Jak zmniejszyć ugięcia stropu monolitycznego, który jest obciążony dachem?
13 czerwca 2022

Płatwie pod słupami

Gdy – jak to miało miejsce w pewnym parterowym domu – pęknięcia niektórych narożników ścian pojawiły się jeszcze zanim dach został dociążony obfitymi opadami śniegu, postanowiono – chociaż w niewielkim stopniu – odciążyć strop nad parterem.

Osiągnięto to przez podłożenie pod końce słupów (Fot. 6) płatwi dolnych (stopowych), czyli w sposób, który obowiązywał kiedyś podczas projektowania i wykonywania więźb płatwiowo-kleszczowych.

Nie jest to oczywiście tak skuteczne, jak byłoby wtedy, gdyby konstruktor przewidział płatwie stopowe na etapie projektowania stropu i dachu. Do tego ich optymalne ułożenie utrudniały w tym domu rozprowadzone już na stropie przewody instalacji wentylacyjnej i grzewczej (Fot. 7).

Fot. 6 – Dzięki płatwiom stopowym, podłożonym pod końce słupów, obciążenia z dachu rozkładają się na większą powierzchnię stropu
Fot. 7 – Swoboda w rozmieszczaniu płatwi była w tym domu ograniczona przez rozprowadzone wcześniej przewody instalacji wentylacyjnej i grzewczej

Tym niemniej nawet na tym etapie pożytek z podłożenia pod słupy możliwie jak najdłuższych płatwi będzie zawsze, zwłaszcza w tych miejscach, w których udało się przenieść obciążenia ze słupów w pobliże krawędzi płyt stropowych (Fot. 8). Tam pod słupami – z powodu ugięcia stropu – płatwie nie przylegają do niego (Fot. 9) i obciążenie z dachu przenoszą w pobliże ścian domu, co jest korzystne pod względem konstrukcyjnym.

Fot. 8 – Dobrze będzie dla stropu, jeśli obciążenie ze słupa zostanie przeniesione przez płatew w pobliże miejsc jego podparcia na ścianach
Fot. 9 – Dwucentymetrowa szczelina pod taką płatwią najlepiej świadczy o tym, że słup w tym miejscu przestał obciążać bezpośrednio strop

Jedynie w tych miejscach, w których słupy podtrzymujące płatwie górne wypadają nad podpierającymi strop ścianami nośnymi, można zrezygnować z podkładania płatwi dolnych (Fot. 10).

Fot. 10 – Jedynie tam, gdzie słup więźby dachowej stoi na stropie w miejscu, w którym jest on oparty na ścianie, nie ma potrzeby podsuwania pod niego płatwi stopowych

Same prace związane z podkładaniem płatwi z krawędziaków pod kolejne słupy nie były specjalnie skomplikowane. Wymagało to jedynie uniesienia – za pomocą podnośnika – górnej płatwi tuż przy słupie, a następnie wyjęcia go i skrócenia o grubość dolnej płatwi. Po ułożeniu jej na stropie, montowano na niej się skrócony słup, następnie opuszczano połać dachu.

* * *
Jak z tego widać, projektując strop monolityczny w domu parterowym, warto tak zaprojektować dach o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, by podpierające ją słupy przekazywały obciążenia na monolityczny strop żelbetowy nie punktowo, lecz na większe pasmo stropowe. Dlatego lepiej nie stawiać ich bezpośrednio na stropie, lecz na płatwiach stopowych.

Zobacz także
Kominek najczęściej ogrzewa jedynie pomieszczenie, w którym stoi. Zazwyczaj jest to pokój dzienny. Istnieje...
Szeroko rozumiana energooszczędność powoli staje się budowlanym standardem, a inwestorom zależy na świadomym...
Fot. FOCUS-KOPERFAM
Do spalania drewna kominki potrzebują dużych ilości powietrza. Najwięcej zużywają go oczywiście kominki tradycyjne z...
Urządzasz łazienkę? Pamiętaj, że oprócz kafli, miski WC, wanny czy brodzika, potrzebujesz także dodatków. Akcesoria...