Na jakie dofinasowanie można liczyć, termomodernizując teraz swój dom?
24 czerwca 2022

Poddając swój dom termomodernizacji w zakresie budowlanym i instalacyjnym nie tylko poprawiamy komfort mieszkania w nim – radykalnie obniżamy też wydatki na jego ogrzewanie i przygotowanie w nim ciepłej wody. Ograniczamy również w ten sposób zużycie paliw nieodnawialnych, których zasoby na Ziemi szybko się kończą, a także – co bardzo ważne – zmniejszamy emisję szkodliwych związków i zanieczyszczeń do atmosfery.

Właściwie przeprowadzona termomodernizacja domu sprawia, że maleje nasz wpływ na zmiany klimatyczne, których negatywne skutki z każdym rokiem coraz bardziej odczuwamy. Bardzo ważne też, że dzięki niej – nie tylko domownicy, ale i ich sąsiedzi – będą mogli oddychać czystszym powietrzem (Fot. 1).

Jeśli więc mieszkamy w domu, który ma już swoje lata i jego przegrody zewnętrzne – ściany, dach i okna – od dawna nie spełniają obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności termicznej, warto pomyśleć o jego gruntownej termomodernizacji.

Powinniśmy to zrobić zwłaszcza wtedy, gdy nasz dom ogrzewany jest starym kotłem na paliwa stałe, który jest nie tylko nieefektywny, ale i emituje do atmosfery duże ilości dwutlenku węgla, pyłów i szkodliwych związków chemicznych.

Fot. Vaillant
Fot. 1 – Docieplenie domu i zamiana starego kotła na paliwa stałe na nowoczesną pompę ciepła to także bardziej czyste powietrze w okolicy

Czas na termomodernizację

Na podjęcie decyzji o termomodernizacji domu jest teraz szczególnie dobry moment. Można bowiem otrzymać na nią dotację z programu CZYSTE POWIETRZE, którego głównym celem jest ograniczenie ilości szkodliwych substancji, emitowanych przez źle ocieplone domy jednorodzinne, które ogrzewane są przestarzałymi urządzeniami grzewczymi i paliwami stałymi niskiej jakości.

Termomodernizując teraz dom można też dodatkowo – przy rozliczaniu podatku dochodowego – skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, ale jedynie na te przedsięwzięcia, na które nie otrzymało się dotacji z programu CZYSTE POWIETRZE.

Z dofinasowania z programu CZYSTE POWIETRZE (dla pewnej grupy beneficjentów także w postaci niskooprocentowanych pożyczek udzielanych za pośrednictwem gmin), mogą więc skorzystać właściciele lub współwłaściciele istniejących domów jednorodzinnych. Muszą się jedynie zdecydować na zwiększenie ich izolacyjności cieplnej oraz wymianę starych, nieefektywnych pieców i kotłów na nowoczesne, wysokosprawne urządzenia grzewcze – najlepiej takie, które wykorzystują odnawialne źródła energii.

Do termomodernizacji domu zalicza się także montaż w nim mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, dzięki której nie tylko poprawia się standard zdrowotny mieszkańców, ale też wyraźnie zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Od kwietnia 2020 roku wprowadzono zmiany do programu CZYSTE POWIETRZE, które mają umożliwić skrócenie maksymalnego czasu rozpatrywania wniosków (z 90 do 30 dni) oraz – między innymi – powiązać wysokość dotacji z efektem ekologicznym, przez promowanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii. Na specjalną premię będą też mogli liczyć ci, którzy wybiorą urządzenia o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, potwierdzonej w etykiecie ErP.

W zmienionej wersji Programu uproszczone zostały także zasady przyznawania dotacji, dzięki zwolnieniu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z obliczania dochodów wnioskodawcy. Teraz beneficjentów podzielono na dwie grupy, uprawnione do dofinasowania o różnej wysokości, a zaświadczenia o wynikającym z kryterium dochodowego prawie do zwiększonego dofinasowania wydawać będą gminy.

Łatwiej jest obecnie złożyć wniosek o dotację, gdyż wszelkie dane techniczne, zaświadczenia i dokumentacje będą teraz zbierane w formie oświadczeń. Co ważne – wniosek taki będzie też można złożyć przez internet w serwisie gov.pl.

Zdecydowano także, że przyznana dotacja będzie również mogła być przeznaczona bezpośrednio na częściową spłatę kredytu bankowego.

Program CZYSTE POWIETRZE zintegrowano teraz z Programem MÓJ PRĄD, dzięki czemu nie trzeba będzie składać oddzielnych wniosków, jeśli właściciel domu zdecyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych.

Wprowadzone do Programu zmiany wiążą wysokość dotacji z efektem ekologicznym. Oznacza to, że dodatkowo premiowane będą przedsięwzięcia zmniejszające emisję dwutlenku węgla, a także urządzenia, które wykorzystują odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

Uwaga! Całkowity roczny dochód osoby wnioskującej o dofinansowanie z Programu nie może teraz przekraczać 100 000 zł. Nie można też liczyć na dotację z Programu na docieplenie przegród zewnętrznych budynku i wymianę w nim stolarki okiennej i drzwiowej, jeśli o pozwolenie na jego budowę wystąpiono (lub zgłoszono jego budowę) po 31 grudnia 2013 roku. Dotację na poprawienie izolacyjności termicznej budynku będą natomiast mogli otrzymać ci, którzy już wcześniej wymienili w nim stare źródło ciepła na nowoczesne.

Urządzenia marki Vaillant do programu Czyste Powietrze

Na zakup i montaż praktycznie wszystkich urządzeń marki Vaillant, czołowego producenta systemów grzewczych, wentylacyjnych i fotowoltaicznych, można otrzymać dofinansowanie z programu CZYSTE POWIETRZE.

Na powietrzne pompy ciepła aroTHERM split, aroTHERM plus (Fot. 2), versoTHERM, recoCOMPACT, o klasie efektywności energetycznej co najmniej A++ (dla temperatury zasilania 55ºC), można otrzymać dotację w wysokości 45% kosztów, ale nie więcej niż 13 500 zł.

Na gruntową pompę ciepła flexoTHERM exclusive (Fot. 3), o klasie energetycznej A+++, można też otrzymać dotację w wysokości 45% kosztów, lecz nie więcej niż 20 250 zł.

Fot. Vaillant
Fot. 2 – Powietrzna pompa ciepła aroTHERM plus
Fot. Vaillant
Fot. 3 – Pompa ciepła typu solanka-woda flexoTHERM exclusive

Także na wszystkie kotły kondensacyjne marki Vaillant, na przykład na ecoTEC exclusive VC/VCW (Fot. 4) lub ecoTEC pure VC/VCW (Fot. 5), można otrzymać dotację na 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4500 zł (przy istniejącym przyłączu gazowym w budynku) oraz 45%, ale nie więcej niż 6750 zł (przy wykonaniu nowego przyłącza gazowego).

Fot. Vaillant
Fot. 4 – Kocioł kondensacyjny ecoTEC pure VC/VCW
Fot. Vaillant
Fot. 5 – Kocioł kondensacyjny ecoTEC exclusive VC/VCW

Dotację z programu CZYSTE POWIETRZE w wysokości 30% poniesionych kosztów, (ale nie więcej niż 5000 zł) można także otrzymać na zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła recoVAIR VAR (Fot. 6).

Dotyczy to także instalacji paneli fotowoltaicznych auroPOWER (Fot. 7) – tutaj dotacja wynosi 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł.

Fot. Vaillant
Fot. 6 – System wentylacji mechanicznej recoVAIR VAR
Fot. Vaillant
Fot. 7 – System paneli fotowoltaicznych auroPOWER

Także dotację w wysokości 30% poniesionych kosztów (nie więcej jednak niż 4500 zł) można dostać na kolektory słoneczne auroTHERM (Fot. 8) oraz pompy ciepła do podgrzewania wody aroSTOR (Fot. 9).

Fot. Vaillant
Fot. 8 – Kolektory słoneczne auroTHERM
Fot. Vaillant
Fot. 9 – Pompa ciepła do podgrzewania wody aroSTOR

Więcej informacji o nowej wersji programu CZYSTE POWIETRZE można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Infolinia 0 801 804 444      www.vaillant.pl      www.facebook.com/VaillantPL

Materiał promocyjny Vaillant


Zobacz filmy

INSTALACJE EKOLOGICZNE

Zobacz także
Jednostki zewnętrzne powietrznych pomp ciepła typu split montuje się najczęściej w pobliżu ścian domu na dwóch ...
Przydomowa przestrzeń do rekreacji może przybierać mocno zróżnicowane formy, dostosowane do upodobań użytkowników oraz...
Małometrażowe wnętrza często wymagają pomysłowości i kreatywności podczas aranżacji, szczególnie gdy mamy do...
Jeszcze czterdzieści lat temu zdarzało się, że ściany i sufity w polskich domach wykańczano tynkami...