Kiedy przy montażu okien warto zastosować ciepły parapet?

13 czerwca 2022

Im lepszą izolacyjność termiczną mają profile okienne i zamontowane w nich zestawy szybowe, tym ważniejsze jest staranne osadzenie okien w ścianach. Ich poprawny montaż nie tylko zapewnia szczelność i izolacyjność termiczną na styku ościeżnicy okna z ościeżem, czyli otworem w ścianie, ale też chroni piankę montażową przed zawilgoceniem i spowodowaną tym jej degradacją.

Przy montażu bardzo istotne jest, by okno było jednakowo skutecznie uszczelnione na całym swoim obwodzie, także dołem, gdzie ze względu na późniejszy montaż zewnętrznego i wewnętrznego parapetu pozostawiana szczelina ma większą szerokość niż z boków i u góry, pod nadprożem.

Przy oknach niedużych i średniej wielkości z zapewnieniem ciągłości izolacji nie ma zwykle większego problemu, bo kliny używane przy montażu okna są usuwane po stwardnieniu pianki montażowej. Można też zastosować pod dolnymi profilami ościeżnicy specjalne wkładki termiczne (Fot. 1), które wystarczy uszczelnić jedynie silikonem.

Wprawdzie można się w tym miejscu dopatrzeć liniowego mostka cieplnego (Rys. 1), zwłaszcza gdy parapet zewnętrzny wykonany jest z płytek ceramicznych, a wewnętrzny – z marmuru lub innego kamienia. Ale jeśli się dobrze zastanowić, to podobne mostki występują w pozostałych miejscach styku okna ze ścianą, gdyż nawet ciepły montaż nie jest ich w stanie całkowicie wyeliminować.

Fot. 1 – Gdy okna nie są duże, to zapewnienie podobnej szczelności i izolacyjności termicznej na ich styku ze ścianą podokienną, jak na bokach i górze wnęki nie jest trudne
Rys. 1 – Gdy parapet zewnętrzny jest wykonany z płytek ceramicznych, a wewnętrzny – z kamienia, można się dopatrzyć mostka cieplnego, ale bardzo podobne wystąpią także na pozostałych krawędziach okna

Duże okna

Inaczej jest jednak wtedy, gdy w ścianie montowane są duże lub ciężkie – na przykład trzyszybowe – okna. Przy montażu takich okien większość producentów zaleca pozostawianie na stałe plastikowych klinów (Fot. 2 i 3), by okno swoim ciężarem nie spowodowało osiadania pianki montażowej i powstania nieszczelności, zwłaszcza na jego styku z nadprożem. Dlatego takie kliny umieszcza się równolegle pod dolnym profilem ościeżnicy, by nie zostały przypadkowo wyjęte na przykład podczas montażu parapetów. Każdy z nich stanowi punktowy mostek termiczny, a ponieważ pod dużym oknem może być ich wiele, więc straty ciepła przez nie mogą być istotne.

Fot. 2 – Nieco inaczej jest z dużymi oknami, których ciężar wymusza konieczność pozostawiania pod nimi plastikowych klinów montażowych, stających się punktowymi mostkami cieplnymi
Fot. 3 – To w jakim stopniu kliny pod oknem stanowić będą mostki termiczne zależy w dużej mierze od materiału, z którego będą wykonane parapety zewnętrzne oraz od sposobu ich osadzenia

Dla takich ciężkich okien dobrym, choć nie tanim rozwiązaniem jest zastosowanie „ciepłego parapetu” z twardego polistyrenu ekstrudowanego, układanego na podokiennej części ściany. Choć trudno ocenić, czy wydatek poniesiony na ciepłe parapety kiedyś się zwróci, niewątpliwie ich zastosowanie bardzo dobrze ogranicza mostki termiczne w dolnych częściach okien, zapewnia im stabilne oparcie oraz szczelność na wodę i podmuchy wiatru.

Ciepły parapet

Profile parapetowe, stanowiące podstawę do montażu wewnętrznego i zewnętrznego parapetu, muszą być robione na konkretne zamówienie, gdyż ich górna część, na której opiera się okno (Fot. 4) musi idealnie pasować do profilu ościeżnicy. U góry, we wgłębieniu profilu znajduje się taśma z elastycznej pianki, która uszczelnia dodatkowo styk okna z parapetem.

Fot. 4 – Montażowy element termoizolacyjny, nazywany „ciepłym parapetem”, eliminuje mostki cieplne na styku ościeżnicy okna z podokiennym fragmentem ściany zewnętrznej
Fot. 5 – Ciepły parapet, składający się z elementów szczelnie sklejonych ze sobą i z wnęką okienną, jest już gotowy do montażu dwóch okien, stykających się ze sobą w narożniku domu

Elementy parapetowe przycina się na długości tak, by idealnie pasowały do pozostawionej wnęki na okno. Gdy dwa okna spotykają się w narożu domu, końce dwóch parapetów przycina się od kątem 45º. Poszczególne elementy parapetowe łączy się ze sobą oraz przykleja do ściany podokiennej za pomocą specjalnego kleju (Fot. 5). Jedynie wtedy, gdy powierzchnia wnęki okiennej nie jest wyrównana gładzią, ciepły parapet przykleja się do ściany za pomocą zaprawy termoizolacyjnej.

Po zamocowaniu parapetu można przystąpić do montażu okien (Fot. 6 i 7).

Fot. 6 – Okna narożne zamontowane na ciepłym parapecie; na pozostałych krawędziach ościeżnic zastosowano ciepły montaż z taśmami: paroizolacyjną – od środka i paroprzepuszczalną – od zewnątrz
Fot. 7 – Wysunięta poza lico muru część ciepłego parapetu, która służy do montażu parapetu zewnętrznego, będzie ukryta w warstwie ocieplenia ściany zewnętrznej i niewidoczna po wykonaniu elewacji

Uzupełniającym elementem ciepłego parapetu jest – wykonana z tego samego materiału – nakładka pod parapet wewnętrzny (Fot. 8), która pozwala na dopasowanie całego zestawu do każdej szerokości muru ściany zewnętrznej.

Ciepły parapet można też zastosować oczywiście pod mniejsze okna (Fot. 9), choć nie jest on tutaj tak potrzebny, jak pod dużymi przeszkleniami.

Fot. 8 – Uzupełniającym elementem profilu parapetowego jest wykonana z tego samego materiału nakładka pod parapet wewnętrzny, której położenie dostosowuje się do szerokości muru
Fot. 9 – Użycie profilu parapetowego także pod niedużym oknem, pod którym nie zostawia się klinów montażowych na stałe, można uzasadnić jedynie chęcią zastosowania takich samych rozwiązań w całym domu

Pod drzwi balkonowe i tarasowe też warto zrobić ciepłe parapety (Fot. 10 i 11). W takim zastosowaniu mają one jednak nieco inny przekrój i większą grubość.

Fot. 10 – Profil parapetowy pod drzwi tarasowe, które ze swej natury są ciężkie, jest trochę grubszy i ma inny przekrój niż okienny
Fot. 11 – Podstawa pod parapet zewnętrzny jest w profilu tarasowym tylko z jednej strony; z drugiej do drzwi dochodzi podłoga parteru

Montaż ciepłych parapetów trzeba oczywiście uwzględnić w projekcie domu, a przynajmniej przy wykonywaniu wnęk na okna lub zamawianiu okien u producenta.

Więcej informacji o montażu ciepłych parapetów na zdjęciach poniżej

Zobacz także
Zima w ogrodzie często kojarzy się z okresem spoczynku i zastoju. Jednak dla miłośników ogrodnictwa to...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Drzwi wejściowe muszą być trwałe oraz mieć dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną. Powinny się też łatwo...
Zmiana wnętrza domu czy mieszkania często kojarzą się z wysokimi kosztami, dużą ilością pracy oraz wieloma...
Cementowa dachówka KAPSTADT, od momentu wprowadzenia na rynek, nieprzerwanie cieszy się dużą popularnością oraz...