Jak najlepiej zagospodarować pochyły teren działki?
12 sierpnia 2020

Pochyły teren na działce można łatwo uformować w kilka tarasów, dzięki czemu wykorzystanie działki do celów rekreacyjno-ogrodniczych wyraźnie się zwiększy. Aby to było możliwe, trzeba zrobić kilka ścian oporowych, które umożliwią wykonanie płaskich tarasów.

Ściany oporowe należy zaplanować na działce w taki sposób, żeby grunt z górnej części mógł być rozplantowany na dolnej i by nie trzeba go było transportować na większe odległości (Rys. 1).

Do stabilizacji gruntu na tarasach najlepiej zastosować oporowe ściany palisadowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych murów oporowych z kamienia, cegieł czy betonu, które muszą być dość szerokie, gdyż utrzymują grunt przede wszystkim swoim ciężarem, ściany palisadowe mogą być stosunkowo cienkie. Dzięki temu nie zabierają sobą cennej powierzchni na działce. Ważne jedynie by były zagłębione w gruncie na odpowiednią głębokość.

W miejscach, gdzie na uformowanym tarasie samochód może podjechać aż do ściany oporowej, palisada powinna być zagłębiona w gruncie na głębokość co najmniej o 20% większą niż wynosi różnica poziomów terenu na rozdzielonych nią tarasach (Rys. 1). Jeśli więc ściana palisadowa ma utrzymać grunt o wysokości jednego metra, to powinna być zagłębiona na 1,2 m, licząc od poziomu dolnego tarasu.

Rys. 1 – Do uformowania pochyłej działki w kilka tarasów warto wykorzystać palisadowe ściany oporowe, gdyż ze względu na niewielką grubość, nie zabierają sobą miejsca w ogrodzie

Tam, gdzie wjazd samochodu na taras jest niemożliwy, do utrzymania różnicy poziomu gruntu wystarczy zagłębić palisadę na podobną do niej głębokość, a nawet mniejszą o 10-15%.

Palisadową ścianę oporową najlepiej wykonać jako żelbetową, zbrojoną obustronnie siatkami z prętów stalowych. Pamiętać jedynie należy, żeby – ze względu na bezpośredni kontakt ściany z gruntem stal zbrojeniowa miała zwiększoną otulinę betonową do minimum 2 cm.

Ściany takie można wykonać w deskowaniu na miejscu lub jako prefabrykowane; w tej drugiej sytuacji – zwłaszcza jeśli będą miały one większą wysokość – do ich montażu potrzebny będzie dźwig.

Oczywiście konkretne ściany powinien zaprojektować konstruktor, ale dla orientacji można przyjąć, że ściana palisadowa utrzymująca metrową różnicę poziomów między tarasami będzie miała grubość nie większą niż 15 cm.

Dla zwiększenia trwałości ścian, dobrze jest ich fragmenty stykające się z gruntem zabezpieczyć lepikiem asfaltowym.

Uwaga! Nie róbmy nigdy ścian palisadowych (ani też niczego innego w ogrodzie) ze zużytych podkładów kolejowych. Mimo że bardzo długo leżały na otwartym powietrzu, wciąż są dużym zagrożeniem dla nas i naszych sąsiadów.

Zobacz także
Bardzo wiele osób, budujących lub modernizujących teraz swoje domy, decyduje się na montaż w nich pompy...
Beton komórkowy, dzięki swoim właściwościom technicznym, znakomicie nadaje się do budowy domów. Wykonane z...
Projekty domów o powierzchni użytkowej do 100 metrów kwadratowych to bardzo szeroka oferta. Na stronie...
Romantyczny, wiejski dom w Salzburgu został odrestaurowany w ścisłej współpracy z Urzędem ds. Zabytków i...