Jak wyrównać stopnie wewnętrznych schodów żelbetowych?

W domach murowanych schody mają najczęściej konstrukcję żelbetową. Powstaje ona na etapie budowy domu w stanie surowym otwartym i zazwyczaj jest betonowana równocześnie ze stropem. Natomiast biegi i podesty schodów wykańcza się dopiero pod sam koniec budowy, zwykle równocześnie z układaniem podłóg.

Niby wszystko jest zapisane w projekcie domu i poszczególne elementy powinny do siebie pasować, bez względu na to, kiedy będą wykonywane. Jednak z uwagi na znaczny – czasem nawet ponad roczny – odstęp czasowy między wykonaniem konstrukcji schodów a ich wykończeniem, zdarza się, że nie wszystkie stopnie mają jednakową wysokość.

STOPNIE SCHODÓW ŻELBETOWYCH

Jeśli tylko wykonawca wykazał się fachowością i zrobił schody zgodne z projektem, to różnice w wysokości dotyczą z reguły pierwszego i ostatniego stopnia. One bowiem już w projekcie są inne niż pozostałe, gdyż ich wysokość zależy od grubości warstw podłogowych na parterze i na piętrze.

Pierwszy stopień schodów jest przeważnie dużo wyższy niż pozostałe (Fot. 1), ze względu na znaczną – szczególnie w domach niepodpiwniczonych – grubość podłogi parteru. Jej elementem jest bowiem stosunkowo gruba warstwa izolacji termicznej, która oddziela dom od gruntu. Podłogę parteru może także powiększać pogrubiona wylewka betonowa, ułożona na ogrzewaniu podłogowym.

Nieco inaczej jest z ostatnim stopniem schodów (Fot. 2). Jego stopnica musi być w takiej odległości od wierzchu stropu, by po ułożeniu podłogi na piętrze, miał on taką samą wysokość jak pozostałe.

Fot. 1 – Pierwszy stopień schodów ma z reguły większą wysokość niż pozostałe ze względu na znaczą grubość podłogi parteru
Fot. 2 – Również konstrukcyjna wysokość ostatniego stopnia jest inna niż pozostałych, ponieważ musi „pasować” do podłogi na piętrze

Ostateczne decyzje w sprawie podłóg, a zwłaszcza ich warstwy wierzchniej, czyli fachowo mówiąc – posadzki, przeważnie zapadają na etapie prac wykończeniowych i mogą się różnić od tych, które były zapisane w projekcie domu. Dlatego często się zdarza, że wysokości pierwszego i ostatniego stopnia schodów (albo tylko jednego z nich) nie są takie same jak pozostałych.

Jeśli też inne stopnie różnią się od siebie wysokością, to jest to spowodowane błędami wykonawczymi, które powinny zostać wyeliminowane już na etapie prac budowlanych stanu surowego.

Ewentualne różnice w wysokości poszczególnych stopni mogą nie być wyraźnie widoczne dla domowników i ich gości; nie muszą też stanowić dla nich zbyt dużego utrudnienia przy komunikacji pomiędzy parterem i piętrem.

Ponieważ jednak człowiek, szczególnie podczas wchodzenia po schodach, wyczuwa stopami nawet kilkumilimetrową różnicę w wysokości stopni, więc łatwo mu się na nich potknąć, co może nawet skończyć się bolesnym upadkiem.

Z tego powodu dobrze jest zadbać o to, by wszystkie stopnie schodów miały w gotowym domu jednakową wysokość. Tym bardziej, że ich wyrównanie na etapie prac wykończeniowych nie jest specjalnie skomplikowane i kosztowne.

WYRÓWNYWANIE STOPNI

Pierwszym krokiem jest ustalenie wysokości, która byłaby jednakowa dla wszystkich stopni. W tym celu należy zmierzyć odległość pomiędzy wierzchem gotowych podłóg na parterze i na piętrze i podzielić ją przez liczbę stopni.

Jeśli są to schody dwubiegowe (Fot. 3 i 4), to zmierzyć trzeba oddzielnie odległości pomiędzy poszczególnymi podłogami a wierzchem podestu (z uwzględnieniem jego warstwy wykończeniowej). Gdy nie są one jednakowe, to można postąpić dwojako.

Fot. 3 – Schody składające się z dwóch, przedzielonych podestem biegów, są bardzo często stosowane w domach jednorodzinnych
Fot. 4 – Jeśli wszystkie stopnie w schodach nie mogą być jednakowe, to powinny być takie przynajmniej w każdym z biegów

Zrobić jednakowe stopnie, jeśli przez ułożenie dodatkowej wylewki na podeście da się wyrównać wysokości obu biegów. Gdyby jednak wymagało to skuwania podestu, to – by nie zmniejszyć jego nośności – lepiej ustalić jednakowe wysokości stopni oddzielnie dla dolnego i górnego biegu. Po ustaleniu jaką wysokość powinny mieć stopnie w gotowych schodach, można przystąpić do ich wyrównywania. Nie są to czynności specjalnie skomplikowane, ale powinny być wykonane z dużą starannością.

Należy za pomocą dłuta udarowego skuć powierzchnię tych stopni (Fot. 5 i 6), które są za wysokie. Jest to czynność o tyle bezpieczna, że nie naruszymy przez to zbrojenia schodów, gdyż same stopnie zrobione są jedynie z betonu i nie ma w nich zazwyczaj prętów zbrojeniowych.

Fot. 5 – Jeśli ostatni stopień, po ułożeniu na nim stopnicy, nie zrównałby się z podłogą na piętrze, to trzeba trochę skuć jego powierzchnię
Fot. 6 – Ponieważ w stopniach nie ma prętów zbrojeniowych, więc skucie ich betonowej powierzchni nie obniża nośności schodów żelbetowych

Częściej jednak dla wyrównywania wysokości stopni trzeba je podwyższyć przez ułożenie na nich wylewki samopoziomującej o odpowiedniej grubości. Wymaga to zrobienia niewielkich i starannie wypoziomowanych deskowań na swobodnych bokach stopni (Fot. 7), by krawędzie wylewek były równe, a ich gładka powierzchnia (Fot. 8) ułatwiała przyklejenie drewnianych stopnic.

Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 7 – By układana wylewka samopoziomująca nie wylewała się poza stopnie, trzeba ich wolne boki osłonić deskowaniami
Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 8 – Dzięki wyrównywaniu wysokości stopni nikt nie będzie się potykał podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Jakie schody są najlepsze w domu jednorodzinnym?

Dlaczego warto mieć w domu schody z betonu?

Jak „uratować” pylącą się cementową wylewkę podłogową?

Kiedy warto zastosować cementowe wylewki samopoziomujące?

Zobacz także

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (artykuł 62) każdy właściciel ma obowiązek poddawać swój dom okresowej kontroli. Dotyczy to także znajdujących się w budynku przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, których stan techniczny powinien być sprawdzany co najmniej raz w roku. Kontrola ta dotyczy również wylotów w kominach, które powinny być okresowo oczyszczane z osadów, również dlatego, że mogą one ograniczać drożność przewodów. Jest to szczególnie istotne […]

.

Wiosna to wyczekiwana pora roku, również w kontekście budowlanym. Właśnie na przedwiośniu warto wykonać na przykład generalny przegląd dachu po zimie i zaplanować prace, które mogą być wykonane dopiero teraz. Jeśli pokrycie dachu wymaga generalnego remontu, warto pomyśleć przy tej okazji o jego termomodernizacji, połączonej z wymianą starej stolarki okiennej. Tym bardziej, że teraz można z programu „Czyste Powietrze” otrzymać dofinasowanie na te prace. Dobra kondycja domu […]

.

Za najważniejsze dla domu – nie tylko murowanego – należy uznać ściany nośne (konstrukcyjne), które odpowiadają za bezpieczne przeniesienie na fundamenty wszystkich występujących w nim obciążeń oraz zapewniają mu sztywność. Pozostałe ściany dzielą jedynie wnętrze domu na mniejsze pomieszczenia. Mogą też stanowić wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami nośnymi, na przykład żelbetowymi słupami i belkami w budynku o konstrukcji szkieletowej. Wszystkie ściany, niezależnie od tego, z jakich są wykonane materiałów, muszą […]

.
Fot. Ytong Xella

W murowanych ścianach zewnętrznych nad otworami okiennymi i drzwiowymi znajdują się belki nadprożowe, które często są miejscem występowania liniowych mostków termicznych. To właśnie przez zwykle żelbetowe nadproża ucieka ciepło ze środka domu. Rozwiązaniem jest wybór takiej technologii, w której tego zjawiska nie ma – systemowych belek z betonu komórkowego, stosowanych w ścianach jednowarstwowych. Belki nadprożowe nie są silnie obciążonymi elementami konstrukcyjnymi – także wtedy, gdy znajduje się nad nimi […]

.