Jak wykonywać ściany jednowarstwowe z wielkowymiarowych bloków betonu komórkowego?
1 lipca 2022

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego mają bardzo wiele przewag nad dwuwarstwowymi. Jedną z nich jest szybkość budowania, ponieważ nie trzeba ich – tak jak warstwowych – dodatkowo ocieplać na późniejszym etapie budowy. Odkąd na rynku pojawiły się bloki z betonu komórkowego Ytong JumboUltra+, które mają trzy razy większą wysokość niż bloczki Ytong EnergoUltra+, tempo budowy ścian zewnętrznych można znacząco zwiększyć.

Oferowane przez firmę Xella Polska wielkowymiarowe bloki Ytong JumboUltra+ (Rys. 1), wykonane są z takiego samego betonu komórkowego jak drobnowymiarowe bloczki Ytong EnergoUltra+. Oznacza to, że zarówno z jednych, jak i drugich można budować bardzo „ciepłe” ściany jednowarstwowe, które już przy grubości 36,5 cm mają współczynnik przenikania ciepła U = 0,20 W/(m²K), czyli o wartości spełniającej wymogi Warunków Technicznych 2021.

Fot. Ytong Xella
Rys. 1 – Wielkowymiarowe bloki Ytong JumboUltra+ (A) i Ytong Jumbo (B) mają wysokość trzy razy większą niż standardowe bloczki Ytong

Przy grubości 48 cm ściany zewnętrzne z bloków Ytong JumboUltra+ mają – podobnie jak te wykonane z bloczków Ytong EnergoUltra+ – współczynnik U o rewelacyjnej wartości 0,15 W/(m²K), co oznacza, że są to obecnie „najcieplejsze” na rynku ściany jednowarstwowe.

Niewątpliwą korzyścią z użycia wielkowymiarowych bloków Ytong JumboUltra+ do wymurowania ścian zewnętrznych jest przyspieszenie budowy. Tym bardziej, że krócej trwa także wznoszenie wewnętrznych ścian nośnych, do których rekomenduje się mocniejsze bloki Ytong Jumbo.

Dzięki dużym wymiarom elementów Ytong Jumbo dwie osoby są w stanie wymurować o 25% więcej ściany niż trzech murarzy z tradycyjnych bloczków drobnowymiarowych (Fot. 1), zużywa się przy tym dużo mniej zaprawy. Nie bez znaczenia jest też to, że wielkowymiarowe bloki są produkowane z taką samą dokładnością wymiarową, jak inne elementy murowe, oferowane przez firmę Xella. Podobnie jest też z łatwością ich obróbki oraz przycinania na potrzebny wymiar bezpośrednio na placu budowy.

Zobacz: Jak przyspieszyć budowę domów ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego?

Fot. Ytong Xella
Fot. 1 – Dwóch pracowników jest w stanie przy pomocy miniżurawia wymurować z bloków Ytong Jumbo o 25% więcej ściany niż w tym samym czasie trzech murarzy z tradycyjnych bloczków Ytong

Wykorzystanie wielkowymiarowych bloków Ytong JumboUltra+Ytong Jumbo oznacza zatem skrócenie czasu budowy domu, a przez to obniżenie kosztów inwestycji. Zastosowanie tej technologii jest szczególnie opłacalne przy realizacji osiedli wolnostojących domów jednorodzinnych oraz przy budowie segmentów mieszkalnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej (Fot. 2). Tym bardziej, że do budowy ścian potrzeba mniejszej liczby pracowników, niż w technologii bloczków drobnowymiarowych. To oczywiście dodatkowy atut, biorąc pod uwagę problemy z pozyskiwaniem fachowców na rynku pracy.

Fot. Ytong Xella
Fot. 2 – Największe efekty zastosowania bloków Ytong JumboUltra+ i Ytong Jumbo do budowy ścian uzyskuje się przy budowie budynków w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz osiedli domów wolnostojących
Fot. Ytong Xella
Fot. 3 – Użycie specjalnego miniżurawia bardzo przyspiesza i ułatwia murowanie jednowarstwowych ścian zewnętrznych z bloków Ytong JumboUltra+ i wewnętrznych nośnych z Ytong Jumbo

Budowa ścian z wielkowymiarowych bloków betonu komórkowego

Ze względu na to, że bloki Ytong JumboUltra+ i Ytong Jumbo mają większy ciężar niż elementy drobnowymiarowe, transportuje się je i ustawia w ścianie przy pomocy specjalnego miniżurawia (Fot. 3), który można wynająć lub zakupić u producenta materiału – firmy Xella Polska. Użycie miniżurawia nie tylko przyspiesza wznoszenie ścian, ale i minimalizuje wysiłek fizyczny pracowników.

Wykonywanie ścian z bloków Ytong JumboUltra+ i Ytong Jumbo rozpoczyna się od ułożenia pierwszej warstwy muru na poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Warstwa ta musi być idealnie pozioma, by można było później kolejne warstwy ścian murować na cienkiej spoinie, bez pracochłonnego poziomowania górnej powierzchni bloków.

Do wykonania pierwszej warstwy ścian zewnętrznych używa się drobnowymiarowych bloczków Ytong EnergoUltra+. Podobnie jest z pierwszą warstwą wewnętrznych ścian nośnych, którą wykonuje się ze specjalnie do tego celu przeznaczonych bloczków Ytong, na przykład Ytong Acura lub Ytong Solid.

Zobacz: Jak należy wykonać pierwszą warstwę bloczków w ścianie jednowarstwowej?

Po ułożeniu pierwszej warstwy ścian, następne wykonuje się już z bloków Ytong JumboUltra+ i Ytong Jumbo. Ponieważ ich boczne powierzchnie są wyprofilowane w pióra i wpusty, murując z nich ściany, spoiny pionowe pozostawia się bez czasochłonnego wypełniania zaprawą.

Przed rozłożeniem zaprawy do cienkich spoin na pierwszej i kolejnych warstwach ścian, należy ich powierzchnię najpierw starannie przeszlifować (Fot. 4).

Fot. Ytong Xella
Fot. 4 – Przed rozłożeniem zaprawy do cienkich spoin i ułożeniem następnej warstwy bloków, poprzednią trzeba najpierw lekko przeszlifować

Uwaga! Systemy do szybkiej budowy ścian z bloków Ytong JumboUltra+ i Ytong Jumbo są bezkonkurencyjne na polskim rynku budowlanym, a na dodatek kompatybilne z technologią wielkowymiarowych bloków wapienno-piaskowych Silka Tempo.

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
W dachach stromych z drewnianymi więźbami, krokwie są głównymi elementami nośnymi, na których układane jest...
Pompa ciepła to obecnie – nie tylko ze względów technicznych – najbardziej ekonomiczne urządzenie grzewcze. Nie...
Okna to zakup na długie lata, a nawet pokolenia, dlatego ich wybór nie powinien być podyktowany jedynie...
Beton bywa nazywany sztucznym kamieniem. Dla niezbyt wprowadzonego w temat obserwatora może się on rzeczywiście...