Jak zrobić dodatkowe okno w ścianie z pustaków ceramicznych?

Nierzadko się zdarza, że dopiero po wybudowaniu domu w stanie surowym otwartym inwestorzy dochodzą do wniosku, że w którymś z pomieszczeń jest za mało światła i warto by zrobić w nim dodatkowe okno. Choć oczywiście nie jest to najlepszy moment na taką decyzję, nie należy się temu specjalnie dziwić.

Nie wszyscy budujący dom mają bowiem na tyle dużą wyobraźnię przestrzenną, by na podstawie jego projektu ocenić wielkość poszczególnych pomieszczeń, a tym bardziej jak – w różnych porach dnia – będą one oświetlone światłem naturalnym. Nic zatem zaskakującego, że dopiero w trakcie budowy są w stanie stwierdzić, że w którymś z pokoi jest za mało światła.

DODATKOWY OTWÓR W ŚCIANIE

Naturalnym sposobem na zwiększenie ilości światła dziennego w pomieszczeniu, ocenionym przez inwestorów jako zbyt ciemne, jest zrobienie w nim dodatkowego okna. Nie jest to zazwyczaj zabieg specjalnie trudny, niezależnie od tego, z czego zrobione są ściany domu i jaka jest konstrukcja budynku.

Nie oznacza to jednak, że można zlecić wykonawcy zrobienie dodatkowego otworu na okno w ścianie, bez konsultacji tego z projektantem konstrukcji domu, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Pomijając fakt, że taki dodatkowy otwór okienny będzie zazwyczaj potrzebował zaprojektowania nadproża, może on na tyle zmniejszyć nośność ściany, że zagrażać to będzie bezpieczeństwu całego budynku, a przynajmniej jego części.

Tylko czasem na nowe okno, zwłaszcza niezbyt duże, można po prostu wyciąć otwór w ścianie, bez żadnych dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych. Dotyczy to na przykład ściany jednowarstwowej wymurowanej z bloczków betonu komórkowego (zobacz: Jak zrobić dodatkowe okno w ścianie z betonu komórkowego?).

DODATKOWE OKNO W ŚCIANIE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

Zrobienie otworu na dodatkowe okno w ścianie z pustaków ceramicznych (Fot. 1) jest już bardziej skomplikowane choćby dlatego, że wycina się go dużo trudniej niż wtedy, gdy są to bloczki z betonu komórkowego.

Fot. 1 – Zrobienie dodatkowego okna w ścianie z pustaków ceramicznych jest trudniejsze niż wtedy, gdy są to bloczki betonu komórkowego

Dodatkowym utrudnieniem jest sytuacja, gdy nowe okno ma być wykonane na parterze i nad nim znajdują się nie tylko strop, ale i ściana piętra oraz opierający się na niej dach (Fot. 2).

Nie jest też ułatwieniem, gdy okno to jest wysokie i – podobnie jak pozostałe zaprojektowane na parterze – sięga prawie sufitu. Takie okna mają bowiem przeważnie niezbyt wysokie nadproża, zespolone z wieńcem stropowym (Fot. 3). Na wykonanie belki nadprożowej nad dodatkowym oknem pozostaje więc zazwyczaj niewiele miejsca.

Fot. 2 – Łatwiej wykonać dodatkowe okno na piętrze lub poddaszu niż na parterze, nad którym jest jeszcze jedna kondygnacja mieszkalna
Fot. 3 – Nad wysokimi oknami, sięgającymi prawie sufitu, są zwykle niezbyt wysokie nadproża, zespolone z wieńcem stropowym

Można by wprawdzie nie wykonywać wcale nadproża i pozostawić jedynie odpowiedniej wysokości fragment górnej warstwy pustaków (Fot. 4). Jest ona bowiem z reguły bardzo mocno przyklejona do wieńca mieszanką betonową, która podczas betonowania stropu wypełniła częściowo szczeliny (drążenia) w pustakach (Fot. 5).

Fot. 4 – Górna warstwa pustaków ceramicznych jest zazwyczaj mocno przyklejona do żelbetowego wieńca stropowego
Fot. 5 – Podczas betonowania wieńca, mieszanka betonowa częściowo wypełnia pionowe drążenia (szczeliny) w pustakach

Pozostawienie samych pustaków możliwe jest jednak jedynie wtedy, gdy okno jest niezbyt szerokie i wieniec stropowy sam poradziłyby sobie z obciążeniami, przekazywanymi na niego przez strop i znajdującą się nad nim ścianę piętra.

Gdy nie ma pewności, że tak będzie, lepiej zrobić nad oknem żelbetowe nadproże, które będzie współpracować z wieńcem przy przekazywaniu obciążeń na ściany. Solidniejsze też będzie mocowanie do niego (a nie do otworów w pustakach) ościeżnicy okna, które – ze względu na dużą wysokość – musi być bardzo odporne na parcie i ssanie wiatru.

1
Zobacz także

Garaż dostawiony do domu piętrowego lub z użytkowym poddaszem ma zwykle płaski stropodach, więc zrobienie na nim szczelnego pokrycia nie wydaje się zadaniem specjalnie trudnym. Dotyczy to także sytuacji, w których dach takiego garażu ma być wykorzystany jako taras, dostępny dla mieszkańców z poziomu piętra. Niezależnie od tego, czy dach nad garażem będzie pełnił dodatkowo funkcje tarasowe, czy nie, najważniejsza jest jego szczelność. Naturalnym materiałem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej […]

.

Pompy ciepła są coraz częściej wybierane przez osoby budujące lub modernizujące swoje domy. Powodów tego jest wiele. Przede wszystkim są to urządzenia, które do wytworzenia ciepła wykorzystują głównie energię odnawialną, znajdującą się w powietrzu, gruncie i wodzie. Dzięki temu nie tylko przyczyniają się do oszczędzania paliw nieodnawialnych, których zasoby na Ziemi gwałtownie się kończą, ale i nie zanieczyszczają powietrza w okolicy. Na szybki wzrost popularności pomp ciepła ma też wpływ […]

.

Znajdujące się w pomieszczeniach wloty do kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) mają perforowane osłony, nazywane popularnie kratkami. Powinny być one na tyle duże, by ich przekrój netto – liczony pomiędzy ich zewnętrzną ramką i wewnętrznymi szczeblinkami – nie był mniejszy od przekroju poprzecznego kanału wywiewnego. Niestety jest z tym zwykle problem i rzadko kiedy wykonany w ścianie otwór wentylacyjny i osłaniająca go kratka są na tyle duże […]

.

W Polsce większość domów jednorodzinnych przykryta jest stromymi dachami dwuspadowymi, pod którymi znajduje się mieszkalne poddasze. Konstrukcją takich dachów jest zazwyczaj drewniana więźba krokwiowo-jętkowa, której krokwie przymocowane są dolnymi końcami do równoległych belek, nazywanych murłatami. To właśnie przez murłaty obciążenia z dachu – zarówno pionowe, jak i poziome – są przekazywane na murowaną konstrukcję budynku. Poprawnie zaprojektowana więźba krokwiowo-jętkowa (Fot. 1) – podobnie jak krokwiowa, […]

.