Od czego zależą parametry cieplne okien?

18 maja 2023

Dla osób kupujących okna do budowanego lub termomodernizowanego domu nie ma zapewne dużego znaczenia, od czego zależy ich izolacyjność termiczna. Ważne jest dla nich przede wszystkim to, żeby współczynnik przenikania ciepła Uw wybranych okien był możliwie mały, a na pewno nie większy od maksymalnego, wymaganego przez obowiązujące Warunki Techniczne. Informacje na temat tego, w jakim stopniu różne elementy okna wpływają na ostateczną wartość jego współczynnika Uw, nie wydają się już specjalnie istotne.

Tymczasem wiedza ta może im się bardzo przydać, jeśli na przykład jakiś niezbyt uczciwy sprzedawca będzie ich przekonywał, że izolacyjność termiczna oferowanych przez niego okien jest taka sama jak pakietów szybowych, zamontowanych w ich profilach. Z pewnością nie uwierzą w to, jeśli będą wiedzieli, że współczynnik Ug zestawów szybowych jest z reguły znacznie mniejszy od współczynnika Uf profili okiennych (Fot. 1).

Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Fot. 1 – We współczesnych oknach zestawy szybowe mają z reguły dużo lepsze parametry termiczne niż ich profile

Tym bardziej nie uznają informacji sprzedawcy za prawdopodobną, jeśli będą zdawać sobie sprawę, że na współczynnik przenikania ciepła Uw całych okien wpływ mają także obwodowe mostki cieplne, powstające w miejscu mocowania szyb w ramach skrzydeł, a których wielkość zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanych ramek międzyszybowych (dystansowych).

Niezależnie jednak od tego, jak duży wpływ na współczynnik przenikania ciepła Uw ma każdy z wymienionych elementów, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w oknach montowanych w ścianach domu jego wartość nie może przekraczać 0,9 W/(m²K).

Zestawy szybowe

Obecnie, by okna miały wymaganą przepisami izolacyjność termiczną, pakiet szybowy powinien mieć współczynnik Ug na poziomie 0,5-0,6 W/(m²K). Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy będzie on składał się z trzech szyb, a zamknięta przestrzeń między nimi zostanie wypełniona gazem o dobrych parametrach termicznych, na przykład argonem lub kryptonem. Dobrze też, żeby szyby te miały powłoki niskoemisyjne.

Dla dobrej izolacyjności pakietu szybowego ważne jest też, żeby szyby w nim były ze sobą połączone za pomocą „ciepłych” ramek dystansowych, wykonanych nie z aluminium, lecz ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego. Tylko wtedy mostek termiczny w miejscu mocowania zestawu szybowego w profilach skrzydła ma stosunkowo małą wartość i jedynie w niewielkim stopniu obniża izolacyjność cieplną całego okna.

Zobacz: W czym okna trzyszybowe są lepsze od dwuszybowych?

Profile okienne

Współczynnik przenikania ciepła Uw okna tylko wtedy nie przekroczy 0,9 W/(m²K), jeśli wartość współczynnika Uf nie będzie większa niż 1,0 W/(m²K). By tak było, profile skrzydeł okiennych powinny mieć stosunkowo dużą grubość, nawet 80 mm. Jest to tym bardziej ważne, że osadzane w nich pakiety trzyszybowe są grubsze od stosowanych wcześniej zestawów dwuszybowych.

Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjności termicznej, profile plastikowe i aluminiowe muszą mieć odpowiednio dużą liczbę komór powietrznych. Trzeba też mieć świadomość, że dla zwiększenia sztywności, szczególnie ważnej w dużych oknach, w profilach plastikowych muszą być stosowane stalowe wzmocnienia, które mają negatywny wpływ na ich parametry cieplne.

Takich problemów nie ma z profilami wykonanymi z klejonego warstwowo drewna (Fot. 2), które są nie tylko bardzo „ciepłe” i sztywne, ale również trwałe. W takich profilach nie ma też problemu z głębszym osadzaniem pakietów szybowych, co zmniejsza wartość obwodowych mostków termicznych, a przez to poprawia izolacyjność cieplną całych okien.

Zobacz: Dlaczego okna z profilami drewnianymi są „cieplejsze” od innych?

Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Fot. 2 – W skrzydłach okien Thermo 80 pakiet szybowy z „ciepłą” ramką dystansową jest głęboko osadzony w ich drewnianych profilach
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Fot. 3 – Profile okien Puro Passive są od strony zewnętrznej ocieplone warstwą polistyrenu ekstrudowanego, osłoniętą nakładką aluminiową

Parametry cieplne profili zdecydowanie poprawiają zewnętrzne wkładki termiczne z polistyrenu ekstrudowanego, stosowane na przykład w oknach Puro Passive (Fot. 3) marki SOKÓŁKA OKNA I DRZWI. Mają one rewelacyjnie mały – jak na okna – współczynnik Uw, równy jedynie 0,68 W/(m²K). Zastosowana w tych oknach dodatkowa termoizolacja jest osłonięta od strony zewnętrznej nakładkami aluminiowymi, które chronią ją przez destrukcyjnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Zobacz: Jakie okna najlepiej nadają się do domów pasywnych?

Izolacyjność termiczna dużych i małych okien

Profile skrzydeł i ościeżnic współczesnych okien są „zimniejsze” od ich pakietów szybowych. Dlatego uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Uw o wartości nie przekraczającej tej, która jest wymagana przez przepisy budowlane, jest łatwiejsze w oknach dużych (Fot. 4) niż małych. Po prostu o izolacyjności termicznej okien wielkowymiarowych decyduje przede wszystkim ich przeszklenie, a profile okienne stanowią w nich powierzchniowo jedynie niewielki margines. W małych oknach jest inaczej, dlatego uzyskanie w nich odpowiednio małego współczynnika Uw jest dużo trudniejsze.

Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Fot. 4 – W oknach wielkowymiarowych uzyskanie wymaganego przepisami współczynnika Uw jest dużo łatwiejsze niż w małych

Inne parametry okien

Wybierając okna warto zwrócić uwagę nie tylko na izolacyjność termiczną ich profili oraz osadzonych w nich pakietów szybowych. Na bilans strat i zysków ciepła przez okna wpływ mają również inne ich parametry.

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g. Nie należy zapominać, że okna są nie tylko miejscem dużych strat ciepła, większych niż na przykład ściany czy dach. W mroźne, ale pogodne dni do wnętrza domu napływa przez nie ciepło, pochodzące od promieniowania słonecznego. Zimą nagrzewanie wnętrz domu przez skierowane na wschód, południe i zachód okna może mieć zauważalny wpływ na ograniczenie wydatków na ogrzewanie domu. Dlatego dobrze, żeby współczynnik g okien był co najmniej na poziomie 55%.

Współczynnik przepuszczalności światła Lt. Doświetlanie wnętrz światłem naturalnym, to główne – oprócz umożliwiania mieszkańcom kontaktu wzrokowego ze światem zewnętrznym – zadanie okien. Ważne jest więc, by jak najwięcej światła dziennego docierało przez ich szyby do wnętrza domu. By tak było współczynnik Lt powinien mieć możliwie największą wartość, najlepiej nie mniejszą niż 70-75%.

Szczelność. Ten parametr jest szczególnie istotny w domach wyposażonych w wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. W nich bowiem okna nie biorą udziału w wymianie powietrza w pomieszczeniach, dobrze więc, jeśli są nawet całkowicie szczelne.

W domach z wentylacją naturalną (grawitacyjną) i mechaniczną wyciągową okna są najczęściej miejscem napływu świeżego powietrza do pomieszczeń. Jednak i w nich lepiej, żeby odbywał się on na przykład przez nawiewniki okienne niż nieszczelności pomiędzy skrzydłami i ościeżnicami okien. Tym bardziej dotyczy to miejsc styku okien z ościeżami w ścianach, co może się zdarzać, jeśli nie zostały one poprawnie zamontowane, zgodnie z zasadami „ciepłego” montażu.

Dlatego generalnie dobrze jest, jeśli okna są szczelne i mają dużą odporność na obciążenie wiatrem – powinny być też oczywiście wodoszczelne. Na przykład w oknach marki SOKÓŁKA szczelność okien gwarantują co najmniej dwie uszczelki wrębowe i jedna krawędziowa.

Materiał promocyjny Sokółka Okna i Drzwi S.A.   www.sokolka.com.pl

 

 

 

Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...