Jaki powinien być fundament pod jednowarstwowe ściany zewnętrzne z betonu komórkowego?

10 kwietnia 2024

Murowane z samych bloczków zewnętrzne ściany jednowarstwowe pełnią równocześnie funkcje nośną i izolacji termicznej. Siłą rzeczy mają więc one znacznie większą grubość niż warstwy nośne ścian dwuwarstwowych, które w budynku odpowiadają przede wszystkim za przenoszenie obciążeń. Nie oznacza to jednak, że ściany fundamentowe pod ścianami jednowarstwowymi również muszą być grubsze od tych, na których zbudowane są ściany dwuwarstwowe. Dotyczy to szczególnie jednowarstwowych ścian z bloczków Ytong EnergoUltra+, które produkowane są z wyjątkowo lekkiej odmiany betonu komórkowego.

Jednowarstwowe ściany zewnętrzne Ytong EnergoUltra+ już przy grubości 36,5 cm mają współczynnik przenikania ciepła U o wartości nie przekraczającej 0,20 W/(m²K). Oznacza to, że bez warstwy dodatkowego ocieplenia spełniają one bardzo ostre wymagania obowiązujących Warunków Technicznych, w zakresie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych domu.

Tym bardziej dotyczy to ścian Ytong EnergoUltra+ o grubości 48 cm, których współczynnik U ma rewelacyjnie małą wartość 0,15 W/(m²K), dzięki czemu znakomicie nadają się one do budowy domów nisko-, a nawet zeroenergetycznych.

Jednowarstwowe ściany Ytong EnergoUltra+ mają bardzo wiele przewag nad zewnętrznymi ścianami dwuwarstwowymi, których mur nośny na późniejszym etapie budowy jest ocieplany najczęściej płytami styropianowymi. Ściany Ytong EnergoUltra+ (Fot. 1) nie tylko są całkowicie niepalne, ale też wznosi się je szybciej oraz łatwiej pozbywają się wilgoci technologicznej niż dwuwarstwowe. Także później – dzięki właściwościom, wynikającym z ich jednorodnej, komórkowej budowy – mają one wpływ na obniżenie rachunków za ogrzewanie i chłodzenie domu oraz przez cały rok zapewniają mieszkańcom komfortowe warunki do mieszkania.

Zobacz: Dlaczego opłaca się zbudować dom z jednowarstwowymi ścianami zewnętrznymi z betonu komórkowego?

Fot. 1 – Całkowicie niepalne ściany jednowarstwowe Ytong EnergoUltra+ buduje się znacznie szybciej niż dwuwarstwowe, których mury wymagają dodatkowego ocieplenia

Przy wszystkich zaletach jednowarstwowych ścian z betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+, ważne jest także to, że pomimo stosunkowo dużej grubości, nie wymagają większych fundamentów niż ściany dwuwarstwowe.

Fundamenty domu ze ścianami dwuwarstwowymi

W Polsce domy jednorodzinne posadowione są zwykle na betonowych ławach oraz wymurowanych na nich ścianach fundamentowych, wykonanych zazwyczaj z betonowych bloczków. Ściany te mają najczęściej grubość 24 cm, czyli taką samą lub bardzo podobną do tej, jaką mają murowane na nich warstwy nośne zewnętrznych ścian dwuwarstwowych (Rys. 1). To sprawia, że ich pionowe osie symetrii pokrywają się, a występujące w budynku obciążenia – także te od stropów i więźby dachowej – są przekazywane w linii prostej na ławy fundamentowe, a przez nie – na podłoże gruntowe.

W tym rozwiązaniu zarówno zewnętrzne ściany fundamentowe, jak i warstwy nośne ścian domu są izolowane termicznie od zewnątrz. Przy czym najpierw dotyczy to tych pierwszych, które ocieplane są odpornymi na wilgoć gruntową płytami polistyrenu ekstrudowanego (Fot. 2). Wykonane na nich mury ścian parteru są dopiero na końcowym etapie budowy domu ocieplane – najczęściej płytami styropianowymi.

Rys. 1 – W ścianach dwuwarstwowych pionowa oś symetrii ich warstw nośnych pokrywa się z osią symetrii ścian fundamentowych
Fot. 2 – Zawsze najpierw ociepla się ściany fundamentowe – izolację termiczną na ścianach dwuwarstwowych wykonuje się dopiero później

Fundamenty domu ze ścianami jednowarstwowymi Ytong EnergoUltra+

Na takich samych fundamentach jak ściany dwuwarstwowe muruje się – po wcześniejszym ułożeniu na ich wierzchu poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej – jednowarstwowe ściany Ytong EnergoUltra+. Dotyczy to zarówno ścian o grubości 36,5 cm, jak i 48 cm.

Ponieważ ściany te pełnią nie tylko funkcję nośną, ale i izolacji cieplnej, więc ich pionowa oś symetrii nie może – tak jak warstw nośnych ścian dwuwarstwowych – pokrywać się z osią węższych od nich ścian fundamentowych (Rys. 2). Spora część jednowarstwowej ściany Ytong EnergoUltra+ musi być bowiem wysunięta na zewnątrz na około 13-15 cm poza lico ścian fundamentowych, by nie tylko osłonić ich ocieplenie, ale i zapewnić kilkucentymetrowe wysunięcie elewacji w stosunku do cokołu domu (Fot. 3).

Rys. 2 – W ścianach jednowarstwowych ich pionowa oś symetrii nie pokrywa się z pionową osią symetrii ścian fundamentowych
Fot. 3 – Zewnętrzna powierzchnia ścian jednowarstwowych musi być wysunięta na 3-5 cm poza lico ocieplenia ścian fundamentowych

Nieosiowe ustawienie ścian parteru w stosunku do ścian fundamentowych nie ma oczywiście wpływu na ich nośność. Ściany te w znacznym stopniu obciążone są bowiem niesymetrycznie przez strop żelbetowy, którego wieniec z oczywistych względów znajduje się bliżej wnętrza domu. Ponieważ jest to spore obciążenie, więc wewnętrzna część ściany parteru jest bardziej ściskana niż zewnętrzna. Dlatego korzystnie jest, że to właśnie ona „stoi” na mocnej, betonowej ścianie fundamentowej, dzięki czemu cała bryła budynku ze ścianami Ytong EnergoUltra+ pozostaje sztywna i bezpieczna.

W ścianach o grubości 48 cm ich położona bliżej wnętrza domu część nie opiera się jedynie na ścianach fundamentowych, ale również na betonowym podkładzie podłogi parteru. Nawet gdy dotyka on jedynie do ścian fundamentowych i jest wykonany równo z ich wierzchem, to stanowi również mocne podparcie dla opierających się na nim fragmentów ścian parteru.

Oczywiście jest tak tylko pod warunkiem, że betonowy podkład podłogi parteru został wykonany na starannie zagęszczonej warstwie pospółki piaskowej i znajdującego się pod nią gruntu z wykopów pod ławy. Podkład betonowy podłogi można uczynić jeszcze bardziej stabilnym podparciem dla zewnętrznych ścian parteru, jeśli częściowo (Fot. 4) lub całkowicie (Fot. 5) zostanie oparty na ścianach fundamentowych.

Fot. 4 – Dobrze jest zwiększyć stabilność podkładu podłogi parteru, opierając częściowo jego krawędzie na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach fundamentowych
Fot. 5 – Jeszcze lepszym rozwiązaniem – zwłaszcza dla jednowarstwowych ścian parteru – jest oparcie betonowego podkładu na całej szerokości ścian fundamentowych

* * *
Jak z tego widać, w domach ze ścianami jednowarstwowymi Ytong EnergoUltra+ (Fot. 6) fundamenty są takie same jak w budynkach ze ścianami dwuwarstwowymi, wykonanymi z różnych materiałów murowych i ociepleniowych. Zatem ich wybór przez osoby budujące swój dom w żadnym stopniu nie zwiększa kosztów wykonania fundamentowej części domu.

Fot. 6 – Jednowarstwowe ściany zewnętrzne wykonuje się na takich samych fundamentach jak dwuwarstwowe, zatem inwestorzy, którzy się na nie zdecydowali, nie muszą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Wystający z elewacji domu balkon jest zdecydowanie bardziej narażony na destrukcyjne skutki opadów...
Fot. DOMATERIA
Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o...
Folia tłoczona, zwana popularnie kubełkową, jest powszechnie używana do ochrony ocieplenia ścian fundamentowych przed...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Okna ścienne, zwane też pionowymi lub fasadowymi, są bardzo ważnym elementem domu. W ciągu dnia umożliwiają...