Jak oknem połaciowym doświetlić przedpokój na poddaszu?

Chęć jak najlepszego wykorzystania przestrzeni poddasza sprawia, że przedpokój jest lokowany zwykle w środkowej części domu. Z jednej strony przylega on oczywiście do klatki schodowej, natomiast trzy jego ściany składają się głównie z drzwi prowadzących do różnych pomieszczeń.

Jeśli chcemy, by przedpokój był oświetlany także światłem naturalnym, pozostaje nam do dyspozycji jedynie sufit.

Doświetlenie przedpokoju można zrealizować na kilka sposobów. Jednym z nich jest wykorzystanie do tego celu okna połaciowego umieszczonego powyżej sufitu (Rys. 1), czyli w większości więźb dachowych, stosowanych w domach jednorodzinnych, ponad jętkami.

Rys. 1 – „Ciemny” przedpokój na poddaszu może mieć dostęp do dziennego światła przez okno dachowe umieszczone w dachu powyżej jego sufitu

Tunel łączący okno z sufitem wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych, mocowanych do metalowego rusztu, w taki sam sposób, jak całą zabudowę poddasza.

Wszystkie płaszczyzny tunelu powinny być tak ukształtowane, by jak najwięcej światła dostawało się przez okno do przedpokoju (Fot. 1 i 2). Muszą być one ocieplone w takim samym stopniu, jak połacie całego dachu, przy czym bardzo jest ważne, by była ciągłość ocieplenia i w żadnym miejscu tunelu nie powstały mostki termiczne. Jeśli w całym dachu jest stosowana paroizolacja, musi być ona też zastosowana w obudowie tunelu.

Fot. 1 – Okno dachowe, które ma doświetlać przedpokój, przed wykonaniem sufitu i obudowy tunelu; poniżej i powyżej okna widoczne przewody wentylacji mechanicznej
Fot. 2 – Świetlik przedpokoju w wersji wykończonej; płaszczyzny tunelu są tak ukształtowane, by jak najwięcej światła dotarło do wnętrza domu

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Wentylacja świetlika. Ponieważ tunel tego świetlika tworzy rodzaj komina, do którego napływać będzie ciepłe, wilgotne powietrze z wnętrza domu, zamontowany w ramie okna nawiewnik powinien być otwarty na stałe, by wilgoć nie wykraplała się na szybie i spływając, nie tworzyła zacieków na obudowie z płyt gipsowo-kartonowych.

Mycie okna świetlika. Nie jest to czynność łatwa, ponieważ znajduje się ono wysoko i dostęp do niego jest utrudniony. Jeśli jednak pochylenie dachu jest rzędu 35-45º, deszcze zmywają szybę od zewnątrz i nie grozi nam, że po pewnym czasie ilość światła docierającego do wnętrza zostanie zmniejszona. Tym niemniej raz w roku, na przykład na wiosnę, warto umyć okno z drabiny ustawionej na podłodze przedpokoju. Oczywiście zachowując przy tym daleko posuniętą ostrożność.

Zobacz także

Od kiedy wysokoparoprzepuszczalne folie dachowe, nazywane teraz najczęściej membranami, pojawiły się na rynku materiałów budowlanych wykonywanie stromych dachów z mieszkalnym poddaszem stało się tańsze, szybsze i pewniejsze. Są one przydatne nawet wtedy, gdy rodzaj zastosowanego pokrycia wymusza ułożenie na krokwiach sztywnego poszycia. Membrany dachowe, zastosowane jako wstępne krycie dachu (Fot. 1 i 2), chronią jego ocieplenie przed przeciekaniem pokrycia dachowego (co może się zdarzyć nawet […]

.

Gazowy kocioł kondensacyjny można teraz zainstalować w różnych miejscach domu, a nie tylko w kotłowni lub wielofunkcyjnym pomieszczeniu technicznym. Kocioł ten ma bowiem zamkniętą komorę spalania, do której powietrze dostarczane jest z zewnątrz oddzielnym przewodem, więc podczas pracy nie pobiera tego, które jest wewnątrz domu. Kocioł kondensacyjny można więc zamontować nawet w niewielkiej toalecie na parterze, choć nie jest to często spotykane rozwiązanie. Być może jest tak dlatego, że nie jest łatwo pogodzić […]

.

Większość czasu spędzamy zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych. Zwłaszcza, kiedy za oknem panuje chłód, nasza aktywność na zewnątrz spada do minimum. Nie tylko kapryśna pogoda zachęca do zamknięcia się w ciepłym domu lub mieszkaniu – wpływ na to ma również smog, jaki unosi się nad miastem. Czy jednak przebywając we odizolowanych od otoczenia wnętrzach, rzeczywiście jesteśmy bardziej bezpieczni? Jak się okazuje – nie do końca. OCHRONA PRZED SMOGIEM Przed smogiem niełatwo jest uciec, nawet […]

.

Ponieważ okna mają ze swej natury większy współczynnik przenikania ciepła U niż ściany czy dach, więc są źródłem większych niż inne przegrody budynku strat energii niezbędnej do jego ogrzewania. Stąd można by wyprowadzić wniosek, że w domach energooszczędnych okna powinny być jedynie na tyle duże, żeby dobrze doświetlały wnętrza naturalnym światłem. To rozumowanie byłoby poprawne, gdyby pominąć fakt, że okna są też istotnym źródłem ciepła. Ponieważ są to przegrody […]

.