Jak poprawnie zrobić ławy fundamentowe w domu częściowo podpiwniczonym?

13 czerwca 2022

Nie jest więc zapewniona ciągłość ław pod całym budynkiem, co miałoby miejsce, gdyby zdecydowano się na połączenie fundamentów, wykonanych na dwóch różnych poziomach, za pomocą ław schodkowych (Rys. 4). Oczywiście przy ich wykonywaniu trzeba zadbać o to, by zbrojenie podłużne było dobrze zakotwione w poszczególnych ich stopniach i w połączeniach z ławami poziomymi. To bowiem dzięki zbrojeniu ławy betonowe są w stanie przenieść zginanie, spowodowane na przykład niejednakowym lub nierównomiernym osiadaniem gruntu pod budynkiem.

Rys. 4 – Tak wyglądałyby fundamenty tego częściowo podpiwniczonego domu, gdyby zdecydowano się na zrobienie ław schodkowych

Zagrożenia i korzystne okoliczności

Powstaje oczywiście pytanie, czy budynek postawiony na pozbawionych ciągłości ławach może być z tego powodu szczególnie narażony na uszkodzenia. Gdyby założyć, że bardziej będą osiadać ławy pod piwnicami, to nie musiałoby to skończyć się pękaniem ścian domu, ponieważ obie części skrajne napierałyby wtedy na środkową, a mur dobrze znosi naprężenia ściskające. Gorzej by było, gdyby bardziej osiadał grunt pod naciskiem części skrajnych, gdyż wtedy mogłoby dojść do zarysowań, a nawet pęknięć ścian, rozpoczynających się od dachu i biegnących do fundamentów.

W tym konkretnym domu nie musi wcale dojść do uszkodzeń z powodu jego fundamentów. Jest wielce prawdopodobne, że – mimo braku ciągłości ław fundamentowych – jego konstrukcja pozostanie stabilna.

Stać się tak może przede wszystkim dlatego, że na działce są grunty piaszczyste, a więc przepuszczalne dla wód opadowych i niewysadzinowe, czyli nie zwiększające swojej objętości podczas zamarzania. Okolicznością korzystną jest też niski poziom wód gruntowych na działce.

Największym jednak atutem jest to, że ewentualne różnice w osiadaniu poszczególnych części tego domu mogą być też znacznie ograniczone dzięki temu, że podczas wykonywania ław fundamentowych zwiększono – i to znacznie – nie tylko projektowaną ich grubość (z 30 do 40 cm), ale przede wszystkim szerokość (z 50 do 80 cm). Powoduje to nie tylko znaczne zmniejszenie nacisków, jakie ławy wywierają swoją podstawą na grunt, ale też kilkudziesięciokrotne zwiększenie ich sztywności.

To wszystko daje nadzieję, że wykonane w tak oryginalny sposób fundamenty pod częściowo podpiwniczonym domem zapewnią mu stabilność i uchronią jego ściany przed zarysowaniem czy pękaniem.

Inne problemy z domami częściowo podpiwniczonymi

Problemy konstrukcyjne to nie jedyny powód, dla którego powinno się unikać podpiwniczania domów (zobacz: Czy warto budować piwnice? ).

Gdy mimo wszystko decydujemy się na piwnice, zdecydowanie lepiej jest zrobić je pod całym domem, a nie tylko pod jego częścią. Przy czym nie chodzi tu tylko o utrudnienia, związane z wykonaniem fundamentów takiego częściowo podpiwniczonego domu. Dużo ważniejsza jest konieczność zapewnienia szczelności piwnicy, która znajduje się jedynie pod częścią domu. Dotyczy to praktycznie każdej sytuacji, gdyż nawet wtedy, gdy poziom wód gruntowych na działce jest w momencie budowy nisko, nie oznacza wcale, że będzie on taki zawsze. Zmiany klimatyczne, które obserwujemy w ostatnich latach, sprawiają, że woda w dotąd bardzo suchych piwnicach potrafi się nagle pojawić nawet na terenach z niskim przez dziesięciolecia poziomem wód gruntowych.

Dlatego zawsze piwnice powinny być wykonane albo w postaci szczelnej „białej wanny”, albo należy je starannie zaizolować nie tylko przeciwwilgociowo, ale i przeciwwodnie, czyli zrobić jako „czarną wannę”. Szczególnie ten ostatni wariant jest zdecydowanie trudniejszy do zrobienia, gdy piwnica jest jedynie pod częścią budynku, a nie pod całym domem.

Przy takich częściowych piwnicach bardzo trudna jest też naprawa izolacji przeciwwodnej, gdyby zawiodła ona na ścianach przylegających do niepodpiwniczonych części domu.

Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...