Kiedy duże okno tarasowe może przeciekać?
13 czerwca 2022

Montaż dużych okien tarasowych jest – choćby ze względu na ich znaczne wymiary i ciężar – zdecydowanie trudniejszy niż standardowych. Szczególnej uwagi wymaga zapewnienie szczelności na styku ich ościeżnicy z otworem w ścianie. Dotyczy to zwłaszcza jej dolnej krawędzi, „atakowanej” podczas ulewnego deszczu przez wodę, spływającą w dużych ilościach po powierzchniach szyb.

Najłatwiej zapewnić szczelność okna tarasowego na jego styku z konstrukcją domu, jeśli otwór, w którym ma być ono zamontowane zostanie przygotowany w podobny sposób, jak dla zwykłego okna.

Zobacz: Jak przygotować otwór w ścianie domu do montażu dużego okna?

Duże okno na ścianie fundamentowej

Zdecydowanie bardziej ryzykownym rozwiązaniem jest montaż okna tarasowego bezpośrednio na ścianie fundamentowej. Jest on wprawdzie możliwy, ale dużo bardziej skomplikowany pod względem technicznym.

Rezygnacja z wykonania cienkiej murowanej warstwy z bloczków lub pustaków pod ościeżnicę dużego okna i zastąpienie jej plastikowym profilem (Fot. 1), wiąże się nie tylko z ryzykiem uszkodzenia poziomej izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej. Trudniejsze jest też wtedy skuteczne uszczelnienie styku okna ze ścianą fundamentową od strony zewnętrznej (Fot. 2).

Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 1 – W tym domu okno tarasowe stoi bezpośrednio na ścianie fundamentowej, a jego ościeżnica oddzielona jest od niej jedynie za pomocą plastikowego profilu
Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 2 – By zabezpieczyć dom przed wnikaniem do niego wody spływającej po szybach, izolację ściany fundamentowej przedłużono na plastikowy profil podokienny

Trzeba bowiem pamiętać, że woda, spływająca po szybach podczas obfitych opadów deszczu, wykorzysta każdą nieszczelność, by dostać się do środka domu (Fot. 3 i 4).

Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 3 – Niestety, pomimo izolacji, po każdym deszczu w narożniku okna pojawiała się wilgoć
Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 4 – Takie samo zawilgocenie pojawiało się równocześnie w przeciwległym narożniku okna

Takimi potencjalnymi miejscami przecieków jest styk parapetu okiennego i dolnego profilu z wewnętrzną krawędzią otworu w ścianie. Dotyczy zarówno jednej (Fot. 5 i 6), jak i drugiej strony okna (Fot. 7 i 8). Takie miejsca trudno jest skutecznie uszczelnić i przez pozostawione otwory woda spływająca z okna będzie mogła bez przeszkód dostawać się do wnętrza domu.

Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 5 – Z daleka izolacja przeciwwilgociowa w lewym narożniku okna wyglądała na ułożoną starannie
Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 6 – Przyglądając się jej jednak z bliska, można zauważyć otwór, przez który do wnętrza wlewa się woda
Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 7 – Podobnie jest z prawym narożnikiem okna – z daleka wszystko wygląda dobrze
Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 8 – Dopiero na zbliżeniu widać dwa miejsca, przez które woda wlewa się do wnętrza

Jest jeszcze gorzej, jeśli na całej szerokości przyszłego okna – tak jak w pokazywanym domu – nie zrobi się poziomej izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej. Jej brak dodatkowo utrudnił bowiem poprawne uszczelnienie dolnych fragmentów ościeżnicy.

Przed montażem okna ułożono wprawdzie wąski pasek folii budowlanej (Fot. 9 i 10), ale mimo dość znacznej grubości nie jest ona w stanie zastąpić poprawnie wykonanej izolacji poziomej, która później musi być szczelnie połączona z przeciwwilgociową izolacją parteru.

Zobacz: Z czego i jak zrobić poziomą izolację ścian fundamentowych?

Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 9 – Przed montażem okna ułożono wprawdzie pod profilem pasek izolacji z folii, ale wystaje on spod okna zbyt mało, by dało się ją skutecznie połączyć z izolacją podłogi parteru
Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 10 – Jak widać, zakład poziomej izolacji, ułożonej na ścianie fundamentowej, jest bez porównania szerszy od tego, który wystaje spod plastikowego profilu okiennego

* * *
Pół biedy, gdy przeciek okna zostanie zauważony na etapie budowy domu – można wtedy wykryć miejsca nieszczelności i odpowiednio je zaizolować. Gorzej, jeśli tak się nie stanie i w nowo zbudowanym domu po każdym deszczu woda będzie dostawać się pod warstwy podłogowe. Po jakimś czasie może to się skończyć na przykład zawilgoceniem i butwieniem drewnianej podłogi, przylegającej do okna tarasowego.

Uwaga! Okno tarasowe może przeciekać także wtedy, gdy jego próg znajduje się poniżej poziomu podłogi parteru lub – jeszcze gorzej – przylegającego do domu tarasu. Jest to jednak tak oczywisty błąd budowlany, że jeśli nawet się kiedyś zdarzył (czego nie da się oczywiście wykluczyć), to został zapewne zaraz skorygowany przez obniżenie podłogi parteru albo nawierzchni tarasu.

Zobacz także
Monolityczne płyty żelbetowe – podobnie jak inne stropy w budynkach – projektuje konstruktor. To on ma za...
Balkony – przez cały czas wystawione na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych – to jedne z...
Urządzanie pokoju dziecięcego to misja specjalna o podwyższonym poziomie trudności. Trzeba tak zaplanować układ,...
Fot. FOCUS-KOPERFAM
Do spalania drewna kominki potrzebują dużych ilości powietrza. Najwięcej zużywają go oczywiście kominki tradycyjne z...