Jak naprawić pęknięcia ścian zewnętrznych w narożniku domu?

Pęknięcia konstrukcyjnych ścian domu – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych – mogą mieć różne przyczyny. Daje się je zwykle z dużym prawdopodobieństwem określić, obserwując charakter uszkodzeń. Zazwyczaj pęknięcia ścian domu mają związek z fundamentami, a dokładniej – z ich nierównomiernymi odkształceniami.

Tak też było w pewnym domu, w którym – mniej więcej w rok od zakończenia budowy – zewnętrzne ściany parteru pękły w jednym z narożników, tuż przy tarasie zlokalizowanym w podcieniu (Fot. 1 i 2).

Fot. 1 – Pęknięcie ściany od strony tarasu miało prawie poziomy przebieg i było największe na jej krawędzi
Fot. 2 – Na przylegającej do niej ścianie domu pęknięcie było ukośne i zamykało się dopiero pod samym dachem

Fragment stropu piętra nad tarasem podparty był na dwóch krawędziach ścianami oraz w narożniku – żelbetowym słupem (Rys. 1). Słup ten miał oddzielny fundament w postaci żelbetowej stopy, niepowiązanej z ławami, na których wymurowane były zewnętrzne i wewnętrzne ściany domu.

Rys. 1 – Słup podpierający strop nad tarasem miał oddzielny fundament, niepołączony z ławami fundamentowymi, co – przy niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych na działce – stało się powodem pękania ścian; naprawa polegała na połączeniu fundamentów w całość za pomocą dwóch dodatkowych odcinków betonowych ław

Taka decyzja konstruktora miała dla uszkodzenia jednego z narożników ścian przy tarasie kluczowe znaczenie – przede wszystkim dlatego, że warunki gruntowe na działce nie były dobre. Pod warstwą ziemi roślinnej zalegały bowiem gliny piaszczyste z wahającym się zwierciadłem wody gruntowej. Zmieniający się jej poziom był spowodowany bliskim sąsiedztwem niewielkiej – przez znaczną część roku – rzeczki.

To właśnie ze względu na niekorzystne warunki posadowienia domu już na wstępnym etapie jego budowy trzeba było wymienić część gruntu, ponieważ występowały w nim kurzawki w postaci nawodnionego pod dużym ciśnieniem, drobnego piasku.

Decyzja konstruktora, by na takim niepewnym gruncie dać oddzielny fundament pod słup podpierający narożnik piętra, była wielce niefortunna. Już wkrótce okazało się bowiem, że ten posadowiony na stopie fundamentowej słup stanowi dla konstrukcji piętra silniejsze podparcie niż ściany parteru. Gdy więc pod ich ławami zaczął osiadać grunt, pojawiło się – opisane na wstępie – pęknięcie w narożniku dwóch ścian, przylegających do tarasu.

Ściany domu miały budowę trójwarstwową i były wykonane z cegły ceramicznej – zarówno ich warstwa nośna, jak i elewacyjna; obie też zostały wykończone tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym. To właśnie taka budowa ścian sprawiła, że ich pęknięcia były widoczne zarówno od zewnątrz, jak i od środka domu.

Charakter uszkodzeń wyraźnie świadczył o tym, że pęknięcie spowodowały dolne fragmenty ścian, które „poszły” za osiadającymi ławami fundamentowymi. Potwierdzało to okresowe zmniejszanie się i zwiększanie szerokości rozwarcia pęknięć w różnych porach roku – temperatura i zmiany poziomu wód gruntowych miały bowiem wpływ na pęcznienie i osiadanie gliniastego gruntu.

STABILIZACJA FUNDAMENTÓW

Prostym, a zarazem skutecznym sposobem na stabilizację fundamentów w narożniku domu z tarasem i podcieniem okazało się przedłużenie ław fundamentowych i połączenie ich z żelbetową stopą słupa (Rys. 1). Na wszelki wypadek dodatkowe odcinki ław wykonano wzdłuż obu zewnętrznych brzegów tarasu, a nie tylko po stronie uszkodzonych ścian.

Obawiano się bowiem, że z czasem nowe pęknięcia mogą się pojawić również w drugim narożniku tarasu.
Nowe odcinki ław wykonano w deskowaniach, zbrojąc je podłużnie i łącząc z istniejącymi fundamentami za pomocą krótkich prętów stalowych, osadzonych w wywierconych w nich otworach.

Taki sposób naprawy okazał się skuteczny, ponieważ od tego czasu ściany parteru były stabilne. Potwierdzał to brak uszkodzeń na gipsowych plackach nałożonych na pęknięcia, mimo zmieniających się warunków pogodowych.

Po kilku miesiącach można więc było przystąpić do naprawy uszkodzonych ścian, która okazała się niezbyt skomplikowana. W warstwie elewacyjnej przed uzupełnieniem tynku i malowaniem ścian wypełniono wprawdzie większe pęknięcia żywicą epoksydową, ale już od środka domu – gdzie uszkodzenia były mniej wyraźne, nawet i to nie było potrzebne. Wystarczyło jedynie zaszpachlować uszkodzenia i pomalować ściany.

Od czasu połączenia ław fundamentowych ze stopą słupa minęło już prawie dziesięć lat i żadne nowe pęknięcia ścian wokół podcienia tarasu się nie pojawiły. Prawdopodobne jest więc, że nie byłoby ich wcale, gdyby od początku ławy fundamentowe i stopa pod słupem stanowiły jedną całość.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Jak „zszyć” poziome pęknięcie w podłużnej ścianie parteru?

Jak naprawić pękniętą ścianę szczytową?

Jak skleić pęknięcia w ścianie z betonu komórkowego?

Jak skutecznie naprawić pękniętą ścianę?

Czy parkiet może spowodować pękanie ścian parteru?

Zobacz także

W betonowych elementach konstrukcji domu murowanego, takich jak stropy, schody i słupy, a w budynkach niepodpiwniczonych – także podkład podłogi na gruncie, znajduje się dużo wilgoci technologicznej. To samo dotyczy jego murowanych ścian, zwłaszcza gdy są wykonane z bloczków betonu komórkowego lub wapienno-piaskowych. Wilgoci tej warto się pozbyć przed przystąpieniem do dalszych prac budowlanych, ale nie jest to wcale łatwe. Najtrudniej jest to zrobić wtedy, gdy dom ma być wybudowany […]

.

Wydawać by się mogło, że dla wyglądu przydomowego ogrodu najważniejsze są jedynie kolorowe rabaty z krzewami i kwiatami, sporej wielkości trawnik oraz – ewentualnie – atrakcyjna altana i zadbane oczko wodne, najlepiej z kamienistymi kaskadami. Do tego jeszcze wijące się wśród nich kamienne ścieżki z podtrzymującymi skarpy kolorowymi murkami. Nikt oczywiście nie ma zamiaru umniejszać znaczenia dla ogrodu jego „dużych” elementów, ale czasem na nasz emocjonalny stosunek […]

.

Rosnące zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy, dotyka nie tylko osób żyjących w dużych miastach, ale i w niewielkich miejscowościach. W ciągu dnia spory udział w zatruwaniu powietrza ma ruch komunikacyjny, jednak sprawcami unoszenia się w powietrzu drobnych, szkodliwych dla zdrowia pyłów są w dużym stopniu sami mieszkańcy. Dotyczy to przede wszystkim osób gorzej sytuowanych, których nie stać (albo przynajmniej tak uważają) na zużywanie do ogrzewania domu i przygotowywania w nim wody paliw lepszej jakości, […]

.

Zdarzają się takie działki budowlane, na których poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, że może utrudniać wybudowanie domu na tradycyjnych ławach i ścianach fundamentowych. W takich sytuacjach możliwe jest oczywiście zastosowanie płyty fundamentowej, która nie jest tak bardzo jak ławy zagłębiona w gruncie. Jest to jednak rozwiązanie zazwyczaj droższe. Jeśli więc, choćby ze względu na koszty, pozostajemy przy tradycyjnych fundamentach, musimy liczyć się z tym, że trudno będzie […]

.