Jak zrobić dodatkowe okno w ścianie z pustaków ceramicznych?

13 czerwca 2022

Nierzadko się zdarza, że dopiero po wybudowaniu domu w stanie surowym otwartym inwestorzy dochodzą do wniosku, że w którymś z pomieszczeń jest za mało światła i warto by zrobić w nim dodatkowe okno. Choć oczywiście nie jest to najlepszy moment na taką decyzję, nie należy się temu specjalnie dziwić.

Nie wszyscy budujący dom mają bowiem na tyle dużą wyobraźnię przestrzenną, by na podstawie jego projektu ocenić wielkość poszczególnych pomieszczeń, a tym bardziej jak – w różnych porach dnia – będą one oświetlone światłem naturalnym. Nic zatem zaskakującego, że dopiero w trakcie budowy są w stanie stwierdzić, że w którymś z pokoi jest za mało światła.

Dodatkowy otwór w ścianie

Naturalnym sposobem na zwiększenie ilości światła dziennego w pomieszczeniu, ocenionym przez inwestorów jako zbyt ciemne, jest zrobienie w nim dodatkowego okna. Nie jest to zazwyczaj zabieg specjalnie trudny, niezależnie od tego, z czego zrobione są ściany domu i jaka jest konstrukcja budynku.

Nie oznacza to jednak, że można zlecić wykonawcy zrobienie dodatkowego otworu na okno w ścianie, bez konsultacji tego z projektantem konstrukcji domu, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Pomijając fakt, że taki dodatkowy otwór okienny będzie zazwyczaj potrzebował zaprojektowania nadproża, może on na tyle zmniejszyć nośność ściany, że zagrażać to będzie bezpieczeństwu całego budynku, a przynajmniej jego części.

Tylko czasem na nowe okno, zwłaszcza niezbyt duże, można po prostu wyciąć otwór w ścianie, bez żadnych dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych. Dotyczy to na przykład ściany jednowarstwowej wymurowanej z bloczków betonu komórkowego.

Zobacz: Jak zrobić dodatkowe okno w ścianie z betonu komórkowego?

Dodatkowe okno w ścianie z pustaków ceramicznych

Zrobienie otworu na dodatkowe okno w ścianie z pustaków ceramicznych (Fot. 1) jest już bardziej skomplikowane choćby dlatego, że wycina się go dużo trudniej niż wtedy, gdy są to bloczki z betonu komórkowego.

Fot. 1 – Zrobienie dodatkowego okna w ścianie z pustaków ceramicznych jest trudniejsze niż wtedy, gdy są to bloczki betonu komórkowego

Dodatkowym utrudnieniem jest sytuacja, gdy nowe okno ma być wykonane na parterze i nad nim znajdują się nie tylko strop, ale i ściana piętra oraz opierający się na niej dach (Fot. 2).

Nie jest też ułatwieniem, gdy okno to jest wysokie i – podobnie jak pozostałe zaprojektowane na parterze – sięga prawie sufitu. Takie okna mają bowiem przeważnie niezbyt wysokie nadproża, zespolone z wieńcem stropowym (Fot. 3). Na wykonanie belki nadprożowej nad dodatkowym oknem pozostaje więc zazwyczaj niewiele miejsca.

Fot. 2 – Łatwiej wykonać dodatkowe okno na piętrze lub poddaszu niż na parterze, nad którym jest jeszcze jedna kondygnacja mieszkalna
Fot. 3 – Nad wysokimi oknami, sięgającymi prawie sufitu, są zwykle niezbyt wysokie nadproża, zespolone z wieńcem stropowym

Można by wprawdzie nie wykonywać wcale nadproża i pozostawić jedynie odpowiedniej wysokości fragment górnej warstwy pustaków (Fot. 4). Jest ona bowiem z reguły bardzo mocno przyklejona do wieńca mieszanką betonową, która podczas betonowania stropu wypełniła częściowo szczeliny (drążenia) w pustakach (Fot. 5).

Fot. 4 – Górna warstwa pustaków ceramicznych jest zazwyczaj mocno przyklejona do żelbetowego wieńca stropowego
Fot. 5 – Podczas betonowania wieńca, mieszanka betonowa częściowo wypełnia pionowe drążenia (szczeliny) w pustakach

Pozostawienie samych pustaków możliwe jest jednak jedynie wtedy, gdy okno jest niezbyt szerokie i wieniec stropowy sam poradziłyby sobie z obciążeniami, przekazywanymi na niego przez strop i znajdującą się nad nim ścianę piętra.

Gdy nie ma pewności, że tak będzie, lepiej zrobić nad oknem żelbetowe nadproże, które będzie współpracować z wieńcem przy przekazywaniu obciążeń na ściany. Solidniejsze też będzie mocowanie do niego (a nie do otworów w pustakach) ościeżnicy okna, które – ze względu na dużą wysokość – musi być bardzo odporne na parcie i ssanie wiatru.

W tym celu należy w pierwszej kolejności wyciąć w ścianie bruzdę o szerokości większej niż szerokość otworu okiennego (Fot. 6), by dodatkowe nadproże miało z obu stron odpowiednio duże oparcie w ścianie. Dopiero później można przystąpić do usunięcia ze ściany pustaków, które znalazły się w obrysie otworu na nowe okno.

Wykonanie nowego otworu okiennego bardzo ułatwia zrobienie – z obu stron ściany – głębokich nacięć wzdłuż jego pionowych krawędzi (Fot. 7), aż do ostatniej warstwy pustaków, wymurowanej – podobnie jak w pozostałych oknach na parterze – na poziomej izolacji ściany fundamentowej.

Fot. 6 – W górnej części otworu na nowe okno trzeba wykonać odpowiedniej wielkości bruzdę, w której zostanie osadzone jego nadproże
Fot. 7 – Wykonywanie otworu na dodatkowe okno rozpoczyna się od zrobienia z obu stron ściany głębokich nacięć za pomocą szlifierki kątowej
Zobacz także
Fot. FOCUS-KOPERFAM
Do spalania drewna kominki potrzebują dużych ilości powietrza. Najwięcej zużywają go oczywiście kominki tradycyjne z...
Fot. Archiwum Czytelnika
Jeśli piwnice nie są zaprojektowane pod całym domem, a jedynie pod jego częścią, to trudniejsze jest jego...
Decyzja o sprzedaży swojego mieszkania i wybudowaniu domu pod miastem nie jest sprawą łatwą. Przy czym...
Murowane z samych bloczków zewnętrzne ściany jednowarstwowe pełnią równocześnie funkcje nośną i izolacji...