Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia domu lub mieszkania?
25 lutego 2023

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to jedna z podstawowych polis, która jest dostępna w ofercie praktycznie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. I choć na pierwszy rzut oka wszystkie polisy tego typu wydają się identyczne, to w rzeczywistości bardzo różnią się pod względem zakresu oferowanej ochrony. Jakie zatem jest najlepsze ubezpieczenie domu albo mieszkania, na jakie parametry zwrócić szczególną uwagę decydując się na konkretną polisę i dlaczego nie warto kierować się wyłącznie wysokością rocznej składki?

Szczęśliwa para tuż po przeprowadzce do nowego domu trzyma klucze do swojego lokum

Ubezpieczenie domu – podstawowe informacje

Ubezpieczenie domu zalicza się do bardzo szerokiej kategorii polis majątkowych. Podstawowym celem wykupowania ubezpieczenia nieruchomości jest skuteczna ochrona posiadanego mieszkania czy domu przed skutkami określonych w umowie zdarzeń losowych i innych zagrożeń. Ochrona jest zapewniana w postaci rekompensaty finansowej dla ubezpieczonego, jeśli jego nieruchomość ucierpi wskutek jasno określonych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Warto pamiętać, że jeśli chodzi o tego rodzaju ubezpieczenie, dom jest chroniony w różnym stopniu, zależnie od wybranego rodzaju polisy:

 • ubezpieczenie od ryzyk nazwanych – podstawowy wariant ubezpieczenia domu, zapewnia ochronę wyłącznie przed następstwami ryzyk ubezpieczeniowych wyszczególnionych w umowie podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowym;
 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk) – rozszerzony wariant polisy ubezpieczeniowej dla domu, obejmuje zakresem wszystkie ryzyka (także i te, które nie zostały wskazane wprost w umowie), o ile nie znajdują się na liście ryzyk wyłączonych z odpowiedzialności.

Należy też mieć na uwadze, że ubezpieczenia domu dostępne u różnych ubezpieczycieli będą się różnić nie tylko zakresem oferowanej ochrony, ale również okresem karencji, limitami sumy ubezpieczenia oraz wyłączeniami odpowiedzialności.

Co powinno zawierać dobre ubezpieczenie domu?

Para siedzi na kanapie i czyta oferty ubezpieczeń domu.

Dla wielu osób podstawowym kryterium wyboru ubezpieczenia domu jest wysokość rocznej składki, jest to jednak z gruntu niewłaściwe podejście do tego rodzaju polisy. Najlepsze ubezpieczenia domu to wcale nie te, które są najtańsze, ale te, które są optymalnie dopasowane do specyfiki Twojego domu i pozwalają skutecznie go chronić przed następstwami jak największej liczby zagrożeń (ryzyk ubezpieczeniowych). Dlatego właśnie przed podjęciem decyzji koniecznie należy rozeznać się na rynku, zapoznać się z ofertami różnych ubezpieczycieli i dopiero na tej podstawie dokonać finalnej decyzji.

Jakie ryzyka zawsze wchodzą w zakres ochrony?

Zmartwiona starsza para patrzy na swój nieukończony dom, który uległ pożarowi.

Niezależnie od tego, w którym Towarzystwie wykupisz swoje ubezpieczenie domu, będzie on zawsze chroniony przynajmniej w podstawowym zakresie – tzn. ochronie ubezpieczeniowej podlegają mury (czyli ściany nośne i działowe danej nieruchomości) oraz elementy stałe (czyli takie, które są trwale przytwierdzone do ubezpieczanej nieruchomości, np. podłogi, parkiet, meble w zabudowie, instalacja wodna, instalacja elektryczna itp.). Jeśli chodzi o ryzyka, od jakich możesz ubezpieczyć swój dom w wariancie podstawowym, pakiet zdarzeń losowych jest różny w zależności od ubezpieczyciela. Dla przykładu Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S. A. w zasadniczym wariancie ubezpieczenia dla domu uwzględnia następujące ryzyka:

 • pożar,
 • wybuch,
 • implozja,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu,
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej,
 • dym i sadza,
 • katastrofa budowlana,
 • akcja ratownicza,
 • wandalizm,
 • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczenie budowy domu

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy to unikalna polisa majątkowa, zapewniająca skuteczną ochronę przed wieloma ryzykami, na jakie może być narażona wznoszona przez Ciebie nieruchomość. Decydując się na ubezpieczenie budowy pamiętaj, że dokładny zakres ochrony jest różny w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych – koniecznie weź ten fakt pod uwagę szukając polisy dla siebie.

Dla przykładu, ubezpieczenie budowy w Generali możesz wykupić już od momentu kopania fundamentów, a w momencie, gdy wznoszona nieruchomość osiągnie stan surowy zamknięty, możesz dodatkowo ubezpieczyć także mienie ruchome (do 15 tys. zł) i stałe elementy przed ich montażem. Jeżeli powstający budynek jest wyposażony w alarm, to stałe elementy są chronione do ich pełnej wartości. Generali odpowiada wtedy również za wandalizm i przepięcia.

Dowiedz się więcej o ochronie, jaką zapewnia ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie mieszkania od zalania

Dobra polisa powinna też zawierać ubezpieczenie od zalania mieszkania, choć musisz pamiętać, że w znakomitej większości przypadków jest to opcja niestandardowa, dostępna najczęściej w pakiecie All Risk. Jednym z wyjątków od tej zasady jest Generali – ten ubezpieczyciel oferuje możliwość rozszerzenia pakietu podstawowego o ryzyko zalania, przy czym ochrona obejmuje w tym przypadku zarówno samo zalanie (także w wyniku niestandardowych przyczyn, jak choćby uszkodzenie wężyka od pralki, odkręcony kran czy deszcz wpadający przez otwarte okno lub drzwi), jak i koszty poszukiwania przyczyny szkody.

Ubezpieczenie od rabunku i kradzieży

To kolejna polisa mieszkaniowa, której zakres zazwyczaj nie mieści się w standardzie, ale jest praktycznie niezbędna dla każdego właściciela nieruchomości. Powód jest bardzo prosty: według statystyk Policji każdego roku w Polsce dochodzi do około 70 tysięcy włamań z kradzieżą, z czego sprawców udaje się ująć jedynie w połowie przypadków .

Ochrona ubezpieczeniowa przed kradzieżą z włamaniem wymaga opłacenia składki dodatkowej w praktycznie każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, jednak zawsze musisz zwrócić uwagę na zakres ochrony. Na przykład w Generali jest to polisa, której pakiet ochronny jest naprawdę imponujący: oprócz ruchomości standardowo objętych ubezpieczeniem w zakres ochrony mogą wejść za opłaceniem dodatkowej składki także antyki, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie czy broń i trofea myśliwskie. Jest to rozwiązanie zdecydowanie wykraczające poza standard i niespotykane w ofertach innych ubezpieczycieli.

Co więcej, rozszerzenie o kradzież z włamaniem daje też w Generali ochronę z tytułu kradzieży zwykłej (bez włamania), w tym przez niezamknięte drzwi lub okno (do 15 tys. zł), ubezpieczony jest również rabunek rzeczy poza miejscem zamieszkania (jak np. odebranie telefonu dziecku na ulicy – kwota odszkodowania w zakresie 1-5 tys. zł)¹.

Gdzie najlepiej ubezpieczyć dom?

To pytanie, na które tak naprawdę nie da się udzielić jednoznacznej, konkretnej odpowiedzi. Ubezpieczenie domu lub mieszkania zawsze należy wykupić u tego ubezpieczyciela, który oferuje ochronę optymalnie dopasowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań w danym momencie. Warto też zwrócić uwagę na to, jakiego rodzaju zdarzenia ubezpieczeniowe są objęte ochroną i w jakim zakresie – często zdarza się, że najtańsze polisy zawierają tyle klauzul dodatkowych i warunków, jakie musisz spełnić, aby uzyskać wypłatę odszkodowania, że zwyczajnie się nie opłacają pomimo z pozoru korzystnych składek rocznych.

Wspomnianą różnicę doskonale ilustruje „Generali, z myślą o domu i rodzinie”, które zapewnia Ci wsparcie i ochronę nawet w sytuacji, gdy:

 • w Twoim mieszkaniu wybuchnie pożar spowodowany przez pozostawione przez Ciebie włączone żelazko,
 • mieszkanie zostanie zalane przez otwarte okno (do obowiązującego limitu),
 • Twoja nieruchomość zostanie okradziona, ponieważ wychodząc zapomnisz zamknąć okno lub drzwi (do obowiązującego limitu).

Dodatkowo w przypadku wyboru ubezpieczenia domu w Generali zapewniasz sobie ochronę nawet w przypadku braku przeglądów instalacji (np. kominowej, elektrycznej czy gazowej) oraz możliwość refundacji kosztów lokalu zastępczego do 10 miesięcy gdy dom lub mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania po pożarze. Większość ubezpieczycieli działających obecnie na krajowym rynku nie oferuje tego typu ochrony.

Sprawdź, jakie jeszcze korzyści daje ubezpieczenie domu w Generali!

Na jaką kwotę ubezpieczać dom lub mieszkanie?

Para porównuje ceny ubezpieczeń domów i mieszkań i przeprowadza kalkulacje, na jaką kwotę ubezpieczyć nieruchomość.

W tym przypadku odpowiedź jest bardzo prosta: na taką, która realnie odpowiada aktualnej wartości Twojego mieszkania czy domu, uwzględniając także faktyczną wartość znajdujących się w nim ruchomości i przedmiotów wartościowych. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ zarówno niedoubezpieczenie, jak i nadubezpieczenie będzie mieć dla ubezpieczonego nieprzyjemne konsekwencje.

Niedoubezpieczenie to wskazanie sumy ubezpieczenia niższej, niż realna wartość nieruchomości w chwili zawierania umowy. Skutkuje to wprawdzie pozorną oszczędnością w postaci nieco niższej składki rocznej, jednak w chwili, gdy dojdzie do faktycznej szkody (zwłaszcza w przypadku szkody całkowitej), wysokość wypłaconego odszkodowania nie pokryje pełnej wartości nieruchomości.

Nadubezpieczenie to sytuacja odwrotna, czyli wskazanie wyższej niż rzeczywista wartości nieruchomości. W tym przypadku skutek jest taki, że składka roczna jest adekwatnie wyższa, ale gdy dochodzi do szkody całkowitej, wcale nie uzyskasz wyższego odszkodowania – ubezpieczyciel zawsze powołuje rzeczoznawców, którzy dokonują rzetelnej wyceny nieruchomości.

Co ma wpływ na kwotę składki w ubezpieczeniu mieszkania lub domu?

Wysokość składki ubezpieczeniowej w największym stopniu zależy od wartości ubezpieczanej nieruchomości (im wyższa wartość, tym wyższa składka) oraz od zakresu polisy (w przypadku większej liczby ryzyk bądź rozszerzeń polisy podstawowej składka wzrasta). To jednak nie wszystkie czynniki, jakie mają wpływ na ostateczną kwotę rocznej składki. Znaczenie ma również:

 • lokalizacja nieruchomości (w zależności od regionu ceny materiałów i usług są inne),
 • powierzchnia ubezpieczanego budynku,
 • konstrukcja nieruchomości (ubezpieczenie domu o palnej konstrukcji jest zwykle droższe),
 • prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli odbywa się ona w domu lub mieszkaniu, przełoży się to na wyższa składkę),
 • usytuowanie mieszkania w bloku (nieruchomości znajdujące się na parterze są zagrożone powodzią i zalaniem, podczas gdy mieszkania położone wyżej zwykle nie ucierpią podczas powodzi).

Składka na ubezpieczenie domu lub mieszkania może też ulec zmniejszeniu, jeśli jest to kolejna polisa wykupowana przez daną osobę u tego samego ubezpieczyciela. Tak jest w przypadku Generali – zależnie od tego, jakie już posiadasz polisy, możesz uzyskać nawet do 30% zniżki na ubezpieczenie domu.

—————————————-

¹ Dane statystyczne Policji: https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/7-wybranych-kategorii-p/kradziez-z-wlamaniem/121941,Kradziez-z-wlamaniem.html

Materiał promocyjny Generali

Zobacz także
Ściany zewnętrzne są jedną z przegród oddzielających wnętrze budynku od otoczenia. Są one równocześnie bardzo...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Rola drzwi wejściowych nie ogranicza się jedynie do fizycznego odgrodzenia wnętrza domu od otoczenia oraz jego...
Komody to nieodłączny element wyposażenia w każdym domu. Meble te służą przede wszystkim do przechowywania...
Pokrycie dachu wiórami osikowymi, choć ma swój niepowtarzalny urok, nie jest zbyt trwałe. Dotkliwie przekonują się o...