlokalizowanym w piwnicy, nieogrzewanym garażem (Fot. 1).

Sytuację dodatkowo pogarsza też to, że na jego bocznej ścianie znajduje się sporej wielkości skrzynka gazowa (Fot. 2) i dlatego nie dało się jej w tym miejscu ocieplić.

Archiwum Czytelnika
Fot. 1 – Po dociepleniu domu i wymianie okien w kuchni zlokalizowanej nad garażem – za szafkami i w szafkach – pojawiła się wilgoć
Archiwum Czytelnika
Fot. 2 – Sporego fragmentu bocznej ściany garażu nie dało się docieplić z powodu przylegania do niej skrzynki przyłącza gazowego

WYELIMINOWANIE ZAWILGOCEŃ

Kroki mające na celu niedopuszczenie do wykraplania się pary wodnej w kuchni należy zacząć od sprawdzenia działania wentylacji w domu. W pierwszej kolejności trzeba skontrolować – przy uchylonych oknach – drożność kanałów wentylacyjnych, zlokalizowanych w łazienkach, kuchni, garderobach i pomieszczeniu technicznym, a także w garażu i piwnicy. (Zgodnie z przepisami powinien je raz w roku skontrolować kominiarz, ale w praktyce różnie z tym bywa.) Gdyby okazały się one niesprawne przy dużej różnicy temperatury na zewnątrz i w środku domu, to należy je udrożnić i ewentualnie poprawić w nich ciąg za pomocą stałych lub ruchomych (lepiej) nasad kominowych.

Następnie należy sprawdzić działanie nawiewników okiennych. Jeśli nie ma ich wcale, to należy je zamontować w oknach pokoju dziennego i sypialniach, czyli w pomieszczeniach nazywanych „czystymi”. Zamiast okiennych można też zastosować nawiewniki ścienne, ale w tej konkretnej sytuacji jest to wariant bardziej kłopotliwy do wykonania.

Po poprawieniu działania wentylacji można przystąpić do ocieplenia stropu nad garażem (Rys. 1).

Rys. 1 – Dla wyeliminowania zjawiska wykraplania się pary wodnej w kuchni trzeba – oprócz poprawienia wentylacji w domu – ocieplić spód stropu nad garażem wraz z przylegającymi bezpośrednio do niego fragmentami ścian

To bowiem właśnie z powodu jego braku, powierzchnia podłogi w kuchni oraz dolne fragmenty jej ścian zewnętrznych mają niższą temperaturę niż pozostałe w domu. Przy czym należy ocieplić nie tylko spód stropu, ale też przylegające do niego ściany, na szerokości minimum 0,5 m (tego zalecenia nie da się najprawdopodobniej zrealizować nad bramą garażową, ponieważ nadproże ma zwykle mniejszą wysokość).

Grubość takiego ocieplenia nie powinna być mniejsza niż 5 cm (gdy warunki na to pozwalają, lepiej, żeby była większa). Warto do tego celu użyć styropianu grafitowego, który ma lepsze właściwości izolacyjne niż biały.

Płyty styropianowe można osłonić zbrojoną zaprawą klejową i tynkiem cienkowarstwowym (jak przy ocieplaniu ścian metodą lekką mokrą). Gdybyśmy jednak pozostawili je bez jakiegokolwiek wykończenia, to nie powinny „zniknąć”, gdyż obecnie w garażu nikt raczej nie trzyma – jak kiedyś – kanistrów z benzyną, a i współczesne samochody nie emitują takich ilości oparów benzyny, które mogłyby doprowadzić do „znikania” styropianu.

Ponieważ kuchnia w tym domu przylega do ściany – usytuowanego w poziomie terenu – garażu sąsiada (Fot. 2), warto sprawdzić, czy jest ona ocieplona. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy garaż ten też nie jest ogrzewany.

Uwaga! Gdyby znajdujący się pod kuchnią strop nad garażem został ocieplony, a nie poprawiono by działania wentylacji w domu, to wilgoć zaczęłaby się wykraplać na chłodnych fragmentach ścian w którymś z innych pomieszczeń.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Dlaczego w domu musi być zapewniona stała wymiana powietrza?

Dlaczego zimą na szybach okien wykrapla się para wodna?

Dlaczego w naszych domach czasem pojawia się pleśń?

Kiedy lepiej mieć nawiewniki w oknach, a kiedy w ścianach?

Dlaczego do termomodernizacji ścian warto użyć lepszego styropianu?

Zobacz także

W betonowych elementach konstrukcji domu murowanego, takich jak stropy, schody i słupy, a w budynkach niepodpiwniczonych – także podkład podłogi na gruncie, znajduje się dużo wilgoci technologicznej. To samo dotyczy jego murowanych ścian, zwłaszcza gdy są wykonane z bloczków betonu komórkowego lub wapienno-piaskowych. Wilgoci tej warto się pozbyć przed przystąpieniem do dalszych prac budowlanych, ale nie jest to wcale łatwe. Najtrudniej jest to zrobić wtedy, gdy dom ma być wybudowany […]

.

Wydawać by się mogło, że dla wyglądu przydomowego ogrodu najważniejsze są jedynie kolorowe rabaty z krzewami i kwiatami, sporej wielkości trawnik oraz – ewentualnie – atrakcyjna altana i zadbane oczko wodne, najlepiej z kamienistymi kaskadami. Do tego jeszcze wijące się wśród nich kamienne ścieżki z podtrzymującymi skarpy kolorowymi murkami. Nikt oczywiście nie ma zamiaru umniejszać znaczenia dla ogrodu jego „dużych” elementów, ale czasem na nasz emocjonalny stosunek […]

.

Rosnące zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy, dotyka nie tylko osób żyjących w dużych miastach, ale i w niewielkich miejscowościach. W ciągu dnia spory udział w zatruwaniu powietrza ma ruch komunikacyjny, jednak sprawcami unoszenia się w powietrzu drobnych, szkodliwych dla zdrowia pyłów są w dużym stopniu sami mieszkańcy. Dotyczy to przede wszystkim osób gorzej sytuowanych, których nie stać (albo przynajmniej tak uważają) na zużywanie do ogrzewania domu i przygotowywania w nim wody paliw lepszej jakości, […]

.

Zdarzają się takie działki budowlane, na których poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, że może utrudniać wybudowanie domu na tradycyjnych ławach i ścianach fundamentowych. W takich sytuacjach możliwe jest oczywiście zastosowanie płyty fundamentowej, która nie jest tak bardzo jak ławy zagłębiona w gruncie. Jest to jednak rozwiązanie zazwyczaj droższe. Jeśli więc, choćby ze względu na koszty, pozostajemy przy tradycyjnych fundamentach, musimy liczyć się z tym, że trudno będzie […]

.