Kiedy zamiast ław fundamentowych lepiej zrobić płytę?

13 czerwca 2022

Podkład betonowy podłogi parteru

Zewnętrzne ściany fundamentowe ocieplono płytami polistyrenu ekstrudowanego, których wysokość była większa niż ścian, ponieważ miały one osłaniać także wykonany później betonowy podkład podłogi parteru. By można było go zrobić, przestrzenie pomiędzy ścianami fundamentowymi wypełniono piaskiem (Fot. 11).

Przed ułożeniem podkładu betonowego posypkę piaskową starannie zagęszczono za pomocą zagęszczarki mechanicznej do poziomu wierzchu ścian fundamentowych (Fot. 12). Następnie ułożono w niej przewody (Fot. 13), którymi ścieki z pionów będą wyprowadzane z domu do sieci kanalizacyjnej.

Fot. 12 – Podsypkę piaskową podłogi parteru starannie zagęszczono za pomocą mechanicznej zagęszczarki
Fot. 13 – W warstwie piasku rozprowadzono rury odbierające ścieki z poszczególnych pionów kanalizacyjnych

Przed wykonaniem betonowego podkładu podłogi parteru, na ścianach z bloczków betonowych ułożono zbrojenie podłużne (Fot. 14), usztywniając w ten sposób cały fundament domu. Przy tak wyjątkowo płytkim jego posadowieniu ma to bardzo istotne znaczenie dla odporności całego budynku na nierównomierne odkształcenia gruntu.

Po wykonaniu podkładu, ułożono na nim – w miejscach, w których na fundamencie stać będą zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne parteru – poziomą izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej (Fot. 15).

Fot. 14 – Na wierzchu ścian fundamentowych umieszczono zbrojenie podłużne z prętów połączonych strzemionami
Fot. 15 – Następnie wykonano betonowy podkład podłogi parteru i ułożono na nim poziomą izolację jego ścian

Na tak przygotowanym fundamencie można było już murować ściany domu (Fot. 16). Zarówno jednowarstwowe ściany zewnętrzne, jak i wewnętrzne nośne i działowe wykonane będą z bloczków betonu komórkowego (Fot. 17).

Fot. 16 – Teraz można było już przystąpić do murowania ścian parteru z bloczków betonu komórkowego
Fot. 17 – Dalsza budowa postępowała już tak samo jak wtedy, gdy dom stoi na ławach fundamentach

Drenaż wokół domu

Do rozwiązania był jeszcze problem wody, która teraz – po wykonaniu dużej płyty fundamentowej – gromadziła się wokół niej już nawet po niewielkim deszczu (Fot. 18). Dla uniknięcia – także w przyszłości – problemów z silnie zawilgoconym terenem wokół domu, postanowiono wykonać drenaż opaskowy na całym obwodzie płyty fundamentowej. Było to możliwe dopiero po wypompowaniu wody z wykopu za pomocą pompy do brudnej wody, umieszczonej w plastikowym pojemniku z nawierconymi otworami (Fot. 19).

Fot. 18 – Po wykonaniu płyty fundamentowej w wykopie wokół niej po każdym deszczu zbierała się woda
Fot. 19 – Przed przystąpieniem do wykonania drenażu opaskowego, wodę z wykopu trzeba było wypompować

Po osuszeniu wykopu, ułożono na jego dnie warstwę żwiru, a na nim perforowaną rurę drenarską. Została ona ze wszystkich stron obsypana żwirem (Fot. 20), który przykryto geowłókniną (Fot. 21), by najbliższe deszcze nie zamuliły drenażu ziemią roślinną.

Fot. 20 – Rury drenarskie były układane na warstwie tłucznia, a następnie obsypywane nim z boków i od góry
Fot. 21 – Warstwa żwirowa przykrywana była pasami geowłókniny, by nie została zamulona przez ziemię roślinną

Woda, która może gromadzić się wokół płyty fundamentowej, będzie za pomocą systemu rur drenarskich rozsączkowywana na terenie działki (Fot. 22), a jej ewentualny nadmiar odprowadzany do wykonanych na ich końcach studni chłonnych (Fot. 23).

Fot. 22 – Woda z drenażu była rozsączkowywana po terenie działki
Fot. 23 – Na końcach rur drenarski znajdowały się studnie chłonne

Zdjęcia i realizacja budowy domu: Ignacy Kowalski, YGDOM

Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...