Jak poprowadzić przewód powietrzno-spalinowy, gdy kotłownia jest w środku domu?
13 czerwca 2022

Kotły kondensacyjne nie potrzebują tradycyjnego komina. Usuwanie z nich spalin oraz dostarczanie do nich powietrza niezbędnego do spalania, może obywać się za pomocą koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, wyprowadzonych przez zewnętrzną ścianę domu.

Gazowe kotły kondensacyjne – nie pobierające do spalania powietrza z wnętrza domu – można umieścić w dowolnym miejscu. Może to być łazienka, kuchnia lub korytarz, a nawet – gdy kocioł jest w wersji kompaktowej z zasobnikiem na ciepłą wodę – pokój dzienny.

Jest to jednak możliwość tylko do pewnego stopnia nieograniczona, ponieważ trzeba pamiętać, że do każdego kotła trzeba doprowadzić gaz oraz zapewnić mu możliwość odprowadzania kwaśnego kondensatu do kanalizacji. Kocioł potrzebuje także prądu elektrycznego, ale akurat z poprowadzeniem kabla do miejsca jego lokalizacji nie ma zwykle problemów, nawet w już zamieszkałym domu.

Mimo wielu możliwości, w większości domów jednorodzinnych kocioł grzewczy instaluje się jednak w pomieszczeniu technicznym, nazywanym zwyczajowo kotłownią, chociaż znajduje w nim swoje miejsce jeszcze wiele innych – oprócz grzewczych – urządzeń, na przykład centrala wentylacyjna.

Jeśli taka kotłownia znajduje się przy którejś ze ścian zewnętrznych, przewód powietrzno-spalinowy wyprowadza się na zewnątrz przez nią (Fot. 1).

Fot. 1 – Ogromną zaletą kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania jest to, że nie potrzebują komina – wystarczy im przewód powietrzno-spalinowy, wyprowadzony przez ścianę domu

Oczywiście najkorzystniej jest zamontować kocioł w pobliżu takiej ściany, bo wtedy długość przewodu jest najkrótsza (Rys. 1). Na elewacji widać jedynie wylot przewodu, którym wyrzucane są spaliny i pobierane jest powietrze, niezbędne do spalania gazu (Fot. 2). Dobrze jeśli jest on na tyle długi, że ciepłe spaliny z kotła nie wypływają – zwłaszcza zimą – bezpośrednio na elewację, lecz są usuwane do atmosfery w pewnej odległości od ściany. Dzięki temu na elewacji nie będą widoczne destrukcyjne skutki działania kotła.

Rys. 1 – Kotły kondensacyjne i zamkniętą komorą spalania są sprawniejsze i bezpieczniejsze od tradycyjnych atmosferycznych; w sytuacjach, w których nie potrzebują komina, mogą się też okazać tańsze
Fot. 2 – Dobrze jest, jeśli końcówka przewodu powietrzno-spalinowego, wyprowadzonego przez ścianę domu, jest na tyle długa, że spaliny są wyrzucane do atmosfery z dala od elewacji

Przewód w kominie

Problem pojawia się wtedy, gdy kotłownia zlokalizowana jest w środku domu (Fot. 3). W takich sytuacjach zwykle nie jest możliwe poprowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego do najbliższej ściany zewnętrznej, na przykład przez garaż.

Pozostaje wtedy odprowadzanie spalin z kotła i pobieranie powietrza do spalania za pośrednictwem komina, wykonanego w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni (Rys. 2).

Fot. 3 – Gdy kotłownia znajduje się w środku domu, kocioł kondensacyjny jest przewodem powietrzno-spalinowym podłączony do specjalnego komina prefabrykowanego; kwaśny kondensat jest usuwany do kanalizacji bezpośrednio z wymiennika kotła
Rys. 2 – W kominach przeznaczonych do kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania, spaliny są usuwane wewnętrznym, ceramicznym przewodem, a powietrze do spalania jest dostarczane przestrzenią pomiędzy nim a betonową obudową komina

Na rynku są kominy prefabrykowane, przeznaczone specjalnie do kotłów z zamkniętą komorą spalania, w tym kondensacyjnych (Fot. 4). Poszczególne ich elementy składają się z obudowy, wykonanej z betonu keramzytowego, w środku której znajduje się ceramiczna rura spalinowa (Fot. 5).

Fot. 4 – Prefabrykowane elementy komina do kotłów z zamkniętą komorą spalania składają się z odcinków ceramicznego przewodu spalinowego i betonowej obudowy
Fot. 5 – Powietrze niezbędne do spalania gazu jest dostarczane do kotła przestrzenią, która znajduje się pomiędzy szczelnym przewodem spalinowym a ściankami obudowy komina

Powietrze do spalania płynie do kotła przestrzenią, która znajduje się między tą rurą a obudową. Poszczególne elementy prefabrykowane są tak ze sobą łączone, że przewód spalinowy jest szczelny, dzięki czemu kwaśny kondensat, który może się w nim wykroplić, nie wydostaje się w sposób niekontrolowany na zewnątrz komina. Kominy te mają elementy wyczystkowe (Fot. 6), które umożliwiają okresowe czyszczenie przewodu spalinowego.

Przy niekondensacyjnych kotłach z zamkniętą komorą spalania konieczne jest też jest zamontowanie elementu, który zapewni usuwanie kondensatu do kanalizacji. Odpływ ten może być wykonany z tworzyw sztucznych lub ceramiczny (Fot. 7).

Fot. 6 – Komin do kotłów niekondensacyjnych powinien mieć u dołu wyczystkę i odpływ do usuwania skroplin do kanalizacji
Fot. 7 – Odpływ do usuwania kondensatu jest przeważnie wykonany z tworzyw sztucznych, ale może być też ceramiczny

Kotły kondensacyjne nie potrzebują w kominie instalacji do odbioru kondensatu, gdyż jest on usuwany bezpośrednio z ich wymiennika.

Także przewód spalinowy w kominie może kończyć się dla nich w miejscu podłączenia „czopucha”, czyli prawie poziomego odcinka przewodu, łączącego kocioł z kominem, ponieważ dla kotłów kondensacyjnych nie są groźne skropliny spływające z komina. Wtedy czyszczenie przewodu spalinowego umożliwia wyczystka, znajdująca się na drugim końcu przewodu podłączeniowego (zobacz Fot. 3 ).

Zobacz także
Ogrodowy taras wcale nie musi być inwestycją kosztowną. Da się go zrobić za niewielkie pieniądze i przy...
Fot. FAKRO
Ograniczają przegrzewanie się wnętrza, zapewniają naturalne światło i widok na zewnątrz, chronią przed refleksami...
W betonie zwykłym, który jest jednym z najbardziej popularnych materiałów budowlanych, kruszywem najczęściej...
Fot. CREATON Polska
Dachówka cementowa z racji swojej wysokiej trwałości, atrakcyjnej ceny oraz bardzo wysokiej jakości pozostaje...