Jak poprawnie usztywnić furtkę z desek?

Jeśli do wykonania ogrodzeń używa się desek, to przeważnie także z nich robi się furtki, a bardzo często również bramy wjazdowe. Dotyczy to zarówno desek przetartych z czterech stron, czyli o przekroju prostokątnym, jak i tylko z dwóch stron, z pozostawieniem bocznych krawędzi w naturalnym kształcie.

Wykonując furtkę z pojedynczych, pionowych desek, nie wystarczy, że połączymy je jedynie poprzecznie u góry i u dołu poziomymi elementami. Warto je jeszcze usztywnić w taki sposób, by nie przemieszczały się względem siebie, przez co furtka mogłaby zacząć się ocierać jednym narożnikiem o ścieżkę.

Skrzydło furtki (Fot. 1), wykonane z desek pionowych, połączonych ze sobą dwiema poziomymi, jest rodzajem ramy, składającej się z prostokątów, czyli figur geometrycznie zmiennych. Można jej wprawdzie zapewnić sztywność za pomocą dużej liczby metalowych łączników (i to raczej śrub niż gwoździ), ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przekątnego usztywnienia. Wtedy bowiem w konstrukcji takiej furtki pojawia się trójkąt, który – w przeciwieństwie do prostokąta – jest figurą geometrycznie niezmienną.

Fot. 1 – Furtka zrobiona z pionowych desek powinna być dobrze usztywniona, żeby po pewnym czasie nie zaczęła ocierać narożnikiem o ścieżkę
Rys. 1 – Ukośny zastrzał z deski bardzo dobrze usztywni furtkę z pionowych desek, jeśli tylko będzie umieszczony wzdłuż właściwej przekątnej

Takie usztywnienie można zrobić z deski, przy czym bardzo ważny jest kierunek jej ułożenia (Rys. 1). U góry powinna być ona osadzona w desce poprzecznej od strony swobodnej krawędzi furtki (czyli tej z klamką), a dołem – bliżej zawiasów. Wtedy bowiem – dzięki ukośnej desce pełniącej rolę zastrzału – tworzy się trójkąt, niepozwalający na odkształcanie się furtki. Pod jej ciężarem, w ukośnym elemencie tego trójkąta, występują naprężenia ściskające, z którymi sztywna deska bardzo dobrze sobie poradzi.

Tak oczywiście nie będzie, jeśli deskę usztywniającą furtkę umieścimy wzdłuż drugiej przekątnej (Fot. 2). Wtedy jest ona bowiem rozciągana, a zatem sztywność furtki zależeć będzie nie od niej, lecz od solidności jej połączeń z deskami poziomymi.

Gdyby jednak z jakichś względów trzeba było zrobić usztywnienie furtki w takim właśnie kierunku, to zamiast deski powinno się zastosować metalowy płaskownik (Rys. 2). Bardzo dobrze przeniesie on siłę rozciągającą i to nawet wtedy, gdy będzie przykręcony tylko pojedynczymi śrubami do skrajnych desek pionowych (pod deskami poprzecznymi). Z takiego płaskownika – ze względu na jego wiotkość – nie byłoby natomiast większego pożytku, gdyby umieścić go wzdłuż drugiej przekątnej.

Fot. 2 – Zastrzał z deski, biegnący od górnego zawiasu do dołu swobodnej krawędzi furtki, nie zapewni jej wystarczająco dobrego usztywnienia
Rys. 2 – Furtkę można też usztywnić za pomocą metalowego płaskownika – trzeba go tylko umieścić po przekątnej, dochodzącej do górnego zawiasu

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Czy powinno się ogrodzić działkę?

Jak zrobić ogrodzenie z kamienia?

Jak zrobić ogrodzenie z gabionami?

Jak zrobić murek pod metalowe ogrodzenie?

Jak osadzić w gruncie drewniane słupy, żeby szybko nie spróchniały?

Zobacz także

W betonowych elementach konstrukcji domu murowanego, takich jak stropy, schody i słupy, a w budynkach niepodpiwniczonych – także podkład podłogi na gruncie, znajduje się dużo wilgoci technologicznej. To samo dotyczy jego murowanych ścian, zwłaszcza gdy są wykonane z bloczków betonu komórkowego lub wapienno-piaskowych. Wilgoci tej warto się pozbyć przed przystąpieniem do dalszych prac budowlanych, ale nie jest to wcale łatwe. Najtrudniej jest to zrobić wtedy, gdy dom ma być wybudowany […]

.

Wydawać by się mogło, że dla wyglądu przydomowego ogrodu najważniejsze są jedynie kolorowe rabaty z krzewami i kwiatami, sporej wielkości trawnik oraz – ewentualnie – atrakcyjna altana i zadbane oczko wodne, najlepiej z kamienistymi kaskadami. Do tego jeszcze wijące się wśród nich kamienne ścieżki z podtrzymującymi skarpy kolorowymi murkami. Nikt oczywiście nie ma zamiaru umniejszać znaczenia dla ogrodu jego „dużych” elementów, ale czasem na nasz emocjonalny stosunek […]

.

Rosnące zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy, dotyka nie tylko osób żyjących w dużych miastach, ale i w niewielkich miejscowościach. W ciągu dnia spory udział w zatruwaniu powietrza ma ruch komunikacyjny, jednak sprawcami unoszenia się w powietrzu drobnych, szkodliwych dla zdrowia pyłów są w dużym stopniu sami mieszkańcy. Dotyczy to przede wszystkim osób gorzej sytuowanych, których nie stać (albo przynajmniej tak uważają) na zużywanie do ogrzewania domu i przygotowywania w nim wody paliw lepszej jakości, […]

.

Zdarzają się takie działki budowlane, na których poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, że może utrudniać wybudowanie domu na tradycyjnych ławach i ścianach fundamentowych. W takich sytuacjach możliwe jest oczywiście zastosowanie płyty fundamentowej, która nie jest tak bardzo jak ławy zagłębiona w gruncie. Jest to jednak rozwiązanie zazwyczaj droższe. Jeśli więc, choćby ze względu na koszty, pozostajemy przy tradycyjnych fundamentach, musimy liczyć się z tym, że trudno będzie […]

.