Który system grzewczy ogrzeje dom i wodę najmniejszym kosztem?

1 marca 2024

Z całej energii zużywanej w domu jednorodzinnym zdecydowana większość przeznaczana jest na jego ogrzewanie i przygotowywanie w nim ciepłej wody. Jej koszt stanowi bardzo dużą pozycję w comiesięcznych wydatkach, związanych z eksploatacją domu. Tymczasem koszty ogrzewania domu i wody da się zdecydowanie zmniejszyć, a nawet zminimalizować prawie do zera. By to osiągnąć, należy zmodernizować dotychczasową instalację grzewczą, wyposażając ją w urządzenia nowszej generacji.

Prawie połowa Polaków jest przekonana, że największą część zużywanej w domu energii stanowi prąd elektryczny, wykorzystywany do jego oświetlenia i zasilenia w nim urządzeń AGD i RTV. Tymczasem z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że prąd elektryczny stanowi jedynie około 6,6% rocznego zużycia energii w gospodarstwie domowym. Najwięcej jej, bo aż 84%, zużywane jest na ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie w nim ciepłej wody.

Na szczęście koszty ogrzewania domu można skutecznie obniżyć i to nawet o połowę. Już sama wymiana starego kotła gazowego na nowoczesny kocioł kondensacyjny obniży wydatki na cele grzewcze o 20–30%. Jeszcze większe efekty da wymiana takiego kotła na pompę ciepła, najlepiej połączona z montażem ogniw fotowoltaicznych, zasilających w prąd nie tylko domowe urządzenie grzewcze.

Zastąpienie starej instalacji grzewczej nowoczesną powinna poprzedzić termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, a także zastąpienie wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Wybór nowej instalacji grzewczej

Właściwa wymiana dotychczasowego urządzenia grzewczego na nowe ma kluczowe znaczenie dla wielkości obniżenia rachunków za ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody. Należy więc wybrać takie urządzenie grzewcze, które gwarantuje właścicielom domu najniższe koszty eksploatacyjne, przy możliwie najmniejszym poziomie angażowania w jego obsługę. Ważne też, by było to urządzenie w największym stopniu przyjazne dla środowiska.

Takimi urządzeniami są niewątpliwie zarówno gazowy kocioł kondensacyjny, jak i pompa ciepła. Umożliwiają one uzyskanie największych oszczędności na ogrzewaniu domu i podgrzewaniu w nim wody. Do tego podczas swojej pracy nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji – nie wpływają więc na stopień zanieczyszczenia powietrza w okolicy.

Gazowy kocioł kondensacyjny (Fot. 1) jest urządzeniem o wysokiej sprawności i stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych. Spalany w nim gaz uważany jest za paliwo czyste. Emituje bowiem do atmosfery jedynie niewielkie – w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi – ilości dwutlenku węgla.

Fot. Vaillant
Fot. 1 – Praktycznie bezobsługowy gazowy kocioł kondensacyjny ecoTEC plus będzie ogrzewał dom i wodę w sposób ekonomiczny, nie zanieczyszczając przy tym powietrza

Jego spalanie nie generuje też sadzy i popiołu, dlatego gaz uważany jest za najbardziej ekologiczne paliwo kopalne. Co ważne, gazowe urządzenia grzewcze można z łatwością łączyć z technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (OZE).

Montaż kotła kondensacyjnego w domu, który wcześniej był ogrzewany kotłem na paliwa stałe, możliwy jest gdy budynek można podłączyć do sieci gazu ziemnego. Gdy nie ma takiej możliwości, można do zasilania kotła kondensacyjnego, wykorzystać gaz płynny (LPG), jednak to rozwiązanie jest droższe, także dlatego, że wymaga zakupienia lub wydzierżawienia specjalnego zbiornika, odpornego na podwyższone ciśnienie.

Pompa ciepła (Fot. 2) w swojej pracy wykorzystuje – oprócz niezbędnej do jej działania energii elektrycznej – głównie odnawialne źródła energii, co znacząco obniża koszty ogrzewania domu i wody. Średnio jedynie 25% energii dostarczonej przez pompę ciepła pochodzi ze zużytego przez nią prądu, pozostałe 75% pozyskuje ona z otoczenia.

Fot. Vaillant
Fot. 2 – Nawet gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera powietrzna pompa ciepła aroTHERM Split pozostaje ekonomicznym źródłem ciepła dla domu

Pozyskiwana przez pompę odnawialna energia cieplna może pochodzić zarówno z gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych, jak i z otaczającego dom powietrza.

Pompę ciepła warto połączyć z systemem instalacji fotowoltaicznej (Fot. 3), dzięki czemu zużywana przez nią energia elektryczna również może być pozyskana z naturalnych źródeł. Nawet przy obecnie obowiązujących przepisach prawnych, budynek wyposażony w nowoczesne instalacje może być „zeroenergetyczny”. W takim domu roczne koszty eksploatacyjne, związane z korzystaniem z sieci energetycznej kształtują się na poziomie jedynie 230-260 zł rocznie.

Fot. Vaillant
Fot. 3 – Ogniwa fotowoltaiczne auroPOWER mogą zasilać w prąd nie tylko pompę ciepła, ale i oświetlenie domu oraz znajdujące się w nim urządzenia elektryczne

Koszty eksploatacyjne różnych systemów grzewczych

Koszty ogrzewania domu i przygotowania w nim ciepłej wody zależą od bardzo wielu czynników. Są nimi nie tylko jego wielkość i liczba domowników, ale także ich oczekiwania w zakresie komfortu cieplnego. Nie bez znaczenia są także ich nawyki higieniczne i związany z nimi poziom zużycia ciepłej wody.

Wychodząc z założenia, że wymagania te są na przeciętnym poziomie, eksperci z firmy Vaillant Saunier Duval oszacowali średnie koszty eksploatacyjne różnych systemów grzewczych dla dobrze izolowanego termicznie domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m² i o standardzie energetycznym 50 kWh/m²/rok.

Przyjęto, że w budynku tym mieszkają 4 osoby, korzystające z ciepłej wody przez cały rok, a zapotrzebowanie każdej z nich na wodę o temperaturze 55°C wynosi 50 l dziennie.

Przy takich założeniach koszty eksploatacji instalacji z różnymi urządzeniami grzewczymi kształtują się następująco.

Najbardziej kosztowne będzie korzystanie z olejowego kotła kondensacyjnego – ogrzewanie nim domu i wody wyniesie rocznie około 3827 zł.

Wyraźnie mniejszy będzie koszt eksploatacji kotła kondensacyjnego na gaz ziemny, który będzie kształtował się na poziomie około 2403 zł.

Najkorzystniej wypada ogrzewanie domu i wody za pomocą pompy ciepła typu powietrze-woda – tutaj roczne koszty eksploatacyjne mogą utrzymać się na poziomie około 1522 zł.

Uwaga! Szacunkową ocenę kosztów ogrzewania przeprowadzono dla cen aktualnych w grudniu 2018 roku, taryfy energii elektrycznej G12w oraz przy założeniu, że w całym domu jest ogrzewanie podłogowe.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest instalacja z pompą ciepła, wykorzystującą w dużym stopniu energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych (w tym przykładzie – z powietrza).

Wymieniając na nią stary kocioł grzewczy, warto podczas termomodernizacji budynku pomyśleć o montażu instalacji fotowoltaicznej. Dostarczonym przez nią bezpłatnym prądem zasilana będzie nie tylko pompa ciepła, ale i oświetlenie domu oraz znajdujące się w nim urządzenia elektryczne (AGD, RTV i inne). Ważne też, że nadwyżki prądu z własnej elektrowni można przesłać do sieci energetycznej, a później 80% ich odebrać za darmo w dogodnym dla siebie czasie.

Uwaga! Obecnie właściciele domów jednorodzinnych mogą na wszystkie inwestycje, związane z termomodernizacją budynku i wymianą w nim starej instalacji grzewczej na nowoczesną, uzyskać dofinansowanie z ogólnopolskiego programu CZYSTE POWIETRZE, którego marka Vaillant jest wielkim zwolennikiem.

Więcej informacji o niskoenergetycznych rozwiązaniach dla domu oraz wspominanych wyżej urządzeniach grzewczych znajduje się na stronie www.vaillant.pl.

Infolinia 0 801 804 444     www.facebook.com/VaillantPL

Materiał promocyjny Vaillant

Zobacz także
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Dawniej w ścianach domów mieszkalnych, zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych, były wyłącznie okna drewniane....
W elewacjach pewnego domu, który stoi na zalesionej działce z wysokimi drzewami, jest wiele rzeczy do...
Fot. Ytong Xella
Wydawać by się mogło, że podczas upalnego lata ściany zewnętrzne nie mają większego wpływu na temperaturę, jaka...
Wyspa kuchenna pojawia się w wielu domach jako praktyczny element wyposażenia kuchnio-salonu. Bywa funkcjonalna,...