Zostań architektem przyszłości – IX edycja konkursu International VELUX Award

Ruszyły zapisy do dziewiątej edycji międzynarodowego konkursu dla studentów architektury International VELUX Award 2020. Studenci polskich uczelni, mają szansę wzięcia udziału w największym tego rodzaju globalnym konkursie i pochwalenia się swoją kreatywnością przed światowej sławy jury, którego przewodniczącą została znana francuska architektka Odile Decq. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja, która już się rozpoczęła, a potrwa do 1 kwietnia 2020 roku.

Konkurs International VELUX Award odbywa się co dwa lata, począwszy od roku 2004 jego zadaniem jest zachęcenie studentów do zwracania szczególnej uwagi na rolę światła naturalnego w architekturze, jako istotnego źródła oświetlenia, energii, dobrego samopoczucia i komfortu.

Od pierwszej edycji wzięło w nim udział około 12 000 studentów z 59 krajów, którzy zgłosili ponad 5 000 projektów. Konkurs urósł do rangi największego tego rodzaju wydarzenia dla studentów architektury, a polscy studenci już czterokrotnie odnosili w nim sukcesy. Byli to reprezentanci Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Poznańskiej.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?
„Sama jestem zapalonym konkursowiczem, do tego zawsze namawiali nas nasi profesorowie i ja również zawsze zachęcałam studentów do udziału w konkurach. Obecnie konkursy są płaszczyzną nie tyle do zaistnienia, co do przebicia się ze swoim światopoglądem i wizją jakiegoś kawałka świata” – mówi prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz – generalny projektant w pracowni Kuryłowicz & Associates. Kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

„International VELUX Award jest konkursem, gdzie został jasno określony profil widzenia świata, gdzie światło naturalne odgrywa olbrzymią rolę. Jest to bardzo rozwijający konkurs, dotyczący największych kamieni milowych, jakie są w ogóle w projektowaniu. Bo architektura to gra światłocienia. Bez światła nie ma architektury, po prostu jej nie widać, ona nie jest przestrzenna, nie funkcjonuje w trójmiarze” – dodaje Ewa Kuryłowicz.

„Zachęcam wszystkich studentów architektury do spróbowania swoich sił w IX edycji International VELUX Award. Jest to niezwykle prestiżowy konkurs, w którym polscy studenci odnosili już sukcesy. Wiem, że był to dla nich doskonały impuls do dalszego rozwoju, a później ambitnej kariery zawodowej, często zagranicą. Ponadto konkurs oferuje też ogromne możliwości networkingu w środowisku. Wszyscy polscy studenci, którzy byli laureatami wspominają go jako wspaniałą przygodę” – zachęca Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy VELUX Polska.

Wygrana w tym konkursie to nie tylko cenne nagrody pieniężne, lecz także szansa dla studentów do zaistnienia w międzynarodowym gronie młodych architektów z całego świata, pochwalenie się swoją kreatywnością przed międzynarodowym jury, a przede wszystkim możliwość pokazania swojej wizji świata.

Każda praca nadesłana przez studentów jest analizowana przez grono znamienitych architektów powołane do jury przez współpracującą z konkursem Międzynarodową Unię Architektów (ang. International Union of Architects, UIA).

Co więcej, laureaci nagród regionalnych mają potem szansę na zaprezentowanie swoich prac podczas święta architektury, czyli na Światowym Festiwalu Architektury (ang. World Architecture Festival, WAF). Wystąpienie przed znamienitym audytorium i pokazanie swoich prac to niezapomniane przeżycie, a także okazja do postawienia ważnego kroku na ścieżce zawodowej.

„Jury określa uczestników konkursu mianem „architektów przyszłości”, gdyż co roku nadsyłane prace pokazują wizję architektoniczne młodych ludzi uwzględniające zarówno kwestie środowiskowe, jak i społeczne, podkreślające ogromną odpowiedzialność architektury za przyszłość ludzi w różnych zakątkach świata” – dodaje Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy VELUX Polska.

Nagrody dla studentów oraz opiekunów naukowych

Regulamin konkursu zakłada, że każdy student lub zespół ma swojego opiekuna naukowego. Ich wsparcie i zaangażowanie jest bardzo ważne i cenne, dlatego zostają oni również nagrodzeni.

Grupa VELUX zachęca wykładowców akademickich oraz uczelnie do jeszcze większego włączania tematyki związanej ze światłem dziennym w architekturze w program nauczenia, a także służy wszelkimi materiałami dydaktycznymi, które pomagają wykładowcom w prezentacji idei konkursu i jego przebiegu.

Wygrana w konkursie to zatem olbrzymi prestiż i satysfakcja również dla opiekuna naukowego i samej uczelni. Wyniki konkursu są prezentowane nie tylko podczas Światowego Festiwalu Architektury, lecz także w znanych na świecie magazynach architektonicznych.

Laureaci otrzymują też nagrody pieniężne, które trafiają zarówno do studentów, jak i ich opiekunów naukowych. Łączna pula nagród wynosi 30 000 euro. Nagroda główna w każdej kategorii to 5 000 euro (4 000 euro dla studenta i 1 000 euro dla opiekuna), natomiast nagrody za najlepsze prace w regionach w ramach każdej kategorii to 1 250 euro (1 000 euro dla studenta oraz 250 euro dla opiekuna). Jury może również nagrodzić autorów najlepszych projektów z zastosowaniem produktów VELUX, chociaż studenci nie mają obowiązku wykorzystywać ich w swoich pracach.

Jak przebiega konkurs?

Rejestracja już się rozpoczęła i potrwa do 1 kwietnia 2020 roku. Jest ona warunkiem obligatoryjnym do złożenia pracy konkursowej. Rejestracja odbywa się na stronie iva.velux.com, a prace konkursowe mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach – „Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania nad światłem naturalnym”.

W lipcu 2020 jury wybierze po dwóch zwycięzców z każdego z pięciu regionów określonych przez Międzynarodową Unię Architektów: 1) Europy Zachodniej, 2) Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, 3) Ameryk, 4) Azji i Oceanii oraz 5) Afryki.

Dziesięciu zwycięzców regionalnych zaprezentuje jury swoje projekty osobiście podczas Światowego Festiwalu Architektury w listopadzie 2020 roku. Wtedy jury wybierze jednego zwycięzcę globalnego w każdej z kategorii konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. Każdy zgłaszający się student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego.

Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:

  • 1 kwietnia 2020: zamknięcie internetowej rejestracji uczestników
  • 15 czerwca 2020: ostateczny termin przesyłania projektów
  • lipiec 2020: ogłoszenie zwycięzców regionalnych
  • grudzień 2020: ogłoszenie zwycięzców globalnych

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: iva.velux.com

Materiał prasowy Velux

Zobacz także

W domach ze ścianami jednowarstwowymi, wymurowanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, wewnętrzne ściany nośne wykonuje się z bloczków cięższych odmian, na przykład Ytong Acura lub Ytong Solid. Dla sztywności konstrukcji domu i jego odporności na nierównomierne osiadanie gruntu bardzo duże znaczenie ma dobre połączenie ze sobą zewnętrznych ścian nośnych z wewnętrznymi. Jednowarstwowe ściany zewnętrzne, wykonane z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, pełnią jednocześnie funkcję […]

.

Gdy buduje się dom, wszystkie jego elementy powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. To podstawowy warunek, żeby budynek nie tylko był bezpieczny, ale też by już po kilku miesiącach nie wymagał remontu. Jeśliby jednak trzeba byłoby wybrać jeden element domu, który naprawdę należy zrobić dobrze, to jest nim z pewnością pozioma izolacja przeciwwilgociowa, układana w budynkach niepodpiwniczonych na wierzchu ścian fundamentowych (Fot. 1). Jej niestaranne wykonanie lub brak może skończyć […]

.

Większość domów jednorodzinnych o prostopadłościennej bryle przykryta jest stromym, dwuspadowym dachem. Jego połacie mają zwykle znaczne pochylenie, dzięki czemu nawet podczas dużej ulewy taki dach pozostaje szczelny. Jest tak oczywiście jedynie wtedy, gdy dekarze nie popełnią jakichś błędów podczas układania jego pokrycia. Zrobienie szczelnego dachu stromego nie jest specjalnie skomplikowane, jeśli osłania on wszystkie ściany domu (Fot. 1). Dużo trudniejsze jest […]

.

O rodzaju drewna, z jakiego ma być wykonana konstrukcja dachu, decyduje projektant i zapisuje to w projekcie domu. W praktyce jednak bardzo często to inwestor, czasem po konsultacji z wykonawcą, wybiera i kupuje drewno na więźbę. W Polsce wciąż jeszcze większość konstrukcji dachów domów jednorodzinnych wykonuje się tradycyjnie, czyli z pojedynczych elementów, które łączy się na budowie. Najczęściej używanym materiałem na taką więźbę jest przetarte, czterostronnie obrzynane drewno sosnowe, kupione […]

.