Kiedy przy montażu okien warto zastosować ciepły parapet?

17 maja 2024

Im lepszą izolacyjność termiczną mają profile okienne i zamontowane w nich zestawy szybowe, tym ważniejsze jest właściwe osadzenie okien w ścianach. Ich poprawny montaż powinien nie tylko zapewnić szczelność i dużą izolacyjność termiczną na styku ościeżnicy okna z ościeżem, czyli otworem w ścianie, ale też ochronić piankę montażową przed zawilgoceniem i spowodowaną nim jej degradacją.

Przy montażu okna bardzo istotne jest, by było ono jednakowo skutecznie uszczelnione na całym swoim obwodzie, a więc także dołem, gdzie ze względu na późniejszy montaż zewnętrznego i wewnętrznego parapetu, szczelina pozostawiana między ościeżnicą a ścianą ma większą szerokość niż z boków oraz u góry – pod nadprożem.

Przy oknach niedużych i średniej wielkości nie ma zwykle większego problemu z zapewnieniem ciągłości izolacji cieplnej, ponieważ kliny używane przy ich montażu są usuwane po stwardnieniu pianki montażowej (Fot. 1). Jest tak tym bardziej wtedy, gdy pod dolnymi profilami ościeżnicy zastosowano specjalne wkładki termiczne, które wystarczy jedynie uszczelnić silikonem.

Nie zmienia to jednak faktu, że nawet wtedy można się dopatrzeć pod oknem liniowego mostka cieplnego – zwłaszcza gdy parapet zewnętrzny wykonany jest z płytek ceramicznych, ułożonych na zaprawie cementowo-wapiennej, a wewnętrzny – z marmuru lub innego kamienia (Rys. 1). Tym bardziej, że podobne mostki termiczne występują także w pozostałych miejscach styku okna ze ścianą, gdyż nawet jego „ciepły” montaż nie jest w stanie całkowicie ich wyeliminować. Dotyczy to szczególnie ścian dwuwarstwowych, których mur nośny wykonany jest z „zimnych” bloków wapienno-piaskowych (silikatowych).

Fot. 1 – Gdy okna nie są duże, to zapewnienie na ich styku ze ścianą podokienną podobnej szczelności i izolacyjności termicznej jak na bokach i górze, nie jest trudne
Rys. 1 – Gdy parapet zewnętrzny jest wykonany z płytek ceramicznych, a wewnętrzny – z kamienia, mostek cieplny na dolnej krawędzi okna jest większy niż na pozostałych

Duże okna i drzwi tarasowe

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy w ścianach domu mają być zamontowane duże i ciężkie okna trzyszybowe. Przy montażu takich okien większość producentów zaleca pozostawianie na stałe plastikowych klinów (Fot. 2 i 3), by swoim ciężarem nie powodowały one miażdżenia dolnej pianki montażowej, co może grozić powstaniem nieszczelności wokół ościeżnic.

Dlatego w dużych oknach kliny umieszcza się pod dolnym profilem ich ościeżnicy równolegle, by nie wystawały i nie zostały przypadkowo wyjęte – na przykład podczas montażu parapetów. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że każdy z takich klinów stanowi mostek termiczny, a ponieważ pod dużym oknem może być ich wiele, więc straty ciepła przez nie mogą być spore.

Fot. 2 – W dużych oknach, ze względu na ich ciężar, konieczne jest pozostawianie plastikowych klinów montażowych, które niestety są mostkami cieplnymi
Fot. 3 – To, w jak dużym stopniu kliny pod oknami staną się mostkami termicznymi, zależy w dużej mierze od materiału, z którego będą wykonane oba parapety

W dużych, ciężkich oknach dobrym (choć nie tanim) rozwiązaniem jest zastosowanie „ciepłego parapetu” z twardego polistyrenu ekstrudowanego, układanego na podokiennej warstwie nośnej ściany (Fot. 4). Choć trudno ocenić, czy wydatek poniesiony na „ciepłe parapety” kiedyś się zwróci, niewątpliwie ich obecność bardzo dobrze ogranicza mostki termiczne w dolnej części okien (Fot. 5), a także zapewnia im stabilne podparcie.

Fot. 4 – „Ciepły parapet” pod dwa, stykające się ze sobą w narożniku domu, duże okna, składa się z kilku, starannie ze sobą sklejonych elementów
Fot. 5 – W narożnych oknach trzeba zadbać o uszczelnienie klejem stykających się ze sobą pod kątem 45º dwóch elementów profilu parapetowego

„Ciepłe parapety” warto oczywiście zastosować także pod drzwiami balkonowymi i tarasowymi (Fot. 6 i 7). W takim miejscu mają one jednak nieco inny przekrój i większą grubość.

Fot. 6 – Profil parapetowy pod drzwi tarasowe, które ze swej natury są bardzo ciężkie, jest trochę grubszy i ma inny przekrój niż okienne
Fot. 7 – Profil „ciepłego parapetu” pod drzwi tarasowe jest wysunięty spod nich jedynie na zewnątrz – z drugiej strony są warstwy podłogi parteru

Można też zastosować „ciepłe parapety” w oknach o standardowej wielkości (Fot. 8 i 9), choć nie będą one tutaj tak efektywne termicznie, jak w dużych przeszkleniach.

Fot. 8 – Zamontowanie „ciepłego parapetu” pod niedużym oknem można uzasadnić jedynie chęcią zastosowania takich samych rozwiązań w całym domu
Fot. 9 – Dotyczy to także wykonania „ciepłego parapetu” pod oknami o standardowych wymiarach, zamontowanymi w narożniku domu

„Ciepły parapet”

„Ciepłe” profile parapetowe, stanowiące podstawę do montażu wewnętrznego i zewnętrznego parapetu, muszą być robione na konkretne zamówienie, gdyż ich górna część, na której opiera się okno, powinna idealnie pasować do profilu ościeżnicy. W górnym wgłębieniu takich profili umieszczona jest taśma z elastycznej pianki, która dodatkowo uszczelnia styk okna z parapetem (Fot. 10).

Poszczególne elementy parapetowe łączy się ze sobą na długości oraz mocuje do ściany podokiennej za pomocą specjalnego kleju. Układa się go starannie w trzech pasach (Fot. 11) na spodzie tych ich części, które będą przylegać do muru. Jedynie wtedy, gdy powierzchnia wnęki okiennej nie jest wyrównana gładzią, ciepły parapet przykleja się do ściany za pomocą zaprawy termoizolacyjnej.

Fot. 10 – Nazywany „ciepłym parapetem” element termoizolacyjny, eliminuje mostki cieplne na styku ościeżnicy okna z podokiennym fragmentem ściany zewnętrznej
Fot. 11 – Przed montażem na spodzie tej części „ciepłego parapetu”, która będzie przylegać do muru, starannie układa się klej w trzech zygzakowatych pasach

Profil parapetowy przykleja się do podokiennej części ściany w taki sposób, by krawędź jego górnej części, na której opierać się będzie okno, była zlicowana z zewnętrzną krawędzią ściany (Fot. 12). Na czas wiązania kleju warto elementy profilu parapetowego zamocować montażowo do muru, by nie zostały poruszone podczas przyklejania kolejnych (Fot. 13). Jego zewnętrzna, wysunięta poza lico muru część, służąca do montażu parapetu zewnętrznego, zostanie „ukryta” w warstwie ocieplenia ściany zewnętrznej i nie będzie widoczna w elewacji domu.

Fot. 12 – Profil parapetowy przykleja się do ściany podokiennej w taki sposób, by krawędź jego górnej części, na której opierać się będzie okno, była zlicowana z jej zewnętrzną krawędzią
Fot. 13 – Na czas wiązania kleju warto elementy profilu parapetowego zamocować montażowo wkrętami do wierzchu muru, by nie zostały poruszone podczas przyklejania kolejnych

Gdy dwa okna spotykają się w narożu domu, końce dwóch parapetów przycina się od kątem 45º. W miejscu, w którym wypada słupek narożny okien, trzeba zwykle wyciąć część górnego wyprofilowania ciepłego parapetu (Fot. 14). Przed zamontowaniem okien powierzchnię pod słupek wyrównuje się – zarówno od środka, jak i od zewnątrz – za pomocą kleju montażowego tak, by powierzchnia profilu parapetowego była równa (Fot. 15).

Fot. 14 – W miejscu, w którym wypada słupek narożny okien, trzeba zwykle wyciąć część górnego wyprofilowania „ciepłego parapetu”
Fot. 15 – Wszystkie miejsca połączeń elementów „ciepłego parapetu” należy starannie wyrównać, by jego powierzchnia była gładka

Uzupełniającym elementem ciepłego parapetu jest – wykonana z tego samego materiału – nakładka pod parapet wewnętrzny (Fot. 16), która pozwala na dopasowanie całego zestawu do każdej szerokości muru ściany zewnętrznej. Układa się ją i przykleja od strony wnętrza domu w taki sposób, żeby jej boczna ścianka licowała się z wewnętrzną powierzchnią muru podokiennego (Fot. 17).

Fot. 16 – Uzupełniający element profilu parapetowego przykleja się do niego od strony wnętrza domu w taki sposób, żeby jego boczna ścianka licowała z wewnętrzną krawędzią muru podokiennego
Fot. 17 – Uzupełniającym elementem profilu parapetowego jest wykonana z tego samego materiału nakładka pod parapet wewnętrzny, której położenie dostosowuje się do szerokości muru

Zastosowanie „ciepłych parapetów” trzeba oczywiście uwzględnić przy ustalaniu wysokości otworów w ścianach (ościeży) na okna oraz drzwi tarasowe i balkonowe, a na pewno podczas zamawiania ich u producenta stolarki budowlanej.

Zobacz także
Ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej na styk ze sztywnym poszyciem dachu, to poważny błąd w sztuce...
Bloczki betonu komórkowego to obecnie jedyny powszechnie stosowany materiał budowlany, z którego w całości...
Ten rodzaj częściowo prefabrykowanego stropu gęstożebrowego jest w budowanych w Polsce domach jednorodzinnych...
W małym domu, nie mówiąc już o mieszkaniu, trudno jest wygospodarować miejsce na pralkę. Najczęściej...