Kiedy trzeba stosować przeciwsłoneczne osłony okienne?
16 czerwca 2022

W upalne dni, kiedy słońce we wnętrzach budynków ma status „nieproszonego gościa”, warto chronić pomieszczenia – nie tylko mieszkalne – przed nadmiernym nagrzewaniem. Znakomicie nadają się do tego celu osłony okienne, których stosowanie w pewnych warunkach jest wymagane przepisami prawa. Kiedy tak się dzieje?

Energooszczędność to wiodący trend we współczesnym budownictwie. Do tego, aby obiekty budowlane „konsumowały” mniej energii zmierzają przepisy unijne. Wiodącą regulacją jest tu Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Na polskim gruncie implementowana ona została poprzez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, a także rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Na podstawie tych aktów prawnych od stycznia 2014 roku zaostrzane są stopniowo wymogi między innymi odnośnie izolacyjności termicznej okien i drzwi zewnętrznych.

Chłodniej dzięki osłonom okiennym

Ograniczanie zużycia energii przez budynki musi być kompleksowe – stąd też stosowaniu „cieplejszych” okien i drzwi oraz coraz lepszej termoizolacji ścian zewnętrznych towarzyszy również wykorzystanie rozwiązań, umożliwiających skuteczną ochronę przed przegrzewaniem się pomieszczeń.

Powszechnie używana klimatyzacja jest jednak energoochłonna, co generuje duże koszty zarówno dla użytkowników obiektu, jak i środowiska naturalnego. Dobrą alternatywą dla klimatyzacji są osłony okienne w postaci funkcjonalnych markiz, które montowane na zewnątrz okien pionowych (elewacyjnych) skutecznie chronią wnętrza budynków przed słońcem (Fot. 1).

Fot. Fakro
Fot. 1 – Markizy FAKRO są skuteczną osłoną okien, chroniącą latem pomieszczenia przed przegrzewaniem

Markizy absorbują promienie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz, chroniąc tym samym przed nagrzewaniem wnętrza. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że są one do 8 razy skuteczniejsze niż powszechnie stosowne rolety wewnętrzne – tłumaczy Janusz Komurkiewicz, członek Zarządu firmy FAKRO.

Tego typu rozwiązanie jest uniwersalne, gdyż poza ochroną przed promieniowaniem słonecznym, zapewnia również prywatność, może pełnić także rolę moskitiery, a będąc dodatkową barierą, poprawia też parametry termiczne okna, przy którym jest zamontowana.

Markizy do okien pionowych mogą być sterowane ręcznie, zasilane z sieci elektrycznej lub automatyczne. Markiza FAKRO w wersji Solar (Fot. 2) napędzana jest baterią ładowaną promieniami słonecznymi, co dodatkowo zmniejsza koszty jej użytkowania i czyni ją w pełni ekologicznym rozwiązaniem.

Fot. Fakro
Fot. 2 – Markiza VMZ Solar zasilana jest z akumulatorów solarnych i sterowana za pomocą pilota

Osłony okienne w przepisach budowlanych

Informacje o obowiązku stosowania osłon przeciwsłonecznych znajdziemy w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. W załączniku nr 2 do tego dokumentu, zatytułowanym: „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”, znajduje się zapis, że we wszystkich rodzajach budynków współczynnik g przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych, liczony według podanego wzoru, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

Zapisu tego nie stosuje się jednak do okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, a także na przykład dla okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2. Oznacza to, że praktycznie każdy budynek powinien być zaopatrzony w osłony przeciwsłoneczne, które zapewniają wymagane zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzewaniem znajdujących się w nim pomieszczeń.

Już samo zastosowanie elementów zaciemniających, na przykład osłon okiennych, „ zwalnia” więc dany obiekt z konieczności osiągnięcia wymaganego współczynnika g. W myśl wytycznych normy DIN 5034-1 „Pomieszczenia należy chronić przed nagrzewaniem w okresie lata w miarę możliwości za pomocą zewnętrznych, umiejscowionych przed szybą osłon, odbijających ciepło”. Wykorzystanie rozwiązań, takich jak wspomniane wcześniej markizy, które zatrzymują słońce już przed szybą, jest więc najbardziej skuteczne – dodaje Janusz Komurkiewicz.

Budynki to największy producent dwutlenku węgla (40% udziału w globalnej ilości). Jednym z kierunków zmierzających do ograniczenia energooszczędności budownictwa jest stosowanie osłon przeciwsłonecznych. Umożliwiają one nie tylko redukcję CO2 do atmosfery, lecz również wyraźnie poprawiają komfort użytkowania pomieszczeń, w których spędzamy przecież nawet 90% swojego czasu.

Materiał promocyjny Fakro 

Zobacz także
Projekty domów o powierzchni użytkowej do 100 metrów kwadratowych to bardzo szeroka oferta. Na stronie...
Romantyczny, wiejski dom w Salzburgu został odrestaurowany w ścisłej współpracy z Urzędem ds. Zabytków i...
Dla ochrony niepodpiwniczonego domu przed wilgocią gruntową najważniejsza jest pozioma izolacja przeciwwilgociowa,...
Prysznic lub wanna to podstawa w każdej łazience. Ze względu na wiele różnych przyczyn coraz chętniej...