Jak zrobić dodatkowe okno w ścianie z pustaków ceramicznych?
13 czerwca 2022

Nacięcia te wykonuje się za pomocą dużej szlifierki kątowej z tarczą diamentową o średnicy około 25 cm. By nacięte krawędzie otworu były równe, tarczę prowadzi się wzdłuż przykręconych do ściany drewnianych łat. Po wykonaniu nacięć można – bez specjalnego wysiłku – usunąć z wykonywanego otworu warstwy pustaków, przez podważenie ich wzdłuż poziomych spoin.

Gdy otwór w ścianie jest gotowy, przystępuje się do wykonania nad nim nadproża. Najlepiej użyć do tego celu dwóch prefabrykowanych beleczek żelbetowych (Fot. 8), które zostaną „wciśnięte” z obu stron w przygotowaną na nie bruzdę i osadzone w niej za pomocą zaprawy (Fot. 9).

Fot. 8 – Nadproże nad nowym otworem okiennym najłatwiej wykonać z dwóch prefabrykowanych beleczek żelbetowych
Fot. 9 – Prefabrykowane beleczki wciska się z obu stron w bruzdę nad otworem i osadza w niej za pomocą zaprawy

Pozostałe prace można by już zaliczyć do kosmetycznych. By umożliwić „ciepły” montaż okien, wewnętrzne powierzchnie otworu na dodatkowe okno oraz jego krawędzie wyrównano za pomocą zaprawy klejowej (Fot. 10 i 11).

Fot. 10 – U dołu i z boków wewnętrzne powierzchnie otworu wyrównuje się zaprawą, by umożliwić „ciepły” montaż okien
Fot. 11 – Po wykończeniu zaprawą wewnętrznych powierzchni, otwór na dodatkowe okno wygląda bardzo podobnie jak pozostałe

Dodatkowy otwór okienny (Fot. 12) nie różni się wyglądem od pozostałych, które były przewidziane w projekcie domu, a po zamontowaniu w nim okna (Fot. 13) i wykonaniu ocieplenia ścian domu, nikt postronny nie domyśli się nawet, że powstał dopiero wtedy, gdy dom już stał w stanie surowym otwartym.

Fot. 12 – Tym co wizualnie różni nowy otwór okienny od innych, to żelbetowe nadproże, które nie styka się z wieńcem stropowym
Fot. 13 – Dzięki odpowiednio wcześnie podjętej decyzji, dodatkowe okno dotarło na budowę razem z całym kompletem stolarki

A tak na marginesie: usunięty z obrysu nowego okna fragment ściany nie został zmarnowany: sklejone cienką zaprawą pustaki dały się bowiem łatwo rozdzielić (Fot. 14) i po oczyszczeniu zostały wykorzystane do wymurowania ostatniego fragmentu ściany wewnętrznej na poddaszu (Fot. 15).

Fot. 14 – Pustaki z wyciętego fragmentu ściany dały się łatwo – i praktycznie bez uszkodzeń – oddzielić od siebie
Fot. 15 – Odzyskane pustaki wykorzystano do wymurowania brakującego fragmentu ściany wewnętrznej na poddaszu
Zobacz także
Naturalna trawa ma swoje niepodważalne zalety, które doceniają ogrodnicy. I nie tylko oni – ceni ją każdy,...
Jednostki zewnętrzne powietrznych pomp ciepła typu split montuje się najczęściej w pobliżu ścian domu na dwóch ...
Przydomowa przestrzeń do rekreacji może przybierać mocno zróżnicowane formy, dostosowane do upodobań użytkowników oraz...
Małometrażowe wnętrza często wymagają pomysłowości i kreatywności podczas aranżacji, szczególnie gdy mamy do...