Jak należy układać styropian pod wylewki podłogowe?
24 sierpnia 2020

Przewody grzewcze, mimo że mają własną izolację termiczną, dobrze jest umieszczać dopiero w drugiej warstwie styropianu (Rys. 1). Lepiej bowiem jeśli będą tracić ciepło do pomieszczeń, a nie do gruntu (Fot. 11).

Rys. 1 – Na parterze przewody zasilające w ciepło grzejniki układa się w górnej warstwie płyt styropianowych; mają one wprawdzie własną izolację termiczną, ale nie jest ona zbyt duża
Fot. 11 – Przewody zasilające w ciepło ogrzewanie podłogowe w łazience ułożono na pierwszej warstwie styropianu; po schowaniu ich w drugiej warstwie wylewka w pokoju będzie miała o kilka centymetrów mniejszą grubość niż w łazience

Ułożonych w drugiej warstwie styropianu przewodów grzewczych nie trzeba od oddzielać od wylewki kolejną jego warstwą (Fot. 12). Natomiast warto przed ułożeniem betonowej wylewki przykryć całość folią budowlaną (Fot. 13).

Fot. 12 – Tutaj płyty styropianowe ułożono na folii budowlanej – zupełnie niepotrzebnie, gdyż izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie wykonano z obojętnej dla nich papy termozgrzewalnej
Fot. 13 – Przed wykonaniem betonowej wylewki płyty styropianowe, wraz z ukrytymi w nich przewodami grzewczymi zostaną osłonięte folą budowlaną, by beton nie dostał się między krawędzie płyt

Wprawdzie takie wylewki powinno się wykonywać z betonu o konsystencji mokrego piasku (Fot. 14), który nawet ułożony bezpośrednio na płytach styropianowych nie powoduje ich zawilgocenia. Jeśli jednak dostanie się on pomiędzy odkształcone – podczas chodzenia po nich – krawędzie płyt, to nie tylko wylewka nie będzie mieć jednakowej grubości na całej swojej powierzchni, ale powstaną też mostki termiczne (lub akustyczne). Dlatego warto osłonić styropian folią budowlaną nawet w miejscach, w których na folii refleksyjnej nie będą układane przewody ogrzewania podłogowego (Fot. 15).

Fot. 14 – Wylewki podłogowe powinno się wykonywać z betonu o konsystencji mokrego piasku; nie ma więc obawy, że mógłby on zawilgocić styropian, gdyby nie był od niego rozdzielony folią refleksyjną lub budowlaną
Fot. 15 – Żeby w czasie wykonywania wylewek beton nie dostał się między uniesione podczas chodzenia krawędzie płyt, warto je osłonić folią nie tylko pod przewodami grzejnymi, ale także tam, gdzie nie są one ułożone

Przystępując do układania na styropianie wylewek betonowych, nie można oczywiście zapomnieć o oddzieleniu ich od ścian nośnych i działowych oraz słupów, schodów i kominów za pomocą elastycznych taśm dylatacyjnych (Fot. 16 i 17), wykonanych na przykład ze spienionego polietylenu.

Fot. 16 – Wylewki betonowe muszą być oddzielone od ścian i innych elementów domu specjalnymi taśmami dylatacyjnymi, które najlepiej rozłożyć przed ich wykonaniem i ustabilizować porcjami mieszanki betonowej
Fot. 17 – Wokół krawędzi świeżo ułożonej, wyrównanej i zagęszczonej wylewki widać taśmy dylatacyjne; zostaną one przycięte dopiero po jej całkowitym stwardnieniu – przed przystąpieniem do wykonywania tynków

STROP NAD PARTEREM

Zasady ukrywania na piętrze przewodów instalacyjnych w warstwach styropianu są takie same jak na parterze. Zwykle styropian ma tu mniejszą grubość, niezbędną jedynie do tego, by ukryć przewody grzejne, doprowadzające ciepło do grzejników (Fot. 18). Mogą one też stykać się bezpośrednio ze stropem, gdyż tracone przez nie ciepło i tak zostanie w domu.

Sprawa się nieco komplikuje przy zastosowaniu na piętrze ogrzewania podłogowego, ale i tutaj grubość styropianu może być zdecydowanie mniejsza niż wtedy, gdy przewody grzejne ułożone są na podłodze parteru, wykonanej na gruncie. Straty ciepła zostają bowiem w domu, ogrzewając co najwyżej pomieszczenia na parterze.

Grubsza warstwa styropianu będzie potrzebna jedynie wtedy, gdy na stropie są prowadzone nawiewne i wywiewne przewody wentylacji mechanicznej (Rys. 2). Ze względów akustycznych dobrze jest, jeśli zarówno od stropu, jak i od wylewki podłogowej oddziela je przynajmniej 1-centymetrowa płyta styropianowa. Oczywiście na stropie powinno się układać jedynie uelastycznioną odmianę styropianu, stosowaną do izolacji akustycznych.

Fot. 18 – Na stropie przewody doprowadzające ciepło do grzejnika mogą być ułożone bezpośrednio na betonie i ukryte tylko w jednej warstwie styropianu; tracone przez nie po drodze ciepło i tak zostanie w domu
Rys. 2 – Warstwy podłogi ułożonej na stropie parteru – jeśli w warstwie styropianu zostaną poprowadzone przewody wentylacji mechanicznej, to powinny być one odizolowane „akustycznym” styropianem od stropu i wylewki

Uwaga! Planując ułożenie na piętrze grubszej warstwy styropianu, należy pamiętać o tym, że ostatni stopień schodów będzie w stanie surowym miał inną grubość niż pozostałe. Oczywiście ta uwaga odnosi się także do pierwszego stopnia na parterze, z tym że o jego odmienności zwykle się pamięta, a o tym ostatnim zdarza się zapomnieć.

Zobacz także
Prąd, pozyskany przez panele fotowoltaiczne z energii promieniowania słonecznego i przetworzony przez...
Stylów wnętrzarskich, które kochają elegancję i noszą jej znamiona zdecydowanie nie brakuje. To właśnie w...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Nowoczesne okna z drewnianymi profilami mają wiele przewag nie tylko nad oknami plastikowymi, ale i...
Z cegieł tych wykonywano zarówno ścianki, jak i przesklepienia kanałów poziomych (Fot. 8) oraz kanał...