OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

W dniach 18 i 19 kwietnia miał miejsce Finał Centralny XXVIII. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Tym razem odbywał się on w Małej Auli Politechniki Warszawskiej – uczelni, która od dwudziestu lat jest organizatorem tej Olimpiady (dokładniej – jest nim wydział Inżynierii Lądowej PW).

Olimpiada ta, przeznaczona dla uczniów średnich szkół budowlanych, jest już jedną z ostatnich olimpiad technicznych, których kiedyś było w Polsce bardzo dużo. Stało się tak między innymi za sprawą, podjętej jakiś czas temu, decyzji centralnych władz oświatowych, które doszły do wniosku, że polskiej młodzieży nie jest potrzebne wykształcenie techniczne na poziomie średnim, bo wszyscy powinni kończyć licea ogólnokształcące, a potem studia wyższe. Najlepiej na kierunkach prawa, marketingu i zarządzania oraz dziennikarstwa i politologii.
I choć od lat licencjaci i magistrowie, poszukujący pracy po takich studiach, na sobie samych doświadczają fiaska takiego myślenia, MEN nie zamierza zmieniać swoich poglądów w tej sprawie.

Na tym tle ogromna pasja osób zaangażowanych w organizowanie co roku zawodów Olimpiady WiUB na szczeblu szkolnym, okręgowym i centralnym, budzi ogromne uznanie i szacunek. Są wśród nich pracownicy Politechnik, dyrektorzy szkół budowlanych, a przede wszystkim nauczyciele zawodu, którzy pracują z młodzieżą na co dzień, przygotowując ich do zawodów Olimpiady, w zakresie zdecydowanie przekraczającym oficjalne programy nauczania. To właśnie dzięki tym pasjonatom uczniowie szkół budowlanych wynoszą ze szkoły dużo więcej niż tylko umiejętność rozwiązywania testów. Doceniają to firmy z branży budowlanej, które fundują nagrody dla laureatów zawodów wszystkich szczebli lub tak jak FAKRO – polska firma o światowej marce czy Stowarzyszenie Producentów Cementu, są sponsorami głównymi całej Olimpiady.

Większość finalistów zawodów okręgowych i centralnych trafia po ukończeniu szkoły na dobre Politechniki, gdzie są wyróżniającymi się studentami. Najlepsi z nich i najbardziej pracowici robią później zawodowe kariery, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
To wszystko pokazuje, że nie tylko ta Olimpiada, ale i średnie szkoły budowlane, bez których by jej oczywiście nie było, mają swój sens i swoje miejsce w procesie kształcenia młodzieży. I że ich ukończenie daje młodym ludziom więcej niż „testowa” matura. Przy czym nie chodzi tu tylko o możliwości zatrudnienia na szeroko rozumianym rynku budowlanym. Chociaż o to też…

W tym roku dwa pierwsze miejsca zajęli uczniowie ze szkół, które od lat utrzymują się w czołówce OWIUB: z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie oraz z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Taka też była kolejność w rankingach szkół oraz opiekunów finalistów. Duże gratulacje należą się laureatom i finalistom zawodów centralnych, ale też wszystkim z prawie czterech tysięcy(!) uczestników tegorocznej Olimpiady oraz oczywiście ich opiekunom naukowym.

PS Dla porządku należy powiedzieć, że organizacja OWIB jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ale to by było jedynie na tyle.

Więcej informacji o Olimpiadzie na stronie – www.olimpiadabudowlana.pl

 

Fot. Grzegorz Adamczewski

Zobacz także

Z powodu smogu coraz więcej samorządów wprowadza przepisy, które już w niedługim czasie mogą zabronić – zwłaszcza w dużych miastach – ogrzewania domów i mieszkań węglem i drewnem. Zakazy te dotyczyć będą zapewne także kominków, choć spalane w nich suche drewno, szczególnie liściaste, jest z pewnością dużo mniej szkodliwe dla środowiska niż węgiel, szczególnie ten o niskiej jakości. Ten radykalny, choć z pewnością słuszny […]

.
Fot. Ytong Xella

Domy ze ścianami jednowarstwowymi, oprócz wielu innych zalet, mają także tę, że buduje się je szybciej niż budynki, w których mury ścian zewnętrznych muszą być na późniejszym etapie budowy osłonięte warstwą ocieplenia. Jest tak dlatego, że ściany jednowarstwowe od razu spełniają zarówno wymagania wytrzymałościowe, jak i izolacyjności termicznej, podczas gdy w ścianach dwuwarstwowych obie te funkcje są od siebie rozdzielone. W ścianach dwuwarstwowych za przeniesienie występujących w budynku obciążeń odpowiada […]

.
Fot. KFD

Kominek z płaszczem wodnym, nazywany czasem po prostu wodnym, może być źródłem ciepła dla centralnego ogrzewania domu i podgrzewania wody. Przyjęło się jednak uważać, że zgodnie z przepisami nie może być on jedynym urządzeniem grzewczym w domu, gdyż nie jest w stanie ogrzać go samodzielnie. Tymczasem to nieprawda, choć trzeba przyznać, że ogrzewanie domu samym kominkiem jest dość kłopotliwe i musi być spełnionych kilka warunków, żeby to miało sens. Po pierwsze […]

.

Największą zaletą wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła jest zapewnienie wymiany powietrza w domu przez cały rok. Jest tak dlatego, że jej działanie – w przeciwieństwie do wentylacji naturalnej – jest niezależne od warunków atmosferycznych, a jej intensywność może być łatwo dostosowywana do potrzeb mieszkańców. Ogromnie ważnym – i bardzo często podkreślanym – atutem mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej jest oszczędzanie energii, zużywanej do ogrzewania domu zimą. Dzięki niej […]

.