Ile kosztuje ocieplenie ścian styropianem?
13 czerwca 2022

Myli się ten, kto myśli, że wybierając do ocieplania dwuwarstwowych ścian domu styropian najtańszy, zaoszczędził pieniądze. Może się bowiem okazać, że na droższy styropian o lepszych parametrach, wydamy mniej niż na ten, o gorszych właściwościach izolacyjnych.

W ścianach dwuwarstwowych (Fot. 1), ocieplanych metodą lekką mokrą, to styropian (rzadziej – wełna mineralna) odpowiada przede wszystkim za ich izolacyjność termiczną.

Zobacz: Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?

Warstwy nośne wpływają na wartość współczynnika przenikania ciepła U takich ścian jedynie w niewielkim stopniu – choć oczywiście w dużo większym te, które są wykonane z betonu komórkowego lub ceramiki (Fot. 2) niż z silikatów. Z tego względu warto zadbać o to, by opór cieplny Roc warstwy izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej był co najmniej taki, jak zapisano w projekcie domu.

Fot. 1 – Za izolacyjność termiczną ścian dwuwarstwowych odpowiada przede wszystkim ich warstwa ocieplająca ze styropianu lub wełny mineralnej
Fot. 2 – Mury z pustaków ceramicznych lub bloczków betonu komórkowego mają większy wpływ na U ściany niż te wymurowane z bloczków silikatowych

Styropian w projekcie

W każdej dokumentacji projektowej domu powinna być podana nie tylko grubość ocieplającego ściany styropianu, ale także jego rodzaj. To ostanie dotyczy w szczególności współczynnika przewodzenia ciepła λ, gdyż to od niego również – a nie tylko od grubości ocieplenia zależy, jaki współczynnik U będą miały ściany zewnętrzne.

Znając te parametry inwestor ma pięć możliwości.

Pierwsza – to postąpić zgodnie z projektem, czyli zachować zapisane w dokumentacji projektowej grubość i rodzaj styropianu.

Druga – to dać gorszy styropian, ale warstwę termicznej izolacji ściany zrobić grubszą, tak by nie zmniejszyła się wartość jej oporu cieplnego. Ten wariant będzie można zastosować jednak tylko wtedy, gdy pogrubienie ścian zewnętrznych nie zmniejsza wymaganej przepisami budowlanymi odległości domu od granic działki. Wprawdzie to zbliżenie do sąsiedniej działki nie będzie duże, ale – w niektórych okolicznościach – może mieć nieprzyjemne dla inwestora konsekwencje prawno-finansowe.

Trzecia – to wykonać ocieplenie o projektowanej grubości, ale z lepszego styropianu (ściany jego domu będą wtedy cieplejsze).

Czwarta możliwość to zastosować zapisany w projekcie domu styropian, ale warstwę ocieplenia zrobić grubszą niż przewidziano, co oznacza zwiększenie izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych. Inwestor będzie miał z tego podobną korzyść, jak w poprzednim wariancie, ale będzie mógł to zrobić jedynie wtedy, gdy pozwala na to usytuowanie domu na działce (patrz wariant drugi).

W końcu piąta możliwość – pozostawić taką grubość ocieplenia jak w projekcie, ale wykonać go z „zimniejszego” styropianu. Na taki wariant żaden rozsądny inwestor nie powinien się jednak decydować, gdyż skutkiem takiej decyzji będą wyższe rachunki za ogrzewanie domu.

To dlatego warto zadbać, by współczynnik U ścian zewnętrznych był co najmniej taki, jak założono w projekcie domu. W praktyce oznacza to, że opór cieplny ściany, a szczególnie jej warstwy ocieplającej nie powinien być zmniejszany na etapie prac budowlanych. Będzie to nie tylko zgodne z prawem budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowę domu (lub akceptacją jej zgłoszenia), ale i korzystne dla inwestora.

Opór cieplny styropianu

Jak wiadomo, współczynnik przenikania ciepła U jest odwrotnością oporu cieplnego R. Sam opór cieplny R przegrody zewnętrznej, oddzielającej dwa środowiska o różnej temperaturze, rośnie wraz z jej grubością d oraz maleje wraz ze wzrostem współczynnika przewodzenia ciepła λ materiału (lub materiałów), z którego ją wykonano (R = d/λ).

Jednostką współczynnika U jest W/(m²K), zatem oporu cieplnego R będzie jej odwrotność m²K/W. Do wzoru na opór cieplny R przegrody jej grubość podstawiamy zatem w metrach (m).

Zobacz: Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?

Koszt oporu cieplnego styropianu

Załóżmy, że do tego by dwuwarstwowa ściana domu miała projektowany współczynnik przenikania U, opór cieplny warstwy ocieplającej musi być co najmniej R = 3,8. Można to osiągnąć, stosując cieńsze płyty z lepszego styropianu lub grubsze z gorszego. Jakie będą tego konsekwencje finansowe sprawdzimy dla trzech rodzajów styropianu.
Przyjmijmy, że styropian A ma λ = 0,031 mK/W, a jego średnia cena za 1 m³ to 220 zł, styropian B – λ = 0,038 i kosztuje 175 zł oraz styropian C – λ = 0,044 i 145 zł.

By ocieplająca warstwa ściany miała założony opór cieplny R = 3,8, to powinna mieć grubość d = R x λ: 12 cm (styropian A), 15 cm (styropian B) lub 17 cm (styropian C).

Oznacza to, że 1 m² ocieplenia ze styropianu będzie kosztował 26,40 zł, gdy użyjemy bardzo dobrego styropianu A, 26,25 zł – przeciętnego B i 24,65 zł – jeśli będzie to kiepski styropian.

Jak z tego widać, użycie bardzo dobrego styropianu praktycznie nie zwiększa kosztu wykonania ocieplenia ścian dwuwarstwowych metodą lekką mokrą (Fot. 3), a porównując konkretne ceny różnych styropianów może się też okazać, że użycie „cieplejszego” styropianu jest korzystniejsze finansowo niż „zimniejszego”. Należy przy tym pamiętać, że za lepszymi pod względem energetycznym parametrami styropianu, stoją zazwyczaj jego większa wytrzymałość na ściskanie oraz trwałość.

Fot. 3 – Mury ścian dwuwarstwowych można ocieplić grubszą warstwą styropianu o większym współczynniku λ lub cieńszą – o mniejszym
Fot. 4 – Stosując płyty styropianowe z krawędziami frezowanymi na zakład łatwiej uniknąć mostków termicznych w ociepleniu ściany

Uwaga! Podane tutaj ceny styropianów mogą się oczywiście różnić od tych, które oferowane są przez różnych producentów i sprzedawców. Czasem też cena styropianu jednego rodzaju zależy od grubości kupowanych płyt. Gdy zamawiamy styropian z krawędziami frezowanymi na zakład (Fot. 4), to jego cena wzrasta zwykle o 5-10 zł za 1 m². Dlatego – jeśli chcemy kierować się jedynie ceną – warto każdorazowo sprawdzić, opór cieplny którego styropianu okaże się najtańszy.

Zobacz także
Projekty domów o powierzchni użytkowej do 100 metrów kwadratowych to bardzo szeroka oferta. Na stronie...
Romantyczny, wiejski dom w Salzburgu został odrestaurowany w ścisłej współpracy z Urzędem ds. Zabytków i...
Dla ochrony niepodpiwniczonego domu przed wilgocią gruntową najważniejsza jest pozioma izolacja przeciwwilgociowa,...
Prysznic lub wanna to podstawa w każdej łazience. Ze względu na wiele różnych przyczyn coraz chętniej...